2024

Allmänt 2024

Måne och planeter:

I stället för bara en kvällsynlighet på våren och en kvällssynlighet på hösten har vi i år fler möjligheter att se Merkurius. Utom på kvällar i mars och morgnar i september kan vi se den även några kvällar i början av januari och några morgnar i december. För Venus är förhållandena maximalt ogynnsamma, och den syns bara på morgnar i januari och kvällar i december. Mars är ett morgonobjekt och därmed osynlig hela våren. Efter midsommar syns den allt bättre, men bara morgnar/sena kvällar eftersom oppositionen kommer först i januari 2025. Jupiter syns bra både på vårkvällar och höstmorgnar, med opposition den 7 december. Saturnus syns i januari, men blir efter konjunktionen med solen ganska osynlig fram till juli. Sedan syns den hela hösten, med opposition den 8 september.

Månbanan ligger med sin uppstigande nod nära vårdagjämningspunkten, så att årstidseffekten av ekliptikalutningen blir extra stor. Månen får också tidvis extrema deklinationer, dvs den kan vara flera dygn helt över eller helt under horisonten sett från norra Norrland.

Ockultationer och förmörkelser:

Inga ljusstarka stjärnor ockulteras under året av månen, däremot både Saturnus och Mars på dagtid, den 21 augusti respektive 18 december. Den partiella månförmörkelsen den 18 september är minimal, men går bra att observera från hela Sverige.

Slutsats:

Med tanke på Venus och den planetfattiga  våren får man sammantaget kalla 2024 lite tristare än ett genomsnittsår. När det gäller astronomi i vårt klimat vet vi också hur ofta alla förutsagt intressanta vyer förblir osynliga bakom moln. Vad man i slutänden lyckas observera vet man aldrig, bara att det hjälper att veta vad man ska titta efter när molnen håller sig undan.

(slarv  med borttagna månader, att fixa tillbaka från orig wordfil!)

experiment med undersidor

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Januari 2024

Tidigt på kvällarna kan vi fortfarande se Saturnus lågt i sydväst, med den strålande Jupiter högre upp i söder. Lite senare på kvällarna kan vi njuta av den vackra vinterhimlen, men efter den 17/1 stör månen alltmer. Från sydligaste Sverige kan vi på morgnarna i början av månaden se både Venus och Merkurius.

1-10    Från södra Sverige kan vi omkring 07.15 på morgnarna se Venus lågt i sydost, och från Skåne kanske även Merkurius, se nedan.

5        Före sju kan vi i söder se stjärnan Spica (alfa i Jungfrun) nära till höger om en smal halvmåne, och längre ner i sydost den strålande Venus. Från sydligaste Sverige ser vi omkring 07.15 även Antares (alfa i Skorpionen) rakt under Venus, och Merkurius på samma höjd längre åt vänster.

8      Efter sju kan vi från södra Sverige se en avtagande månskära lågt i sydsydost, med en strålande Venus ett stycke upp åt vänster. Från Skåne kan vi under dem ana Antares, och längre till vänster Merkurius.

14    Vacker kvällshimmel vid 18-tiden med Saturnus nära till höger om en kommande månskära i sydväst. Jupiter strålar högre upp i söder, och i ostsydost är Orion och vinterhimlen på väg upp.

18     Jupiter nära nedanför till vänster om en tjock halvmåne, i söder omkring 17.30. Saturnus har ännu inte gått ner i sydväst.

20      En kommande oval måne lyser så starkt att det inte märks att den i början av kvällen står nära nedanför till vänster om Plejaderna. Titta med fältkikare så syns hopens stjärnor!

25    Fullmånen står mitt i Kräftan, i ostsydost vid 20-tiden. Jupiter strålar i sydsydväst, och däremellan finns vinterhimlens alla ljusstarka stjärnor.

