Aktuellt 23/5 – 23/6 2023

Försommar

Himlen är för ljus för svagare stjärnor, men vi kan ännu se Venus och följa månens växlande utseende. Kring midnatt den 23-24/5 syns en fin månskära ovanför till vänster om den strålande Venus. Nästa kväll står månen rakt ovanför den mycket ljussvagare Mars. Ovanför Venus kan man ana Tvillingarna Castor och Pollux, och Mars lyser inte starkare än Castor. Från norra Norrland syns bara Venus och månen. Månen växer och rör sig framåt längs ekliptikan. Den 27-28/5 är den halv under Lejonet, och den 3-4/6 är det fullmåne lågt i Skorpionen. Från södra Sverige kan man med fältkikare försöka urskilja Antares nära under fullmånen, se Himlascener. Sedan är månen ganska osynlig, men från södra Sverige ser vi Venus lågt över horisonten i nordväst åtminstone fram till mitten av månaden. Med fältikare kan man också till vänster om Venus försöka se den 250 gånger svagare Mars. Venus närmar sig sakta, men når aldrig närmare än omkring 4 grader i månadsskiftet juni/juli. (Då är de dock i praktiken osynliga även från södra Sverige.) Omkring 23.30 den 21/6 är nymånen tillbaka ovanför till höger om Venus och den 22/6 finns den ovanför till vänster om en svårsynlig Mars. Dessa kvällar är det alltså läge för att (från södra Sverige) spana med fältkikare, lågt över horisonten i västnordväst.

Från södra Sverige kan man se ISS passera lågt och på ljus himmel den 23/5 omkring 23.40 och den 24/5 omkring 22.50, men den är sedan osynlig fram till början av juli. Se heavens-above för detaljer.

Aktuellt 29/4-25/5 2023

Venus och ISS

Nu börjar den besvärligt ljusa tiden om man är intresserad av stjärnor, men vi har Venus som tröst. Den strålar redan i skymningen och går inte ner förrän efter midnatt. Venus passerar mellan Oxens horspetsar (”ekliptikans port”) den 1-2/5 och rör sig sedan framåt genom Tvillingarna. Den passerar ovanför epsilon Virginis (Mebsuta) den 16-17/5, men det behövs nog fältkikare för att se stjärnan bredvid den bländande starka Venus. Planeten Mars är inte alls så iögonenfallande, men den bildar varje kväll ett nytt möster med de ungefär lika ljusa Tvillingarna Castor och Pollux.
Månen börjar månaden som oval tilltagande i Lejonet, är full nära alfa i Vågen den 5-6/5, och gör inte mycket väsen av sig efter den 10/5. En ny månskära syns sedan på kvällen den 21/5, och den bildar den 22/5 och (särskilt) 23/5 ett fint par med Venus. Se Himlascener.

Under maj kan vi också se rymdstationen ISS.  Ett sommartecken är att den nu inte längre har separata omgångar med morgon- respektive kvällspassager.  Nu i maj flyter de ihop till en enda serie, där passagerna först sker på morgnarna och successivt går över mot kvällstid. Tiderna här är för Värnamo, men lokala data kan alltid fås på heavens-above.

dat                kl                 h                           dat              kl                  h
2-3/5           03.43        24                       3-4/5         02.54         20
4-5/5           03. 41       30                       5-6/5         02.53         27
6-7/5           02.04        22                       7-8/5         02.51         31
6-7/5           03.40        32
8-9/5           02.01        29                     9-10/5         01.14          19
8-9/5           03.38        29                     9-10/5         02.48          31
10-11/5      01.59       32                    11-12/5         01.11         27
10-11/5      03.35       22                    11-12/5         02.46         26
12-13/5      01.57       29                    13-14/5        23.31         25
12-13/5     (03.33     15)                    13-14/5         01.07         31
.                                                                      13-14/5        02.44         19
14-15/5      22.42        21                   15-16/5        23.29         30
14-15/5       00.18       32                   15-165         01.04          27
14-15/5      (01.53     16)
16-17/5       22.39       27                   17-18/5        23.26         31
16-17/5       00.15       30                   17-18/5        01.01        19
18-19/5      22.36        31                   19-20/5        23.23         28
18-19/5      00.12        25
20-21/5      22.33        31                    21-22/5       23.19         22
20-21/5      (00.09    18)
22-23/5      22.29       26                     23-24/5      (23.16       15)
24-25/5      22.31       18

