Aktuellt 14/6 – 14/7 2022

Midsommarens natthimmel är ljus och stjärnfattig. Från södra Sverige kan man kring midnatt i alla fall se Sommatriangelns Vega (alfa i Lyran) högt i sydost. En bra bit ner finns Altair (alfa i Örnen), och triangeln fullbordas med den lite svagare Deneb (alfa i Svanen) uppe till vänster. Den rödaktiga Arkturus (alfa i Björnvaktaren) lyser starkt i västsydväst, och lågt över horisonten i norr kan finns Capella (alfa i Kusken). Sommarfullmånen den 14/6 står ovanligt lågt, både den och de avtagande faserna fram till den 17/6 är helt osynliga norr om Sundsvall. Även därefter är månen svår att se från norra Sverige. Den 18-19/6 omkring 01.30 kan man från södra Sverige se en fortfarande trekvartsfull måne gå upp, och då med Saturnus ovanför till höger.

Hela våren har man ju från sydligare latituder kunnat följa Mars, Jupiter och Saturnus på morgonhimlen, men vårt ”nordiska problem” med ekliptikalutningen har gjort dem osynliga för oss. Efter sommarsolståndet 21/6 blir förhållandena så småningom gynnsammare. Från 1 juli kan man titta efter Saturnus redan 00.30, och den stiger stadigt högre från natt till natt. Den syns nära ovanför stjärnan delta i Stenbocken, och man ser att den rör sig sakta åt höger relativt denna. Från 10 juli ungefär kan man också börja se Jupiter lågt i öster. Månen är tillbaka som skära omkring midnatt 2-3/7 och den 6-7/7 kan man med fältkikare se stjärnan Porrima nära till höger om den kommande halvmånen. Den 10-11/7 kring midnatt har månen nått Antares, som man från södra Sverige (också med fältkikare) kan se nedanför till vänster. En ny låg fullmåne kommer den 13-14/7.

Utom månen och Jupiter är rymdstationen ISS det ljusstarkaste man kan se på himlen. En lång serie ISS-passager börjar omkring 5/7. Den preliminära tidtabellen här är för Värnamo, men aktuellare data för valfri ort får man på heavens-above. Passagerna fortsätter fram till 23/7, så fortsättning följer i nästa Aktuellt.

dat                 kl            h                   dat                 kl            h
5-6/7        02.30      20             6-7/7          01.42      16
7-8/7        02.29      27             8-9/7          01.41      23
.                                                              8-9/7          03.17      32
9-10/7      00.53     19           10-11/7      01.40      30
9-10/7      02.29     31           10-11/7      03.17      28
11-12/7    00.52     27           12-13/7      00.03      23
11-12/7    02.28     31           12-13/7      01.39      32
.                                                              12-13/7     03.16      22
13-14/7    23.15    19            14-15/7       00.01      29
13-14/7    00.51    31            14-15/7       01.38      29
13-14/7    02.27    25

Aktuellt 15/5-15/6 2022

ISS och svårobserverad månförmörkelse

Vi är inne i den ljusaste tiden på året, när man inte ens i södra Sverige ser många stjärnor före midnatt. Det finns knappast heller några synbara planeter, utan det är månen vi får koncentrera oss på. I bl.a. USA kan man se en spännande total månförmörkelse den 16/5, men Sverige ligger för långt åt öster, så månen har hunnit gå ner långt innan totaliteten börjar. Från större delen av Sverige kan man bara möjligen ana halvskuggefasen. Den börjar omärkligt omkring 03.30 med månen på väg ner i sydväst, men från och med 04.15 bör man tydligt kunna se att månens vänstra halva är mörkare än den högra. Då har månen redan gått ner sett från norra och östra Sverige, och det är bara i sydväst som man med fri horisont hinner se den partiella förmörkelsen börja klockan 04.29. Den som tittar ut över Öresund får en spännande månnedgång, men solen går förstås upp samtidigt. Nästa natt kan man från södra Sverige med fältkikare titta efter stjärnan Antares nära nedanför den fortfarande nästan fulla månen, i söder omkring 01.30.