27      Regulus (alfa i Lejonet) nära nedanför till höger om en nästan full avtagande måne, i öster vid 20-tiden. Jupiter strålar i sydsydväst.

Februari 2024

De första dagarna av månaden kan vi ännu se Saturnus, men den försvinner sedan i skymningsljuset. Kvällens planet är annars Jupiter, som strålar i ett annars stjärnfattigt område i Väduren, medan Venus, Mars och Merkurius är osynliga nära solen på morgonhimlen. Under första halvan av månaden ser vi vinterns spektakulära stjärnhimmel utan månstörning.

1     Stjärnan Spica finns nära nedanför till vänster om en oval avtagande måne, i sydsydväst vid 6-tiden. Från sydligaste Sverige syns stjärnan Antares lågt i sydsydost.

5     Från södra Sverige kan man se Antares nära ovanför till höger om en tjock avtagande månskära, i sydsydost efter klockan 06.

11-12   Vackra kvällshimlar med en smal kommande månskära i västsydväst omkring 18.30. Jupiter strålar högre upp i sydväst, och i sydsydost har vi Orion och vinterhimlen.

14-15   Jupiter syns den 14/2 ovanför till vänster och den 15/2 nedanför till höger om en tjock kommande månskära, i sydväst omkring klockan 19. I söder finns den fina vinterhimlen.

16     Plejaderna nära ovanför halvmånen, i sydväst vid 20-tiden. Titta gärna med fältkikare så syns stjärnhopen tydligt.

I fältkikare ser man hur oväntat liten månen är i relation till Plejaderna.

23     Fullmånen rakt ovanför stjärnan Regulus, i sydost omkring 21.30. Orion syns fint i sydväst, och Jupiter strålar i väster.

28/29     Stjärnan Spica syns ovanför till höger om en oval avtagande måne när de gått upp i ostsydost vid 23-tiden. Jupiter går precis ner i västnordväst.

 

Mars 2024

Av planeterna är det nu bara Jupiter vi kan se på kvällarna. På grund av ekliptikans ogynnsamma lutning är Mars, Venus och Saturnus osynliga på morgonhimlen, men i slutet av månaden kommer Merkurius bästa kvällssynlighet för året. I början av månaden är vinterhimlen fin utan månstörning.

3      Från södra Sverige kan vi se stjärnan Antares nära till vänster om en tjock avtagande halvmåne, i söder vid 5-tiden på morgonen.

11     Från södra Sverige har vi denna kväll en bra chans att se en mycket smal (3%) nymånskära. Titta lågt i väster omkring 19.15, gärna med fältkikare.

13     Vacker kvällshimmel med Jupiter till vänster om en kommande månskära, i väster vid 21-tiden. Längre åt vänster syns Orion och vinterhimlen ännu fint.

15-31     Merkurius har årets bästa kvällssynlighet. Titta omkring 19.30 i början av intervallet, 20.00 i slutet (=21.00 sommartid den 31/3), så syns Merkurius lågt över horisonten i västnordväst, nedanför till höger om Jupiter.

Merkurius den 23 mars omkring 19.45

16     Halvmånen passerar nära under beta Tauri, Oxens övre hornspets. Vid 21-tiden syns den rakt under stjärnan i västsydväst, men redan vid 22-tiden tydligt mer ner åt vänster. Använd gärna fältkikare.

24-25    Månen är så gott som full i Jungfrun båda dessa kvällar. Den exakta fullmånen inträffar osynligt från Sverige på förmiddagen den 25/3, och från t.ex. USA kan man se en halvskuggeförmörkelse.

26   En nästan full avtagande måne passerar mycket nära stjärnan Spica, lågt i sydost omkring 21.30. Månen är så ljusstark att det behövs en fältkikare för att se stjärnan bara en måndiameter nedanför till höger.

31  Ett bra tillfälle att från södra Sverige se den sydliga stjärnan Antares. Vid 5-tiden syns en oval måne lågt i söder, med Antares ett stycke ovanför till höger. Använd gärna fältkikare.