Aktuellt 27/3-29/4 2023

Årets bästa kvälls-Merkurius

De nu (med sommartid) allt senare kvällarna domineras av Venus i väster, under Aldebaran och Plejaderna, och med Orion fortfarande synlig till vänster. Den 28/3 kan vi se en mager halvmåne nära ovanför Mars, i västsydväst efter klockan 21.  Månen blir sedan större och ljusare för var kväll fram till påskfullmånen den 5april. Den 6 april står månen nära ovanför till vänster om Spica, men försvinner sedan snart från kvällshimlen. Nedanför till höger om Venus kan vi också i perioden 1-15 april se Merkurius. Titta omkring 21.15-21.45 lågt nere över horisonten i västnordväst, så syns den som en ensam stjärna. Mellan 8 och 13 april finns Venus i närheten av Plejaderna så att kvällsutsikten blir extra fin, se bild på Himlascener. Mars rör sig åt vänster i Tvillingarna, fortfarande lika ljusstark som Pollux. Den står den 3/4 symmetriskt ovanför paret eta och my, och passerar den 14/4 nära under epsilon(Mebsuta), se igen Himlascener.

Omkring 21/4 kan man från södra Sverige spana efter den smala nymånen, och 22 och 23 april syns den från hela landet. Särskilt 23/4 är västutsikten vacker, men månen nära ovanför Venus. Den 25/4 har månen nått Mars, och den 29/4 Regulus, se Himlascener.

Rymdstationen ISS är precis vid slutet av en serie kvällspassager, och den som jämför med förra aktuellt-sidan ser att passagetiderna (för Värnamo) som jag gav då var bortåt en kvart tidigare än de korrektare

datum    tid       höjd               datum     tid       höjd
27/3     20.35     27                  28/3     21.23     16
29/3     20.35     20

Stationens omloppsbana sjunker kontinuerligt på grund av atmosfärsbromsning, och måste med oregelbundna mellanrum höjas (med extra raketimpulser). Det lönar sig alltså att stämma av mot heavens-above för helt aktuella data.  En ny serie ISS-passager börjar först i maj, se nästa Aktuellt.

Aktuellt 27/2-31/3 2023

Venus+Jupiter, missa inte!

Venus kommer nu kväll för kväll närmare Jupiter i väster, och jag vill återigen påminna om deras spektakulära möte. Den 1/3 klockan 19 står Venus bara en dryg måndiameter till vänster om Jupiter, och den 2/3 lika nära ovanför, och paret bildar en högst slående anblick i väster. De följande kvällarna tar Venus över alltmer, och Jupiter försvinner i skymningsljuset. Månen växer fram till en fullmåne (mellan Lejonet och Jungfrun) den 7/3, men efter den 12/3 kan vi se på stjärnor fram till midnatt utan månstörning. Vi ser fortfarande vinterns fina stjärnhimmel, med planeten Mars som en ljus stjärna i Oxen. Månen är tillbaka med fina kvällsskäror den 23/3 och (speciellt) 24/3 nära Venus, se Himlascener. Den 25/3 syns Venus under Plejaderna, och den 28/3 står den som knappt halv ovanför Mars.