Som jag beskrev i förra Aktuellt flyter synbarhetsperioderna för rymdstationen ISS samman, och den är nu synlig tidigare på kvällarna, delvis på ganska ljus himmel. Tidtabellen är för Värnamo, men man kan alltid få exakta data för sin egen ort på heavens-above.

.    dat               kl            h             dat              kl             h
15-16/5     23.23    26      16-17/5    22.35     22
15-16/5     01.00    31      16-17/5    00.11     32
17-18/5     23.23    31      18-19/5     22.35    29
17-18/5     00.59    26      18-19/5     00.11     29
19-20/5     23.22    31       20-21/5    22.34     32
19-20/5     00.58    18       20-21/5    00.10     22
21-22/5     23.22     26      22-23/5    22.34     29
23-24/5     23.21     19      24-25/5    22.33     23

Efter förmörkelsen (som definitionsmässigt måste ske nära ekliptikaplanet) rör sig månen ner under ekliptikan, som redan i sig själv ligger på låga deklinationer. Den är därför svår att se ända tills den från ungefär 3/6 åter syns som smal skära i Tvillingarna. Sedan ser vi den successivt växa till halv i Lejonet och trekvartsfull i Jungfrun. Kring midnatt den 11-12/6 kan man med fälkikare se den trevliga dubbelstjärnan Zubenelgenubi (alfa i Vågen) nära ovanför den nu 90% belysta månen. (Utan kikare bländar månen så att man inte alls ser den jämförelsevis svaga stjärnan.) Fullmåne infaller mitt på dagen den 14/6, vilket innebär att månen ser lika full ut natten 13-14/6 som natten 14-15/6.

Fyra planeter finns fortfarande längs den fellutande morgonekliptikan, men i juni kan man från sydligaste Sverige börja spana efter Saturnus. Man får dock vänta till efter klockan 2, när planeten syns lågt i ostsydost på en ljusnande himmel, nära stjärnorna gamma och delta i Stenbocken.

Aktuellt 15/4-15/5 2022

Vårens Merkurius

Månen är full till vänster om Spica den 16/4 och är efter den 19/4 osynlig före midnatt. Om man är uppe tidigt kan man den 18/4 vid 4-tiden med fältkikare se den avtagande månen intressant nära under dubbelstjärnan Zubenelgenubi (alfa i Vågen). Venus, Mars, Jupiter och Saturnus finns alla på för oss för oss fel sida av ekliptikan, och är i praktiken osynliga. Däremot har Merkurius i slutet av april sin bästa kvällssynlighet för året och kan (igen från och med ungefär 18/4) ses nedanför till höger om Plejaderna, se Himlascener för april. I maj försvinner Merkurius in mot solen igen, men den 2/5 kan man med fältkikare se den tillsammans med en smal månskära och Plejaderna, se Himlascener för maj. Den 3 och 4 maj är månskäran lättare att se, och sedan växer den vidare kväll för kväll. Kring midnatt den 9-10/5 syns en tjock halvmåne i västsydväst mellan alfa (Regulus) och gamma i Lejonet. Den 12-13/5 rör sig månen fram mot Porrima (gamma i Jungfrun) och när det börjar ljusna vid 3-tiden sker faktiskt en ockultation, se Himlascener.

I maj kan vi också se rymdstationen ISS. Vi är nu så långt framme mot sommaren att ISS inte längre har separata perioder med morgon- respektive kvällssynlighet. Vi har i stället en enda längre period där ISS först syns tidiga morgnar efter midnatt och sedan sena kvällar före midnatt. Morgonpassagerna råkar man ju inte se av en slump, men om man är uppe någon natt (för Porrima-ockultationen t.ex!) kan man passa på att titta. Passagetider och -höjder är för Värnamo, men detaljerade data för den egna orten finns alltid på heavens-above.

dat                    kl              h                    dat                 kl              h
1-2/5          04.09        19
3-4/5          04.08        26                 4-5/5        03.20      23
5-6/5          02.31        19                 6-7/5        03.19      29
5-6/5          04.07        31
7-8/5          02.30        26                 8-9/5        03.13      32
7-8/5          04.06        31
9-10/5        02.29       31            10-11/5        01.40       28
9-10/5        04.05       26            10-11/5        03.16       29
11-12/5     00.53       18            12-13/5        01.39       32
11-12/5     02.28       31            12-13/5        03.15       23
13-14/5     00.50       30             14-15/5       00.01       28
13-14/5     02.26       27             14-15/5       01.37       30
15-16/5     23.12       24
15-16/5     00.49       31

I nästa Aktuellt fortsätter listan med fler kvällspassager.