 
April 2024

Den enda synliga planeten är fortfarande Jupiter, men den går ner allt tidigare, och försvinner för säsongen i slutet av månaden. Den avtagande månskäran passerar i början av månaden förbi Saturnus, Mars och Venus, men på grund av ekliptikans vårlutning helt osynligt från Sverige. Nymånen den 8 april ger en total solförmörkelse över bl.a. USA, och från och med 10/4 kan vi sedan mycket bättre följa månens gång längs ekliptikan. 

8      Total solförmörkelse, synlig i ett band över östra USA. För den som inte upplevt detta högdramatiska skådespel är det helt klart värt en USA-resa för att få chansen se det. Tyvärr måste också vädret samarbeta, så varje solförmörkelseresa är en chansning.

10       Vacker kvällshimmel med Jupiter nedanför till vänster om en smal kommande månskära, i västnordväst vid 22-tiden.

11       Ny vacker himmel före klockan 22.30, med Jupiter lågt i västnordväst och ovanför till vänster en månskära nära Plejaderna.

Västerhimlen den 11/4 omkring kockan 22

15      Den kommande halvmånen i ett lustigt läge som tredje stopp efter Castor och Pollux, högt i västsydväst före klockan 22. Jupiter har ännu inte gått ner i västnordväst.

18    Regulus nedanför till höger om en kommande oval måne, i sydsydväst vid 22-tiden. Jupiter går då precis ner i västnordväst.

20/21      En observatör med teleskop kan från större delen av Sverige se månen ockultera stjärnan beta i Jungfrun. Månen är 91% belyst och stjärnan inte särskilt ljusstark, så utan kikare märks ingenting. Det är i första hand stjärnans försvinnande bakom månens obelysta rand som vi kan observera, medan utträdet bakom den ljusa randen är svårt att se. I sydvästra Sverige syns månen passera ovanför stjärnan, medan det längre norrut blir en ockultation enligt följande tidtabell.

Stockholm                 23.33-00.06

Östersund                  23.25-23.59

Luleå                         23.21-00.08

Kiruna                       23.17-00.04

 

 

22/23      Stjärnan Spica nedanför till vänster om en nästan full måne, i söder kring midnatt. Månen kommer allt närmare, och vid 3-tiden krävs nog fältkikare för att se stjärnan i månskenet. Då står paret i sydväst, och från södra Sverige syns samtidigt stjärnan Antares lågt i söder.

23/24    Fullmåne i Jungfrun, mellan Spica och alfa i Vågen.

27         Från södra Sverige kan vi med fältkikare se Antares nära ovanför till höger om en avtagande oval måne, lågt i söder vid 3-tiden.

Maj 2024

En månad utan synliga planeter. Jupiter är nu liksom Venus försvunnen nära solen, medan övriga planeter är osynliga på grund av ekliptikans ogynnsamma lutning. Även den avtagande månen är osynlig när den 4/5-6/5 successivt passerar Saturnus, Mars och Merkurius, men efter ny ser vi den bra nästan fram till full (23-24/5). Därefter har månen stor sydlig deklination och är i norra Norrland under horisonten flera dygn i sträck.

9-10 Fina kvällsnymånar i nordväst efter klockan 23.

12/13 En tjock kommande månskära rakt under Pollux, i västnordväst kring midnatt.

15/16 Regulus under en tjock halvmåne, i väster vid 01-tiden.

Halvmånen ovanför Regulus vid 01-tiden den 15-16/5

23-29  Redan i Hudiksvall är månen osynlig nästan två dygn, den 25 och 26/5. I  Sundsvall går månen ner vid 2-tiden den 24/5 och kommer sedan inte över horisonten igen förrän vid 3-tiden den 28/5. Norr om Boden går den ner den 23/5 och inte upp igen förrän 29/5.