I slutet av februari gör rymdstationen ISS en serie morgonpassager, och för kompletthets skull listar jag dem igen. (Den uppmärksamma ser att minuterna ändrat sig lite med aktuellare förutsägelser…)

dat         kl          höjd             dat          kl         höjd
27/2     05.47     32             28/2      04.59      31
1/3       04.13     22              2/3        05.00      31
1/3       05.45     29
3/3       04.14     25              4/3        05.01      26
3/3       05.49     23
5/3       04.14     21              6/3        05.01      19

På mycket bekvämare kvällsstid kommer sen i mars en serie kvällspassager.  Liksom här ovan är tiderna för Värnamo, men man kan få data för sin egen ort på heavens-above. (Observera bytet till sommartid fr.o.m. 26/3).

dat          kl          höjd                  dat           kl          höjd
.                 —                                   18/3      20.11      18
19/3     19.24       16               20/3      20.12      27
21/3     19.23       23               22/3      20.12      31
21/3     20.58       23
23/3     19.23       29                24/3      20.10      31
23/3     20.58       25
25/3     19.22       32                26/3      21.09      25
25/3     20.58       21
27/3     20.21       29                 28/3      21.08     18
29/3     20.20       22

Aktuellt 5/2 – 6/3 2023

Venus+Jupiter

Månen är full den 6/2 och dränker lätt stjärnan Regulus som finns nära under den. Om man är ute redan vid 18-tiden kan man dock också se tre ljusstarka planeter. Venus strålar lågt i väster, Jupiter lite högre upp i sydväst, och Mars högt upp i sydsydost ovanför Aldebaran. Det intressanta är att Venus kommer högre upp för varje kväll, medan Jupiter sjunker, dvs de kommer allt närmare varandra. Som de två ljusstarkaste planeterna är deras möten alltid mycket sevärda, och den 1 mars passerar de nästan inom en måndiameter från varandra. Mer om det nedan.

Månen passerar som som avtagande sedan också Spica och Antares, se Himlascener. Från och med 9/2 är de tidiga kvällarna månfria, och vi kan med fältkikare spana efter den nu allt ljussvagare komet C/2022 E3. I fältkikaren syns den praktiskt nog den 10/2 lite ovanför Mars och den 11/2 lite under. Den 14-15/2 kan vi möjligen också se den till vänster om Aldebaran, men den är troligen nu för ljussvag. Utan måne är vinterns stjärnhimmel sevärd ändå.

Månen är tillbaka den 22/2, i ett spektakulärt läge mellan Venus och Jupiter, och även den 23/2 är den del av sällskapet. De följande kvällarna är det Venus och Jupiter som kräver alltmer av uppmärksamheten, fram till den 1/3 när de står som ett osannolikt horisontellt par och den 2/3 när det blivit vertikalt i stället. Venus fortsätter att stiga och Jupiter att sjunka, men långt in i mars är de som par himlens största sevärdhet. Månen har under tiden passerat Mars den 27-28/2, och syns igen ovanför Regulus den 6/3.

I månadsskiftet kan vi på morgnarna också se en serie ISS-passager, även om motivationen att stiga upp för att se dem kanske inte är så stor. Tidtabellen här är för Värnamo, men vi kan som vanligt få lokala data på heavens-above.

dat        kl         höjd                dat          kl        höjd
21/2   (05.46    14)             22/2      06.34      26
23/2    05.46     22             24/2      06.34      31
25/2    05.45     28             26/2      04.57      25
27/8    05.45     32             28/2      04.57      30
1/3       04.10     22               2/3       04.56      31
1/3       05.45     29
3/3       04.09     23               4/3       04.56      27
3/3       05.44     23
5/3       04.09     20               6/3       04.56      20

Aktuellt 21/1-4/2 2023

Eftersom komet C/2022 E3 verkar vara lite ljusstarkare än jag trodde kommer här ett uppdaterat aktuellt med tre intressanta avsnitt:

ISS:

I slutet av månaden kan vi se en serie kvällspassager av rymdstationen ISS. Tidtabellen här är för Värnamo, men man hittar som vanligt detaljerade data för valfri ort på  heavens-above.        (Obs dock att där senaste veckan har varit problem, så kan vara svårt att komma in)

dat           kl            h           dat           kl             h
21/1     19.22    17        22/1     18.35     25
23/1     17.46    21        24/1     18.33     31
23/1     19.21    22
25/1     17.45    28        26/1     18.32     32
25/1     19.20    25
27/1     17.43    32        28/1     18.30     27
29/1     17.42    30        30/1     18.29     21
31/1     17.40    25
2/2        17.38   18