Aktuellt 20/3-16/4 2022

Vårdagjämningen infaller den 20/3, och det blir snabbt ljusare på kvällarna.  Vi kan ännu se Orion och vinterhimlen, men bara när det precis blivit mörkt vid 20-tiden. Den 27/3 kommer (tyvärr) sommartiden, och all astronomi förskjuts till ytterligare en timme senare. Efter midnatt kan man några dagar se en oval avtagande måne, men den går upp allt senare, och stör allt mindre. I brist på planeter får vi nöja oss med vårens fattigare stjärnhimmel, där i alla fall Lejonet är trevligt att återse.

Månaden rolighet är annars en serie ISS-passager, men just kring vårdagjämningen är serien ganska kort. Tider och höjder är för Värnamo, men man kan alltid få data för den egna orten på heavens-above.

dat          kl          höjd            dat         kl         höjd
.                                                      20/3    20.03      21
21/3     20.50      23           22/3    20.04      28
23/3     19.16      25           24/3    20.04      32
23/3     20.52      29
25/3     19.17      31           26/3     20.05     30
25/3     20.53      27
27/3     20.17      32           28/3     21.05     24
27/3     21.52      20
29/3     20.18      27

Ekliptikans opraktiskt låga morgonlutning gör att vi missar en planetsamling med Venus, Mars och Saturnus nära tillsammans. När också månen kommer förbi den 28/3 blir det från sydeuropa och USA en spektakulär morgon, medan vi från Skåne bara möjligen kan få syn på Venus, och från Norrland inte ens det.

Men sen får vi fina kvällsmånskäror den 3 och 4 april, och kan följa månens växande fram till fullmånen bredvid Spica den 16/4, se Himlascener.

Aktuellt 21/2-20/3 2022

Vinterhimmel utan planeter

På kvällarna ser vi till en början vinterhimlen utan månstörning, med Orion i söder redan klockan 19, precis när det blivit mörkt. Det finns inga planeter att se, men vi kan följa vintergatans stora båge från Orion upp genom Perseus och Cassiopeia och ner till Svanen i nordväst. Den som har fri horisont åt norr kan se Vega på sin lägsta punkt under Polstjärnan vid 20-tiden. Den avtagande månen syns på efternatten och passerar den 24/2 nära ovanför Antares, se Himlascener. På morgnarna kan vi i gryningen före klockan 6 se Venus, men den blir allt svårare att se lågt över horisonten i sydost.

Kring månadsskiftet gör rymdstationen ISS en serie morgonpassager enligt följande tidtabell för Värnamo. På heavens-above kan man få detaljerade data för sin egen ort.

dat           kl          höjd           dat            kl          höjd
22/2        6.22       19
24/2        6.21       26            25/2       05.33        22
26/2        4.45       19            27/8       05.33        29
26/2        6.21       31
28/2        4.45       26              1/3        05.32        32
28/2        6.21       31
2/3           4.44       31              3/3        03.57        20
.                                                          3/3        05.32        29
4/3           4.44       31              5/3        03.57        20
.                                                          5/3        05.32        23
6/3          4.43        27              7/3         05.31       16
8/3          4.43        19

Månen kommer tillbaka som vacker skära den 4/3 och 5/3, men sedan den passerat Plejaderna den 8/3 blir månskenet snabbt otrevligt ljust. Fullmånen kommer den 17-18/3 på gränsen mellan Lejonet och Jungfrun,  och den 19/3 efter 22 kan vi se Spica under den avtagande ovala månen i sydost.