23/24 Från södra Sverige kan vi se Antares nära till vänster om fullmånen, i söder vid 01-tiden. Det krävs dock fältkikare för att se stjärnan i det starka månskenet

31  Från sydligaste Sverige går det möjligen att vid 3-tiden på morgonen se Saturnus nära till vänster om den kommande halvmånen. Titta lågt i ostsydost, gärna med fältkikare.

———————————————————————————————-

Juni 2024

På den ljusa sommarhimlen syns få stjärnor och ingen tydlig planet. Kring midsommar är månen på grund av ekliptikalutningen svår att se både som morgon- och kvällsskära. Sedan är  månens deklination kring full också ovanligt sydlig, så att den tidvis är osynlig i Norrland.

16/17  Stjärnan Spica finns nära till höger om en kommande oval måne, i sydväst kring midnatt. Från södra Sverige går det möjligen att med fältkikare se stjärnan på den ljusa himlen.

21/22  Fullmåne vid sommarsolståndet, men extra långt söderut (5 grader under ekliptikan) i Skyttens stjärnbild. Månen står som högst i söder vid 01-tiden, men är då helt osynlig under horisonten för alla orter norr om Hudiksvall.

Intressant låg fullmåne för den som har fri horisont mot söder

 

27/28 Från södra Sverige kan vi se Saturnus ovanför till höger om en tjock avtagande halvmåne, i ostsydost omkring klockan 01.30.

——————————————————————-Juli 2024

I Norrland är nätterna fortfarande för ljusa för stjärnskådande. Efter midsommar är det månens kommande faser som är svåra att se, medan vi sedan kan följa den avtagande månens väg förbi Saturnus, Mars och Jupiter.

2-3  Från sydligaste Sverige kan vi omkring klockan 02 se en avtagande månskära, lågt över horisonten i nordost. Vi ser också Mars, den 2/7 ganska nära nedanför till höger, den 3/7 längre bort åt höger. Ännu under horisonten finns också Jupiter, som vi med fri horisont kan se gå upp efter 02.30.

17/18  Från sydligaste Sverige kan vi med fältkikare se stjärnan Antares mycket nära ovanför till höger om en stor oval måne, lågt i sydsydväst omkring 23.30

20/22 Månen är full den 21/7 mitt på dagen, dvs den ser full ut både natten före och natten efter.  Den 20-21/7 är dock deklinationen så sydlig att fullmånen (i Skyttens stjärnbild) är osynlig norr om Umeå, medan vi den 21-22/7 kan se en fullmåne (i Stenbocken)  ända upp till Kiruna.

24/25  Saturnus nära ovanför till höger om en avtagande oval måne, i ostsydost kring midnatt. Klockan 01.30 har månen tydligt rört sig längre från Saturnus, och vi kan nu se Jupiter i nordost med Mars ovanför till höger.

Saturnus nära månen den 25/7 omkring klockan 00.30

 

29/30  En tjock månskära nära under Plejaderna, lågt i ostnordost omkring 00.30. Titta med fältkikare! En timme senare ser vi bättre den strålande Jupiter, med Mars ovanför till höger och den mycket lika (i färg och ljusstyrka) Aldebaran nedanför till höger.

30/31 Jupiter syns nu nedanför till höger om månskäran, i ostnordost omkring klockan 02.

Augusti 2024

Tre planeter syns bra på augustihimlen. Saturnus är uppe redan i skymningen, medan vi får vänta lite på Mars och Jupiter nära Aldebaran. I mitten av månaden passerar Mars förbi Jupiter, och den 21/8 ockulteras Saturnus på dagtid av månen. På grund av kombinationen av ekliptikans och månbanans lutningar är det ovanligt svårt att se den kommande månen på mörk himmel, och det är fritt fram att titta på vintergatan före den 15/8.

