2020

Himlascener 2020

Planeterna:

Merkurius har oftast en gynnsam (kvälls)elongation på våren och (morgon)elongation på hösten. I år blir det en lite sämre kvällssynlighet redan i februari och en ännu sämre i maj, men i gengäld en extra bra morgonsynlighet i november. Vart åttonde år är Venus optimalt väl synlig, både som Aftonstjärnan på våren och som Morgonstjärnan på hösten. Detta är ett sådant år, och i april kan man även se den passera nästan rakt genom Plejaderna. Mars har en gynnsam opposition i oktober, men syns dåligt under våren på vägen dit. Jupiter har de senaste åren närmat sig Saturnus allt mer, och kommer till opposition bara en vecka efter Saturnus i juli. Paret står långt söderut i ekliptikan, och syns mycket dåligt från norra Sverige. Det definitiva mötet är spännande tätt (6 bågminuter!), men syns bara en stund på kvällen den 21 december.

Förmörkelser och okultationer:

Ingen av årets solförmörkelser är synlig från Sverige, och vi kan egentligen bara se en halvskuggeförmörkelse av månen den 10 januari. Inga ljusstarka stjärnor ockulteras under året, men på dagtid den 19 juni täcks en smal Venusskära av månen, vilket är spännande om man har teleskop.

==============================================

Januari 2020

Redan i januari är Venus vacker aftonstjärna. Månen växer till full den 10/1 och förmörkas en liten aning när den passerar genom jordens halvskugga. Från och med mitten av månaden kan man se den klassiska vinterhimlen med Orion och Sirius utan störande månsken. Jupiter och Saturnus är osynliga nära solen, medan en ännu ljussvag Mars kan ses tidigt på morgonen.

7  Aldebaran nedanför till vänster om en 90% full måne, högt i sydost vid 20-tiden. Med fältkikare kan man se fler av stjärnorna i den glesa hopen Hyaderna, där Aldebaran är en skenbar medlem. (Hopen ligger ungefär 150 ljusår bort, medan Aldebaran ligger på bara 65).

7-9 Den som bor i södra Sverige kan dessa morgnar följa hur Mars passerar inom en grad under stjärnan beta i Skorpionen. Titta med fältkikare lågt över horisonten i sydost efter klockan sex, så syns stjärnan rakt till vänster (7/1), snett ovanför till vänster (8/1) eller rakt ovanför (9/1) Mars. Vyn den 9/1 är extra intressant, eftersom Mars då  står bara 4 bågminuter ovanför stjärnan omega_1 Sco, som i sin tur ligger bara 15 bågminuter ovanför omega_2 Sco.

Principskiss av fältkiktarfältet med Mars och beta Sco den 8/1. Den 9/1 passerar Mars nära ovanför omg_1 Sco

 

10  Fullmånen den 10/1 passerar genom jordens halvskugga på lagom kvällstid. Den står redan ganska högt på himlen i öster, och man bör kunna ana en skuggning av månskivan nere till höger från ungefär 19.30. Den är maximal omkring 20.10, och kan nog inte märkas efter 20.50.

17 På morgonen efter 06.30 ser man i sydsydväst stjärnan Spica (i Jungfrun) nedanför till höger om halvmånen. Från södra Sverige ser man lite senare även Antares (i Skorpionen) lågt över horisonten i sydsydost, och ovanför till vänster en svagare Mars.

20-21 Från södra Sverige syns dessa morgnar efter 06.30 planeten Mars i sydsydost nedanför till vänster resp. ovanför till höger om en fin månskära. Nedanför till höger om Mars syns kanske även Antares.

27-28  En smal nymåne syns en bra bit under (27/1) resp. nära till vänster (28/1, vackert!) om Venus. Titta i sydväst efter klockan 18.