Venus+Saturnus:

Så tidigt som omkring 17.30 har man hela månaden kunnat se planeten Saturnus mycket lågt i sydväst. Den rör sig sakta åt vänster och finns (igen) nära gamma och delta i Stenbocken. När synbarheten nu går mot sitt slut råkar det bli så att Venus samtidigt kommer fram som Aftonstjärna, och mellan 20/1 och 25/1 kan vi (med fri horisont) se planeterna tillsammans. Den 22/1 syns Saturnus mindre än en halv grad ovanför Venus, men den är 80 gånger ljussvagare och syns knappast utan fältkikare. Den 23/1-25/1 passerar också månen förbi, vilket ger extra sevärda himlar, se Himlascener.

Komet 2022 E3:

Kometen befinner sig nära både jorden och solen och rör sig snabbt över himlen. Den ses på kvällstid mot norr, högre för varje kväll. Vädret har ju varit bedrövligt, men den 20/1 kunde jag ta en ful bild (sammansatt av några kortare exponeringar). Dels står kometen lågt, dels är norr riktningen mot Värnamos ljus, men att den syntes såpass fick mig alltså att fixa detta appendix.

I en hast hittar jag följande karta från BBC Science Focus, som tydligt visar hur man via Karlavagnen och Polstjärnan kan hitta kometen de närmaste kvällarna. (Kometsymbolen den 26/1 innebär läget vid midnatt 25-26/1, dvs snarast läget på kvällen den 25/1). Det är antagligen svårt att se den med blotta ögat, medan den bör vara uppenbar i en fältkikare. Tyvärr blir månen efter halv den 28/1 alltmer störande fram till fullmånen den 5/2.

Aktuellt 4/1-5/2 2023

Venus i stället för Saturnus

Kvällshimlen domineras till en början av månen och de två ljusstarka planeterna Jupiter och Mars. Vid 21-tiden syns Mars högt i söder, nära Aldebaran och Plejaderna. Jupiter är på väg ner i västsydväst, och månen rör sig successivt framåt längs ekliptikan, med fullmåne i Tvillingarna den 6/1. Den 10/1 passerar månen ovanför Regulus, den 13-14/1 syns den nära under stjärnan Porrima (gamma i Jungfrun), den 14-15/1 nära Spica och den 18/1 nära Antares, se Himlascener.

Efter den 12/1 kan vi vid 21-tiden se den fina vinterhimlen mer ostört, men senare eller på morgnarna också följa den avtagande månen. I slutet av månaden kan vi se en serie kvällspassager av rymdstationen ISS. Tidtabellen här är för Värnamo, men man hittar som vanligt detaljerade data för valfri ort på heavens-above.
dat           kl            h           dat           kl             h
21/1     19.22    17        22/1     18.35     25
23/1     17.46    21        24/1     18.33     31
23/1     19.21    22
25/1     17.45    28        26/1     18.32     32
25/1     19.20    25
27/1     17.43    32        28/1     18.30     27
29/1     17.42    30        30/1     18.29     21
31/1     17.40    25
2/2        17.38   18

Så tidigt som omkring 17.30 har man hela månaden också kunnat se planeten Saturnus lågt i sydväst. Den rör sig sakta åt vänster och finns (igen) nära gamma och delta i Stenbocken. När synbarheten nu går mot sitt slut råkar det bli så att Venus samtidigt kommer fram som Aftonstjärna, och mellan 20/1 och 25/1 kan vi se planeterna tillsammans. Den 22/1 syns Saturnus mindre än en halv grad ovanför Venus, men den är 80 gånger ljussvagare och syns knappast utan fältkikare. Den 23/1-25/1 passerar också månen förbi, vilket ger extra sevärda himlar, se Himlascener. Den 30/1 syns Mars till vänster om en 70% belyst oval måne, och månen vandrar sedan vidare mot full den 5/2, mellan Kräftan och Lejonet.