1  Från södra Sverige har vi en intressant himmel på morgonen den 1/8. Dels syns den fina triangeln med Jupiter, Mars och Aldebaran i ostnordost före klockan 02, dels ockulterar den avtagande månskäran stjärnan 136 Tauri. Månen syns till vänster om Jupiter, och med fältkikare syns stjärnan nära till vänster om skäran. Ockultationen (omkring 02.00) sker bakom den ljusa randen, och kräver teleskop för att ses tydligt, men 50 minuter senare kommer stjärnan plötsligt fram igen, vilket  är spännande att se även med fältkikare. Norr om Östersund kan vi se Jupiter och månen när det är som mörkast vid 01-tiden, men inte mycket mer.

2  Vacker avtagande månskära i nordost omkring 02.30 med Jupiter, Mars och Aldebaran längre upp åt höger.

3  Från södra Sverige ett bra tillfälle att se en mycket smal (2,3%) månskära. Titta lågt i nordost omkring 03.00, helst med fältkikare.

13-16 På morgnarna omkring 01.30 ser vi Jupiter stråla i ostnordost, men dessa dagar passerar också den femton gånger ljussvagare Mars förbi. Mars går från ett läge ovanför till höger till ett rakt åt vänster om Jupiter. Den 14/8 och 15/8 är planeterna mindre än en halv grad från varandra.

Mars nära Jupiter omkring klockan 01.30 den 15/8.

 

19-20 Fullmånen (i Vattumannen) den 19-20/7 syns väl från hela Sverige, i söder vid 01-tiden. Saturnus finns ett stycke ovanför till vänster, och Jupiter plus Mars tillsammans lågt i ostnordost

20/21 Saturnus nära ovanför till vänster om en nästan full måne, i sydsydost vid 01-tiden, och med Jupiter och Mars lågt i ostnordost. Månen kommer allt närmare Saturnus, och på morgonen sker en svårobserverad ockultation. Solen har i större delen av Sverige hunnit gå upp, och Saturnus är för ljussvag för att lätt synas på den ljusa himlen. I sydvästra Sverige är förhållandena lite bättre, men det krävs teleskop för att kunna följa förloppet. I Lund sker ockultationen klockan 05.35-06.26, i Göteborg 05.36-06.21.

25/26  En avtagande halvmåne rör sig nära under Plejaderna. Titta med fältkikare så syns både månen och hopens stjärnor. Vid 1-tiden syns paret i öster, med hopen till vänster. Månen närmar sig sakta, och syns som närmast nedanför till höger om hopen vid 4-tiden. Paret finns då högre upp i sydost, och himlen har börjat ljusna. Nedanför till vänster strålar Jupiter.

27/28  Sevärd gruppering med Mars och en tjock avtagande månskära. mellan Oxens horn, och med Jupiter längre åt höger, i ostnordost vid 01-tiden.Saturnus står nästan i söder

31 Vacker morgon med en avtagande månskära rakt ovanför Praesepe, i ostnordost omkring 03.30. Högre upp i Oxen strålar Jupiter, med Mars neråt åt vänster.

September 2024

En intressant astronomimånad. På kvällshimlen syns Saturnus, på morgonsidan Jupiter och Mars, och i början av månaden också Merkurius. På kvällarna i början av månaden kan vi utan månstörning se en fin vintergata, och den 18/9 har vi t.o.m. en liten månförmörkelse.

1-14  Årets bästa morgonsynlighet för Merkurius, om än inte så bra som kvällssynligheten i mars. Titta lågt i ostnordost, från omkring 04.30 i början av perioden till efter 5.00 i slutet, så syns Merkurius nära stjärnan Regulus. I början är stjärnan osynlig nedanför till vänster, men 8-11/9 bildar de ett spännande par (se nedan).

1   Vacker morgonhimmel omkring klockan 4, med en smal avtagande månskära i ostnordost och en strålande Jupiter högre upp i ostsydost. Nedanför till vänster om Jupiter finns Mars, och i sydväst Saturnus. Från södra Sverige kan vi om vi väntar till 04.45 också se Merkurius, lågt över horisonten rakt under månskäran.