Februari 2020

På kvällarna syns Venus allt bättre, medan månen växer mot full den 8/2. Nedanför Venus kan man ett par veckor kring den 10/2 även se Merkurius, i årets bästa kvällssynlighet. I mitten av månaden är månen borta från kvällshimlen, och vi ser den vackra vinterhimlen med Orion i söder vid 20-tiden. Saturnus är ännu osynlig, men från södra Sverige kan man på morgnarna se Mars och Jupiter.

3-4  Aldebaran och Hyaderna finns vid 18-tiden väl till vänster om en trekvartsfull måne, högt i sydost. Under natten kommer månen allt närmare, och när den går ner omkring 03.30 finns Aldebaran mycket närmare till vänster.

4-18 Merkurius syns lågt över horisonten i västsydväst, nedanför till höger om Venus. Man kan titta ungefär klockan 18.00, tidigare i början, senare i slutet av perioden.

Merkurius nedanför Venus den 10/2 omkring klockan 18

9 Regulus (i Lejonet) nära nedanför till höger om fullmånen, i sydost vid 22-tiden. Månen bländar, så stjärnan syns bäst med fältkikare.

18 På morgonen vid 6-tiden syns Mars nära nedanför till vänster om en tjock månskära, lågt i sydsydost. Från sydligaste Sverige kan man en stund senare se även Jupiter gå upp längre ner åt vänster.

19 Från sydligaste Sverige kan man omkring 06.15 se Jupiter lågt över horisonten i sydost med en månskära uppåt åt höger, halvvägs till Mars.

26-28  Vackra kvällshimlar med månskäran långt under (26/2), nedanför till vänster (27/2) eller långt ovanför till vänster (28/2) om Venus, på mörk himmel i västsydväst vid 20-tiden. I söder finns Orion och hela vinterhimlen.

Mars 2020

På kvällarna dominerar Venus, medan månen går mot full den 9/3. Senare i månaden kan man se vinterns alla stjärnor utan månstörning, men man får passa på precis när det blivit mörkt vid 20-tiden. När månen i slutet av månaden kommer tillbaka ger den extra vackra kvällshimlar och en fin ockultation i Hyaderna. På morgonhimlen står Jupiter och Saturnus trevligt nära varandra, och Mars passerar förbi dem båda. Problemet är att detta händer långt söderut i ekliptikan, som dessutom lutar ”fel” för morgonobservationer, och bara från södra Sverige har man en chans att se något.

2   Aldebaran nedanför halvmånen, i sydväst vid 20-tiden.

8  Stjärnan Regulus (i Lejonet) till höger om en nästan full måne, i sydost vid 20-tiden. Venus strålar fortfarande i väster, och Sirius står som högst i söder.

18  Från sydligaste Sverige kan man omkring klockan 05.00 se en spännande gruppering lågt över horisonten i sydost. En tjock månskära med Jupiter nära till vänster är uppenbara, men sen finns också Mars mellan dem, och Saturnus ett stycke längre åt vänster. Använd fältkikare.

19-21 Mars passerar mindre än en grad från Jupiter, som närmast nedanför till höger den 20/3. Synligt bara från sydligaste Sverige, lågt i sydost omkring 05.00, gärna med fältkikare. Saturnus finns längre åt vänster.

26-28 Vackra kvällar med en tilltagande månskära och en strålande Venus ovanför. Titta i västnordväst vid 21-tiden, men för den smala skäran den 26/3 före 20.15. Den 28/3 står Venus, månen och Plejaderna i en fin triangel.

månen, Venus, Plejaderna och Hyaderna, omkring klockan 21 den 28/3

29    Månen har nu nått fram till Hyadernas V, och det slumpar sig så att den från Sverige faktiskt ockulterar stjärnan epsilon Tauri, överst till höger i V:et. Månen är bara 25% belyst och försvinnandet sker bakom den mörka randen, så förhållandena är idealiska (utom i norra Norrland där himlen ännu är för ljus). Ett litet teleskop är förstås bäst, men man bör redan i en fältkikare kunna se stjärnan och det förvånande ögonblickliga försvinnandet. Återkomsten är svårare att se, men efter en stund kan man följa hur månen rör sig vidare bort från stjärnan, medan de sjunker mot horisonten. De ungefärliga ockultationstiderna för några orter ges i tabellen:

Lund              21.27 – 22.31
Göteborg       21.24 – 22.27
Stockholm     21.25 – 22.25
Östersund     21.20 – 22.17
Luleå             21.22 – 22.12
Kiruna            21.20 – 22.07

30-31  Mars passerar dessa morgnar nära under Saturnus, så att de bildar en fin ”dubbelplanet” till vänster om Jupiter, vilket dock bara syns från sydligaste Sverige. Titta lågt i sydost omkring 05.15, gärna med fältkikare.

31-(01)  Månen passerar nära ovanför det karakteristiska stjärnparet eta och my i Tvillingarna, vilka några gånger under året faktiskt ockulteras, dock inte så lätt observerbart. När det börjar bli mörkt omkring 21.15 ser man (gärna med fältkikare) halvmånen nära ovanför eta. Sedan rör den sig under nattens lopp fram mot my, som nås vid 1-tiden. Ju längre norrut man befinner sig, desto närmare månranden kommer my, och i allra nordligaste Sverige (tio mil norr om Kiruna) kan man omkring 00.45 se en ”strykande” ockultation där stjärnan försvinner och kommer tillbaka flera gånger bakom månbergen vid randen.

 

April 2020

Den strålande Venus rör sig i början av månaden nästan rakt genom Plejaderna, vilket förstås är en spännande och vacker syn, som det sen dröjer åtta år innan vi kan se igen. Månen är full den 8/4, och försvinner sedan gradvis från kvällshimlen, där det fortfarande är Venus som stjäl showen medan vinterns stjärnor går ner för säsongen. De tre morgonplaneterna Mars, Jupiter och Saturnus syns fortfarande bara från sydligaste Sverige.

1-2  Mars nära under Saturnus, med Jupiter till höger. Synligt bara från sydligaste Sverige, lågt i sydost omkring klockan 05.20.

2-4 Venus står den 2/4 nära under, den 3/4 mitt i, och den 4/4 nära ovanför till vänster om  Plejaderna. Titta gärna med fältkikare på denna spektakulära konjunktion!

10-20 Vinterhimlens gradvisa farväl förgylls av en strålande Venus ovanför Hyaderna och Plejaderna. Det blir mörkt allt senare, i norra Norrland efter midnatt.

Västerhimlen den 15 april omkring klockan 23.

15  Den som bor i allra sydligaste Sverige kan se en intressant syn lågt i sydost omkring 04.30. Nära ovanför den avtagande halvmånen finns Jupiter, och nära ovanför till vänster Saturnus. Om man väntar en kvart kommer också Mars upp, lite längre ner till vänster.

25 Fin månskära till höger om Aldebaran, med Venus ett stycke ovanför. I södra Sverige kan man titta i västnordväst omkring 22.30, längre norrut efter 23. I norra Norrland är himlen för ljus för att man ska se annat än Venus.

26  Fin månskära nedanför till vänster om Venus, i nordväst efter klockan 23.

 

Maj 2020

I början av månaden är Venus fortfarande vacker Aftonstjärna. Den närmar sig Oxens övre hornspets (beta Tauri), men vänder och sjunker allt snabbare ner mot horisonten kväll för kväll. I slutet av månaden möts Venus och Merkurius, men på så ljus himmel att det bara syns från sydligaste Sverige. Månen går från halv (1/5) till full (7/5), men är sedan svår att se när den som avtagande passerar Jupiter och Saturnus.

1/2  Regulus nedanför till vänster om en tjock halvmåne, i västsydväst omkring midnatt. Venus strålar i sydväst.