 

Aktuellt 4/12 2022 – 5/1 2023

Marsopposition med ockultation

I början av december ser vi före 19.30 fortfarande Saturnus lågt i sydväst, men det är Jupiter i söder och Mars i öster som dominerar planethimlen. Månen är stor och tilltagande, och på väg fram mot en sällsynt ockultation av Mars den 7-8/12. Mars är precis i opposition och lyser så starkt att man på kvällen den 7/12 lätt ser den till vänster om fullmånen. Månen kommer allt närmare, och själva ockultationen sker inte förrän vid 6-tiden på morgonen den 8/12. Om vädret (mot förmodan i december) blir klart ska man absolut försöka titta, se mer information och tider på Himlascener.

När månen efter någon vecka försvunnit från kvällshimlen har vi denna jul och nyår en ovanligt bländande vinterhimmel. Utom de vanliga extraljusa stjärnorna (Sirius, Procyon, Betelgeuze, Rigel och Capella) har vi mellan Plejaderna och Aldebaran en Siriusstark Mars, och Jupiter nere i sydväst går inte ner förrän efter 23. På morgonhimlen kan vi fortsatt se den avtagande månen passera vårstjärnbilderna Lejonet och Jungfrun. Den 20/12 står den nära under den intressanta dubbelstjärnan Zubenelgenubi (alfa i Vågen), se Himlascener.

I slutet av månaden gör rymdstationen ISS en serie morgonpassager (som så här års inte är så tidiga att man därför måste välja bort dem). Tiderna här är som vanligt för Värnamo, med detaljer för valfri ort på heavens-above.
dat             kl           h               dat           kl            h
20/12     7.29     22          21/12     6.40     18
22/12     7.28     29          23/12     6.40     25
24/12     5.52     21          25/12     6.39     31
24/12     7.28     32
26/12     5.51     28         27/12      6.39     31
26/12     7.27     30
28/12     5.50     32         29/12      6.38     27
28/12     7.26     23
30/12     5.50     29         31/12      6.37      20
1/1           5.49     23

Månen är tillbaka på kvällshimlen den 26/12 när vi kan se den rakt under Saturnus. Den 29/12 syns den vackert som knappt halv nära nedanför till vänster om Jupiter. Den 1 januari omkring 23.50 ockulterar månen planeten Uranus, men det krävs teleskop för att det ska vara intressant att följa. När månen (91% belyst) den 3/1 åter är framme vid Mars har banan redan ändrat sig såpass att den nu passerar ett par diametrar under planeten. Eftersom Mars är så ljusstark är paret är ändå spännande att se på omkring 20.30.

Aktuellt 4/11 – 5/12 2022

Planeter och ISS på kvällshimlen

Stjärnhimlen domineras till en början av månen, Jupiter och Mars, men Saturnus syns fortfarande bra tidigt om kvällarna, i sydsydväst vid 20-tiden. En 85% oval måne syns nära under Jupiter den 4/11. Efter full den 8/11 når månen inte fram till Mars förrän 11/11, 89% avtagande. Mars lyser nu lika starkt som Sirius, och passerar 13/11 tillbaka mellan Oxens horn inför oppositionen den 8/12. Efter den 18/11 är månen osynlig före midnatt, och man kan beundra vinterhimlen med Mars som extra utropstecken.

För morgonobservatören är den avtagande månskäran intressant nära stjärnan Porrima den 20/11, ganska nära Spica  den 21/11, och den 22/11 vackert smal (4%), se Himlascener.