8  Saturnus i opposition i Vattumannen, i söder vid astronomisk midnatt (dvs snarare klockan 01 sommartid). Vid 22-tiden syns planeten fint i sydost, medan Skytten och södra vintergatan går ner i sydväst. Med fältkikare kan man lägga märke till stjärnfältet kring Saturnus, men den karakteristiska (optiska) trippelstjärnan psi Aquarii.

8-11  Merkurius passerar nära förbi Regulus. Stjärnan syns den 8/9 nedanför till vänster, den 9/9 rakt under, den 10/9 och 11/9 ovanför till höger om Merkurius. Titta i ostnordost vid 5-tiden, helst med fältkikare, eftersom stjärnan är betydligt svagare än planeten.

10  Från sydligaste Sverige kan vi med fältkikare se stjärnan Antares nära till höger om halvmånen, på ljus himmel lågt i sydsydväst omkring 20.30.

10-12 Den som har en kikare som kan visa Jupiters månar kan dessa dagar se en ”extramåne” i konstiga lägen när Jupiter passerar förbi stjärnan 108 Tau. Den 11/9 syns stjärnan bara 3 bågminuter söder om planeten.

17/18  Saturnus syns denna kväll nedanför till höger om fullmånen, i söder kring midnatt. Jupiter strålar i ostnordost med Mars längre ner åt vänster. Om vi väntar några timmar kan vi sedan mellan 04.12 och 05.16 på morgonen se en minimal partiell månförmörkelse. Fullmånen når nätt och jämnt fram till jordens kärnskugga, och vid maximum 04.44 når skuggan bara 9% av månens diameter. Månen är på väg ner i sydväst, och redan före fyra kan vi se att överdelen är lite mörk i jordens halvskugga. Den riktiga förmörkelsen syns sedan som ett litet bett i övre högra delen av månranden, och bäst med någon slags kikare. Månen sjunker hela tiden ner mot horisonten, samtidigt som himlen ljusnar.

Schematisk bild av månenbredvid jordens kärnskugga vid mximum av förmörkelsen den 18/9

23/24 Jupiter strålar nedanför till höger om en avtagande oval måne, i öster efter midnatt. Längre ner till vänster finns Mars, nära under stjärnan epsilon i Tvillingarna, och i söder Saturnus. Nära till vänster om månen finns stjärnan beta Tauri, och om vi fortsätter att titta ser vi hur avståndet fortsätter att krympa fram till omkring 03.30.

24-25 Mars syns den 24-25/9 ett stycke nedanför till vänster, den 25-26/9 rakt till höger om en mager avtagande halvmåne, i ostnordost efter midnatt. Jupiter strålar längre upp åt höger, och Saturnus finns i sydsydväst

29-30 Sevärda morgonhimlar vid 5-tiden. Den 29/9 står den avtagande månskäran nära ovanför Regulus, den 30/9 är den ännu smalare och vackrare mitt i Lejonet. Saturnus har gått ner, men i sydsydost finns hela vinterhimlen plus Jupiter och Mars.

Oktober 2024

Fortsatt är tre planeter väl synliga, Saturnus på tidiga kvällar, Jupiter och Mars senare. Månen är extra svår att se som kommande, med stor sydlig deklination. I början och slutet av månaden kan vi fritt från månstörning se en fin vintergata.

1-8 Från en plats utan störande ljus, och med månen ur vägen, har vi goda tillfällen att studera vintergatans stora båge över himlen från sydväst till nordost. Titta så fort det blivit mörkt, omkring 20.15.

14 Saturnus mindre än en grad ovanför en stor oval måne, i sydsydost omkring 20.30. Det krävs fältkikare för att se planeten i det starka månskenet. Jupiter har precis gått upp i nordost.