12-13   Från södra Sverige kan man den 12/5 omkring 02.45 se Jupiter och Saturnus till vänster (12/5) om en trekvartsfull måne lågt i sydsydost. Den 13/5 är månen inte uppe förrän 03.15 och det krävs nog fältkikare för att se Jupiter och Saturnus på den ljusa himlen ovanför till höger.

15  Från sydligaste Sverige kan man omkring 03.45 se Mars nära ovanför till vänster om en knapp halvmåne, lågt i sydost. Himlen är mycket ljus, men Jupiter och Saturnus syns också högre upp i sydsydost.

Schematisk bild av månen, Mars, Jupiter och Saturnus från sydligaste Sverige den 15 maj omkring klockan 03.45

21-28 Merkurius andra kvällssynlighet i maj gäller egentligen bara södra Sverige. Eftersom Venus samtidigt är på väg att försvinna som Aftonstjärna kan man dock använda den som riktmärke för att lättare hitta Merkurius. Titta i nordväst omkring klockan 23 så finns Merkurius den 21/5 nära under, den 22/5 nära till vänster, och fr.o.m. 23/5 allt längre ovanför till vänster om Venus.

Merkurius nära Venus på ljus himmel den 21 maj omkring 23.15 sett från sydligaste Sverige

24  Från sydligaste Sverige kan man strax före klockan 23 se Venus, med Merkurius snett ovanför till vänster och en smal månskära ytterligare ett steg till vänster. I Lund går Venus ner 23.12 och månen 23.28.

25  Från sydligaste Sverige kan man omkring 23.15 se en fin månskära i västnordväst, och sedan Merkurius snett ner till höger, lågt över horisonten. Venus har gått ner.

29/30 Regulus nedanför till höger om halvmånen, i väster omkring 00.30. Från sydligaste Sverige kan man en timme senare se Jupiter och Saturnus på väg upp i sydost.

 

Juni 2020

Sommarhimlen är ljus, men från sydligaste Sverige kan vi se Mars, Jupiter och Saturnus, och kanske till och med en ockultation av Venus.

Fullmånen passerar genom jordens halvskugga, men det är troligen omöjligt att märka något. Månen går upp omkring 21.30 med underkanten lätt skuggad, vilket lika väl kan vara orsakat av jordatmosfären. Från sydligaste Sverige kan man försöka urskilja om skuggningen möjligen förskjuts mot högerkanten (men samtidigt minskar) medan månen stiger uppåt. Efter 22 är förmörkelsen helt omärklig.

8-9 Från södra Sverige kan man omkring 01.30 se en ganska full måne lågt i sydsydost, och ovanför till höger planeten Jupiter. Saturnus är betydligt ljussvagare men finns ovanför till vänster. Hela triangeln blir ett fint  fältikikarfält.

12-13 Från sydligaste Sverige kan man omkring 02.30 se en avtagande halvmåne lågt i sydsydost, och nära ovanför månen planeten Mars, som nu börjat ljusna ordentligt. Jupiter och Saturnus syns i sydsydost.

Tre planeter och månen sett från Skåne den 13 juni omkring 02.30.

19 Den som har tillgång till teleskop kan denna förmiddag se Venus försvinna bakom månen. Månen är en smal skära bara 20 grader från solen, och troligen nästan osynlig. Det bästa är att försöka hitta Venus, vilken också är en smal, men intensivt lysande, skära, och sedan följa den i teleskopet. Vid 10-tiden börjar månen täcka Venus, vars skära är så stor att hela förloppet tar en minut (i kontrast till ögonblickliga stjärnockultationer). Om teleskopet följer himlen kan man sedan efter en timme se Venus komma fram igen, återigen mycket tydligare än månskäran. Tider för några orter ges i tabellen:

Lund             10.02 – 11.02
Göteborg      10.01 – 11.05
Stockholm    10.10 – 11.13
Östersund    10.08 – 11.15
Luleå            10.17 – 11.23
Kiruna           10.16 – 11.23

 

Juli 2020

Sommarnätterna fortsätter ett tag till, men det finns ljusstarka planeter att se på. Jupiter och Saturnus är båda i opposition, men på låg deklination så att de är svåra att se från Norrland. Mars är ljusstark och röd, och står högre upp på himlen. I slutet av månaden kan man också börja se Venus som morgonstjärna.