 

Aktuellt 2/2-25/2 2022

Farväl till Jupiter

Före klockan 18 kan vi fortfarande se Jupiter lågt i västsydväst, men efter 10/2 är den i praktiken osynlig. Den som bor i Skåne med fri horisont åt sydväst kan försöka se en mycket smal månskära den 2/2. Titta nere vid horisonten under Jupiter omkring 17.50, helst med fältkikare. Annars får vi vänta till 3/2, när en vacker skära syns ovanför till vänster om Jupiter. Sedan växer månen kväll för kväll, och börjar redan 8/2 som halv dominera vinterhimlen. Den passerar mellan Aldebaran och Plejaderna den 9/2, syns under Pollux den 13/2, och står som full den 16/2 rakt ovanför Regulus. Som avtagande passerar den 19/2 nära Porrima (gamma i Jungfrun), och från Norrland blir det även en ockultation, se Himlascener. Från 20/2 är de tidiga kvällarna månfria, och Orion och Sirius blir åter huvudaktörer. Glöm inte att också från dem följa vintergatans stora båge genom Perseus, Cassiopeia och Cepheus ner till Svanen i nordväst.

Planeten Mars har hunnit så långt från solen att den borde vara synlig på morgnarna, men ekliptikans vårlutning gör den i praktiken osynlig. Venus går att se som morgonstjärna lågt i sydost vid 6-tiden, men bara för att den ligger ett stycke ovanför ekliptikan. Den 24/2 vid 5-tiden kan man från södra Sverige se stjärnan Antares nära nedanför den avtagande halvmånen i sydsydost.

 

Aktuellt 3/1-4/2 2022

Merkurius och ISS

Vi ser ännu Jupiter lysa starkt i sydväst på tidig kvällstid, medan det fordrar planering att få syn på Saturnus, som både är väsentligt ljussvagare och går ner medan himlen ännu är ljus. Mellan 10/1 och 13/1 kan man från sydligaste Sverige se den lite starkare Merkurius nedanför till höger om Saturnus, men det kräver fri horisont och helst fältkikare, se Himlascener. Månen passerar Jupiter den 5/1 och 6/1, och växer sen till halv i Fiskarna den 9/1 och full (nära Pollux) den 17/1. Den syns ännu på kvällstid när den passerar Regulus den 20/1, men blir från den 25/1, när den står nära Spica, mer av ett morgonobjekt. På kvällarna kan man nu ostört beundra Orion och vinterhimlens många ljusa stjärnor.

I slutet av januari kan man också se rymdstationen ISS passera på bekväm kvällstid. Tidtabellen här är för Värnamo, med exaktare uppgifter för valfri ort på heavens-above

dat          kl             h            dat          kl           h
21/1    19.01     16        22/1   18.14     17
23/1    19.01     24        24/1   18.14     24
25/1    17.25     20        26/1   18.13     30
25/1    19.01     30
27/1    17.25     27         28/1   18.12     31
27/1    19.01     30
29/1    17.24     31         30/1   18.11      28
29/1    19.00     24
31/1    17.23     30            1/2   18.11       21
2/2       17.22     25            3/2   18.10       14
4/2       17.22     18

På morgonhimlen den 26/1 kan man omkring 06.30 med fältkikare se dubbelstjärnan Zubenelgenubi vid den ljusa randen av en mager halvmåne i söder. Lite senare sker en ockultation, vilken dock kräver teleskop för att ses, se Himlascener. Den 28/1 syns från södra Sverige stjärnan Antares nära till höger om en tjock månskära, lågt i sydsydost omkring 06.30. Längre åt vänster syns också Venus, som snabbt passerat förbi solen och nu syns som Morgonstjärnan fram till mitten av mars.

Månen blir åter synlig på kvällstid den 3/2 vid 18-tiden, ett stycke ovanför till vänster om Jupiter i västsydväst. (Himrlascener säger redan 2/2, men det är överoptimistiskt utom i sydligaste Skåne.) Även den 4/2 är månskäran fin fram till 20-tiden. Jupiter har då gått ner, men man har Orion och vinterhimlen i söder.