17  Fullmåne, på gränsen mellan Fiskarna och Väduren, i sydost omkring 22.30. Saturnus står i söder, Jupiter i öster, och Mars lågt i nordost.

19  En stor oval måne passerar nära under Plejaderna, i öster vid 22-tiden. Jupiter strålar längre ner åt vänster, Mars har just gått upp i nordost, och Saturnus syns i söder. Det behövs fältkikare för att se Plejadstjärnorna i det starka månskenet.

20-21 Jupiter ett bra stycke nedanför till vänster (20/10) eller rakt till höger (21/10) om en avtagande oval måne, i öster vid 23-tiden. Saturnus syns i sydsydväst och Mars längre ner i ostnordost

23/24 Mars nedanför till höger om en avtagande tjock halvmåne, i ostnordost omkring 23.30. Jupiter strålar högre upp i öster, och Saturnus syns i sydsydväst.

Mars och månen under Castor och Pollux vid midnatt den 23-24/10.

 

28 Den avtagande månskäran står i ostsydost  vid 5-tiden. Med fältkikare syns stjärnan sigma i Lejonet intressant nära till vänster.

29-30 Vackra morgnar, med en smal (29/10) eller mycket smal (30/10) avtagande månskära, i ostsydost efter klockan 05. Mars står högt i sydsydost,  precis på fortsättningen av linjen Castor-Pollux, och i sydväst strålar Jupiter och hela vinterhimlen.

November 2024

Vid 22-tiden på kvällarna kan vi hela månaden se de tre yttre planeterna samtidigt. Saturnus är på väg ner i sydväst, Jupiter strålar högt i ostsydost, och Mars är på väg upp i ostnordost. Mars lyser nu lika starkt som Capella eller Vega, och är ett välkommet tillskott i den annars oansenliga stjärnbilden Kräftan. I slutet av månaden kan man från södra Sverige börja se Venus som Aftonstjärna.

1-9 Kring midnatt kan vi utan månstörning se den fina vinterhimlen, med Jupiter högt ovanför Orion i sydost. Mars finns längre ner i öster, och Saturnus lågt i västsydväst.

10  Vid 21-tiden på kvällen ser vi i sydsydväst Saturnus ovanför till vänster om en kommande oval måne. Jupiter strålar i öster medan Mars just gått upp i nordost.

Saturnus och månen vid 19-tiden den 10/11. Från sydligaste Sverigen kan man försöka se stjärnan Fomalhaut lågt över horisonten i söder.

 

17  Vid 22-tiden ser vi i ostsydost den strålande Jupiter nedanför till höger om en nästan full avtagande måne. Saturnus står lågt i sydväst, och den röda Mars på samma höjd i ostnordost.

20  Omkring klockan 22 ser vi i ostnordost Mars nära nedanför till höger om en avtagande oval måne. Saturnus står i sydväst och Jupiter strålar ovanför Orion i sydost

22/23 Regulus nära nedanför till höger om halvmånen, lågt i öster kring midnatt. Längre upp åt höger lyser Mars, och i sydsydost strålar Jupiter och vinterhimlen.

25  Med fältkikare kan vi se stjärnan beta i Jungfrun intressant nära ovanför till vänster om en tjock avtagande månskära, i sydsydost omkring klockan 06. Jupiter strålar i väster medan Mars finns högre upp i sydväst.

27-28 Vackra morgonhimlar med Spica nedanför till vänster (27/11) eller längre ovanför till höger (28/11) om den avtagande månskäran, i sydost omkring 06.30. Högre upp i sydväst lyser Mars och i väster strålar Jupiter.

December 2024

Från större delen av Sverige kan vi denna månad se fyra planeter. Venus är Aftonstjärna, och vid 18-tiden syns också Saturnus i söder och Jupiter i öster. Vid 20-tiden har Mars gått upp och Saturnus är fortfarande väl synlig. Den 18/12 ockulteras Mars av månen, men svårobserverat på daghimlen. Från södra Sverige kan man också kring jul få en skymt av Merkurius på morgnarna.