5/6  Från södra Sverige kan man se en nästan full måne i sydsydost kring midnatt, med Jupiter rakt ovanför och Saturnus lite till vänster. I södra Norrland är himlen mycket ljus, och längst i norr är det midnattssol (plus att månen inte kommer över horisonten…).

11/12  Från södra Sverige ser man vid 1-tiden en halvmåne lågt i öster, med Mars nära ovanför. Jupiter och Saturnus lyser längre upp i söder. Om man väntar till efter  02.30 går även Venus upp i ostnordost, men på en mycket ljus himmel. Om man tittar på Venus med en fältkikare kan man kanske också se Aldebaran bara en grad nedanför.

17  Från södra Sverige kan man omkring 02.30 se en vacker syn i ostnordost, med Venus nära under månskäran. Tittar man med fältkikare ser man också Aldebaran till höger i fältet. I ostsydost finns Mars och i sydsydväst Jupiter och Saturnus.

Schematisk bild av månen, Venus och Aldebaran den 17 juli omkring 02.30.

 

Augusti 2020

I södra Sverige kommer nu stjärnorna tillbaka, och från Skåne kan man i mitten av månaden se vintergatan medan månen är borta. Paret Jupiter/Saturnus är iögonenfallande på kvällshimlen, men står lågt i Skytten. Mars är röd och ljusstark, och går upp allt tidigare inför oppositionen i oktober. På morgonhimlen blir Venus en allt bättre Morgonstjärna.

1/2 En nästan full måne syns i söder omkring 23.30, med Jupiter nära ovanför och Saturnus lite längre till vänster. Mars har just gått upp i öster. Väntar man till klockan 2 har även Venus gått upp i ostnordost.

8/9  Omkring 23.30 ser vi i öster en trekvartsfull måne med Mars till vänster. Jupiter och Saturnus står så högt de kommer i söder, men tyvärr vid eller under horisonten sett från nordligaste Norrland.

Vintergatan sedd från sydligaste Sverige, den 15 augusti omkring 23.30. Tre planeter är också uppe.

 

Morgonvyn den 16 augusti omkring klockan 03

15-16 Omkring klockan 3 kan vi i ostnordost se Venus med en fin månskära ovanför till höger (15/8) eller rakt till vänster (16/8). Mars strålar i sydsydost, medan Jupiter och Saturnus gått ner. I norra Norrland får man titta vid 1-tiden, men himlen är ändå mycket ljus.

28-29   När det blir mörkt efter 22 ser man en ganska full måne i söder. Den 28/8 står Jupiter nära och Saturnus lite längre upp åt vänster från månen, den 29/8 har man Saturnus nära och Jupiter längre upp åt höger. Mars strålar rött och starkt lågt nere i öster. I norra Norrland är månen osynlig, men man kan möjligen få syn på Jupiter och Saturnus precis vid horisonten.

 

September 2020

På kvällarna kan vi se både Mars, Jupiter och Saturnus, och som fin Morgonstjärna Venus. Från norra Norrland står dock Jupiter och Saturnus opraktiskt sydligt, och kan vara svåra att se. September är också normalt en månad med många klara nätter. Månen är ur vägen mellan ungefär 11/9 och 23/9, och om man lyckas hitta en plats med mörk himmel har man chansen att se en fin vintergata.

5/6   Mars nära till vänster om en ganska full måne, i öster vid 22-tiden, med Jupiter och Saturnus i söder. Under nattens lopp kommer månen allt närmare Mars, och vid 8-tiden på morgonen står Mars bara en månradie ovanför till höger om månranden. Månen går lätt att hitta, och med teleskop kan man faktiskt se även Mars på daghimlen.