 

Aktuellt 7/12 2021- 3/1 2022

Planeter och ISS

De tidiga decemberkvällarna (före klockan 17) kan vi se en fin rad av tre planeter i sydväst. Längst ner till höger strålar Venus, som dock efter jul snabbt försvinner. Överst till vänster finns en också mycket ljusstark Jupiter, som kan ses ännu hela januari. Mellan dessa iögonenfallande himlakroppar finns den ljussvagare Saturnus, som efter årsskiftet knappast längre går att urskilja. Den 7/12 förgylls det hela av en vacker månskära mellan Venus och Saturnus, se Himlascener. Den 8/12 står månen mellan Saturnus och Jupiter, och den 9/12 nedanför till vänster om Jupiter, men skäran är då redan lite för stor. Månen är (nästan) halv den 10/12, och växer sedan kväll för kväll till en dominerande vinterfullmåne den 18/12. Även som avtagande lyser den upp himlen, och står på julaftonskvällen mitt i Lejonet. Först från och med 27/12 är hela tiden fram till midnatt månfri, och vi kan på allvar beundra vinterhimlens många ljusa stjärnor.

Kometen C/2021 A1 (Leonard) blev inte riktigt så ljusstark att man kan se den med blotta ögat. Man kan dock ännu 7-12/12 leta upp den med fältkikare, på morgonhimlen i öster före klockan 6, successivt allt lägre nedanför till vänster om Arkturus. Mellan 13/12 och 16/12 syns den möjligen på kvällen vid 17-tiden, lågt i sydväst, men för nära solen och med för låg deklination för Sverige. För kartor se t.ex. heavens-above.

På morgonhimlen har man alltså i övrigt i slutet av december en successivt avtagande måne. På nyårsaftons morgon ser man vid 7-tiden en fin skära lågt i sydost, och med fältkikare kan man ett stycke ner åt vänster se Mars som en ganska svag stjärna, Mars börjar nu sin långa väg fram mot en opposition i december 2022, men ekliptikans vårlutning gör att vi inte ser mycket av den före midsommar.

Kring årsskiftet kan man också på morgnarna se rymdstationen ISS passera. Tidtabellen här är för Värnamo, men data för den egna orten finns igen via heavens-above.

dat             kl           h             dat             kl          h
21/12    7.54      25         22/12     7.07      21
23/12    7.56      31         24/12     7.09      28
25/12    6.21      25         26/12     5.34      21
25/12    7.58      32         26/12     7.10      32
27/12    6.23      31         28/12     5.36      28
.                                                   28/12     7.12      30
29/12    6.25      32         30/12     5.38      30
.                                                   30/12     7.14      23
31/12    6.26      27              1/1       5.40      27
2/1           6.28      19              3/1       5.42      20

 

Aktuellt 15/11-10/12 2021

Tre planeter och ISS

Kvällshimlarna domineras länge av en ljusstark måne, men före klockan 18 ser man den strålande Jupiter i söder, med Saturnus nedanför till höger. Trots ekliptikans ogynnsamma höstlutning kan man också året ut se Venus som aftonstjärna. Vinkelavståndet till solen minskar egentligen, men fram till ungefär 10/12 blir Venus ändå allt lättare att se, lågt i sydsydväst vid 17-tiden. Om man tittar med fältkikare kan man den 19/11 se stjärnan Nunki (sigma i Skytten) bara en halv måndiameter ovanför Venus. Planeten lyser dock mer än 400 gånger starkare än stjärnan, så med blotta ögat ser man inget av detta möte.

Fullmånen inträffar på förmiddagen den 19/11, och från t.ex. USA där det fortfarande är natt kan man då se en nästan total månförmörkelse. Bara från nordligaste Norrland hinner man se förmörkelsen börja innan månen gått ner, se Himlascener. Även den avtagande månen är väl synlig, fast den går upp allt senare på kvällarna. Den 26/11 ser man den som drygt halv ovanför Regulus, och kan med fältikare omkring 22.45 se stjärnan eta i Lejonet komma fram efter en ockultation, se igen  Himlascener. I slutet av månaden är månen ett morgonobjekt, och på kvällarna kan man nu ostört titta på vintergatan, Andromedagalaxen eller den kommande vinterhimlen. Om man är uppe på morgonen bildar månen den 1/12 före 06.30 ett fint par med stjärnan Spica.