1-8 Mars vänder inför oppositionen i januari 2025 sin rörelse från direkt (åt vänster) till retrograd (åt höger), och når kring vändningen nästan fram till stjärnhopen Praesepe mitt i Kräftan. Med blotta ögat syns hopen bara som en suddfläck, och synen i en fältkikare är mycket intressantare.

Mars nära ovanför Praesepe, i öster vid 22-tiden första veckan i december.

 

5  Venus till höger om en tjock månskära, lågt i sydsydväst vid 17-tiden. Saturnus syns i sydsydost och Jupiter lågt i ostnordost. Från Norrland får vi titta tidigare, och längst i norr kommer varken månen eller Venus över horisonten.

7  Jupiter i opposition i Oxen, mitt på linjen mellan Aldebaran (Oxens öga) och beta Tauri (Oxens ena hornspets), i sydost vid 22-tiden.

8  Saturnus nedanför till höger om halvmånen, i söder omkring 17.30. Venus går precis ner i sydväst, medan Mars ännu inte gått upp i nordnordost. Jupiter strålar i öster.

13  På Luciakvällen syns en nästan full måne nära under Plejaderna, men det krävs fältkikare för att se stjärnorna i det starka månskenet.

14  Jupiter strålar rakt nedanför fullmånen, högt i sydost omkring 20.30. Mars lyser rött i ostnordost, och Saturnus har ännu inte gått ner i sydväst

17-27 Från södra Sverige kan vi se Merkurius på morgnarna. Titta i sydost omkring 07.30, så syns den som en ensam stjärna lågt över horisonten. Mars lyser rött i väster, medan Jupiter är på väg ner i nordväst

18   En ljusstark och röd Mars syns ovanför till vänster om en avtagande oval måne, i väster omkring klockan 07.30. Månen rör sig allt närmare Mars medan de sjunker mot horisonten, och himlen blir också allt ljusare. Utom i nordligaste Lappland (där det råder polarnatt) går solen upp innan vi så småningom får en ockultation. Med en fältkikare kanske vi ändå kan få syn på Mars och följa hur månen kommer närmare, men för att se själva inträdet bakom månens ljusa rand krävs teleskop. Allra längst i norr (Kiruna) kan man med solen under horisonten (och månen 8 grader över) också försöka se hur Mars kommer fram igen, men längre söderut står månen då alltför lågt på himlen. Ockultationstider för några orter är

Lund                          10.16-11.04

Göteborg                   10.14-11.02

Stockholm                  10.09-10.57

Östersund                  10.05-10.54

Luleå                          09.59-10.48

Kiruna                        09.57-10.46

 

20 På morgonen omkring 06.30 kan vi i sydväst se stjärnan Regulus nära nedanför till vänster om en avtagande oval måne. Mars lyser starkt och rött längre åt höger, och Jupiter är på väg ner i nordväst.

25  På juldagsmorgonen omkring 05.30 vi i sydsydost stjärnan Spica ovanför till höger om en tjock månskära. Mars strålar i västsydväst och Jupiter längre ner i västnordväst.

27-28 Venus rör sig förbi stjärnan delta i Stenbocken. Titta lågt i sydsydväst vid 17-tiden så syns stjärnan den 27/12 till vänster om Venus, den 28/12 mest ovanför. Delta lyser dock 700 gånger svagare än Venus, så det behövs en fältkikare för att se den!

31/(01) På nyårsafton vid tolvslaget ser vi vid klart väder en som vanligt praktfull vinterhimmel kring Orion och Sirius, detta år  förgylld av dels en strålande Jupiter ovanför till höger, dels en rödaktig Mars uppe till vänster. Mars når sin opposition först den 15/1 2025 men är redan nu nästan lika ljus som Sirius