I slutet av månaden gör rymdstationen ISS också en serie kvällspassager, vilket alltid är trevligt att se på. Särskilt kan man lägga märke till att ISS några gånger passerar mycket nära Jupiter. Tidtabellen här är för Värnamo, och som vanligt kan man få data för sin egen ort på heavens-above.

dat             kl            h               dat            kl              h
22/11   18.42     18          23/11    17.55       21
24/11   18.41     23          25/11    17.54       28
26/11   17.05     24          27/11    16.16       20
26/11   18.40     26          27/11     17.52      31
28/11   17.04     30          29/11     16.15      27
28/11   18.39     25          29/11     17.51      30
30/11   17.02     32            1/12       16.13      31
30/11   18.38     20            1/12       17.50      25
2/12      17.01      28           3/12       16.12      31
4/12      16.59      21

Efter ny kan man börja se en kvällsmåne igen den 27/11. Den 29/11 står en mager halvmåne till vänster om Saturnus och den 1/12 en tjock halvmåne nedanför till höger om Jupiter. Den 5/12 ockulteras planeten Uranus, men månen är så nära full (94%) att det är svårt att observera utan stort teleskop. I nästa Aktuellt kommer mer om en observerbar ockultation av Mars den 8/12, se också Himlascener för december,

Aktuellt 3/10 – 4/11 2022

Merkurius och solförmörkelse

På kvällarna är det månen som dominerar, till en början lågt på himlen i söder, men successivt allt mer iögonenfallande.Den passerar den 5/10 som en 80% tilltagande oval under Saturnus, står som nästan full nära under Jupiter den 8/10, men når inte förrän den 14/10 som 78% avtagande oval fram till Mars i Oxen. Från och med ungefär 18/10 är månen ur vägen på kvällstid, och vi kan utan störning se vintergatans stora båge från västsydväst till ostnordost. De tre planeterna spänner en nästan lika lång båge längre ner, från Saturnus i sydsydväst  till Mars i ostnordost. Starkast lyser förstås Jupiter i sydsydost.

På morgnarna har man nu årets andra bra tillfälle att se Merkurius. Tack vare att det fortfarande är sommartid räcker det att vara uppe vid 6-tiden för att mellan ungefär 5/10 och 15/10 se planeten som en ensam stjärna lågt över horisonten i öster. I slutet av perioden får man dock se upp med stjärnan Arkturus som står på samma låga höjd längre år nordost, se Himlascener

Efter den 20/10 ser man vid 6-tiden på morgnarna en imponerande vinterhimmel (med Mars) i söder, samtidigt med månens successivt krympande skära i öster. Den 23/10 är den perfekt smal med vackert jordsken, och ännu morgonen därpå kan man efter 06.30 med fältkikare försöka få syn på en extremt smal  (bara 2% av månens diameter!) skära.

Den 25/10 kan vi vid middagstid se en ganska stor partiell solförmörkelse, se Himlascener för exaktare tider. Bara med speciella solförmörkelseglasögon kan man titta mot solen, och det säkraste är alltid att med en kikare försöka projicera en solbild på en vit skärm. Förmörkelsen syns bra från hela Sverige, för ovanlighets skull t.o.m. bättre ju längre norrut man befinner sig.

Sent i oktober och in i november gör rymdstationen ISS en serie morgonpassager. Tider och höjder är för Värnamo, men på heavens-above kan man som vanligt få aktuella data för den egna orten. (Tiderna ser diskontinuerliga ut eftersom vi har skiftet från sommar- till normaltid den 30/10.

dat                 kl             h                 dat              kl             h
25/10       05.47     14          26/10       06.33     24
27/10       05.44     20          28/10       06.31     30
29/10       05.41     27          30/10       05.28     32
29/10       07.17     30
31/10       04.39     30              1/11       05.25     28
31/10       06.15     25
2/11          04.36     27              3/11       05.22    22
4/11          04.34     19

Den exakta nymånen inföll förstås vid solförmörkelsen den 25/10, men på grund av ekliptikans höstlutning ser vi inte förrän omkring 31/10 månen på kvällstid igen. Den 1/11 syns en tjock halvmåne nedanför till höger om Saturnus och den 4/11 står den stora (85%) ovala månen nedanför till höger om Jupiter.