Kring månadsskiftet gör också rymdstationen ISS en serie kvällspassager, i detta fall nära ovanför de tre planeterna Venus, Saturnus och Jupiter. Tidtabellen här är för Värnamo, men detaljer för valfri ort fås på heavens-above.

dat              kl          h                 dat           kl            h
23/11   18.38    18           24/11    17.52     20
25/11   18.41     24          26/11    17.55     28
27/11   17.08     24          28/11     16.21    21
27/11   18.43     26          28/11     17.57    32
29/11   17.11     31          30/11     16.24    28
29/11   18.46     24           30/11    18.00    31
1/12      17.13     32             2/12      16.26    32
1/12      18.49     19             2/12      18.03    24
3/12      17.16      28            4/12      16.29    30
5/12      17.18      20            6/12      16.31    24

Månen är i stor stil tillbaka på kvällshimlen den 7/12, när vi tre kvällar i rad ser den i olika konfigurationer med Venus, Saturnus och Jupiter, se Himlascener för december.

Tillägg 1/12: Kometen C/2021 A1 (Leonard) troddes kunna bli synlig för blotta ögat, men man behöver i praktiken en fältkikare för att se den. Vid 6-tiden är det ännu mörkt, och den 1/12 står kometen högt på himlen i ostsydost, ett bra stycke ovanför Arkturus. Den 6/12 står den nära till vänster om Arkturus, men sjunker sedan snabbt dag för dag, medan den också blir något ljusstarkare.

 

Aktuellt 18/10-15/11 2021

Merkurius och ISS

Till en början har man en nästan full måne som går upp redan i skymningen, så det är ingen chans att se några svagare stjärnor. Åt söder strålar dock liksom tidigare Jupiter, med Saturnus till höger. Den exakta fullmånen infaller den 20/10, men i flera dagar till ser den ganska full ut. Den 23/10 passerar den mellan Aldebaran och Plejaderna, och den 27-28/10 syns den 60% belyst nedanför Tvillingarna.  Efter den 28/10 har man ett par mörka timmar på kvällen utan månsken, och första veckan i november har man helt mörka nätter. Vintergatan är fortfarande fin från Svanen till Perseus, och man kan studera Andromedagalaxen som nu står som bäst till.

Mellan ungefär 24/10 och 5/11 har Merkurius årets bästa morgonsynlighet. Sommartiden upphör inte förrän 31/10, så till en början behöver man inte stiga upp förrän ca 06.30 för att se planeten lågt i ostsydost. Med normaltid får man snarare titta omkring 05.45 och kan 1-3/11 se en allt tunnare månskära närma sig, se Himlascener. Av en trevlig slump gör rymdstationen ISS under samma tid en serie morgonpassager, så en del morgnar kan man se både ISS och Merkurius samtidigt. Tidtabellen är för Värnamo, men detaljer finns som vanligt på heavens-above

dat            tid           h           dat            tid            h
24/10     07.08   18       25/10       06.21    15
26/10     07.10   26       27/10       06.23    22
28/10    05. 36   19       29/10       06.25    29
28/10    07.12    31
30/10    05.38    26        31/10      05.27    32
30/10    07.14    31
1/11       04.40    31         2/11        05.29    29
1/11       06.16    26
3/11       04.43    29         4/11        05.31    22
3/11       06.18    18
5/11       04.45    22

Efter nymånen den 4/11 dröjer det till ca 9/11 innan man ser den ordentligt. Från södra Sverige bör man dock hålla utkik den 8/11 omkring 17.30, då man har chans att se en 20% månskära med planeten Venus ett sycke till höger, lågt över horisonten i sydsydväst. Den 10/11 och 11/11 passerar halvmånen under Saturnus  resp. Jupiter, i trevliga konfigurationer. Sedan blir månen successivt alltmer dominerande när fasen ökar fram mot full den 19/11.

November är normalt en månad med uselt väder, så man får nog vara nöjd med att bara någon gång se månen och planeterna. En rolighet för oss i södra Sverige (som passar vilken kväll som helst) kan vara att titta efter den sydliga stjärnan Fomalhaut, som såhär års står som högst i söder vid 20-tiden. Det som behövs är klart väder och en fri söderhorisont, och vad man vill se är alltså en ljus stjärna lågt över horisonten nedanför till vänster om Jupiter. Med -29,5 graders deklination är Fomalhaut helt osynlig i Norrland och lätt synlig i Skåne, medan den når bara drygt 1 grad över horisonten i Stockholmstrakten.