Mars, månen, Jupiter och Saturnus alla lika lågt över horisonten, 5 september ca klockan 22.

9/10  Aldebaran nedanför till höger om en tjock halvmåne, i ostnordost efter klockan 23. Högre upp i ostsydost strålar Mars, medan Jupiter och Saturnus håller på att gå ner i sydsydväst.

14   Den som är uppe omkring 04.30 kan se Venus under en fin månskära i öster. Mars strålar i sydsydväst, och däremellan finns hela vinterhimlen.

Vintergatan genom Sommartriangeln, och med Jupiter och Saturnus vid horisonten. Mitten av september vid 22-tiden.

24-25  Den 24/9 ser vi vid 21-tiden i sydsydväst Jupiter ovanför till vänster om månen, med Saturnus ytterligare ett stycke till vänster. Den 25/9 står Saturnus rakt ovanför månen, med Jupiter ovanför till höger. I öster strålar Mars nu starkare än Jupiter. I norra Norrland är månen under horisonten.

 

Oktober 2020

Jupiter och Saturnus är svåra att se från norra Sverige, medan Mars har en för svensk del idealisk opposition, med hyggligt stor deklination och ändå relativt litet avstånd från jorden. Venus är vacker Morgonstjärna, och passerar den 3/10 mycket nära Regulus. För att se vintergatan eller Andromedagalaxen kan man passa på när månen är borta kring mitten av månaden.

2-4  Venus passerar nära förbi Regulus. Den 2/10 syns stjärnan nedanför till vänster, den 4/10 ovanför till höger, och den 3/10 bara ungefär 10 bågminuter ovanför Venus. Eftersom Venus är 150 gånger ljusstarkare behöver man en fältkikare för att se dem tillsammans. Titta i öster före klockan 5, så finns en röd och stark Mars nära fullmånen i väster.

2/3  Mars är nu nära sin opposition, och lyser starkare än Jupiter. Den syns i början av natten till vänster om en nästan full måne, men månen kommer under natten allt närmare, och vid 5-tiden står Mars bara ett par grader ovanför. I öster kan man då samtidigt se Venus nära Regulus!

Månen vid Mars plus Jupiter och Saturnus, 2 oktober ca 21.00

6 Om man tittar vid 21-tiden ser man i sydsydväst Jupiter och Saturnus på väg ner, i ostsydost en röd och stark Mars, och nere i ostnordost en trekvartsfull måne ovanför Aldebaran. I norra Norrland får man titta tidigare för att se Jupiter och Saturnus.

13-14  Vackra morgnar före ungefär 05.30,  med en månskära ovanför till vänster om Regulus (13/10) eller Venus (14/10) i ostsydost, en maximalt ljus Mars i väster, och hela vinterhimlen däremellan

22-23  Den 22/10 står Jupiter ovanför en tjock månskära, med Saturnus till vänster. Den 23/10 syns först Saturnus och sedan Jupiter till höger om halvmånen.Titta i sydsydväst vid 20-tiden. I norra Norrland kommer månen inte över horisonten, och man måste vara ute tidigare för att se Jupiter och Saturnus. Mars strålar i ostsydost.

29 Mars nära ovanför en nästan full måne, i ostsydost vid 18-tiden. Jupiter och Saturnus syns tillsammans längre ner i sydsydväst.

 

November 2020

De tidiga kvällarna domineras av paret Jupiter/Saturnus som under månaden kommer allt närmare varandra. Mars börjar minska i ljusstyrka, men är fram till den 20/11 ljusare än Sirius och väl synlig en stor del av natten. När månen försvunnit efter den 11/11 kan man kring midnatt se vinterns fina stjärnhimmel. På morgonsidan gör Merkurius ett ovanligt fint gästspel under Venus.

2-3  Aldebaran syns ganska långt från en nästan full måne, nedanför till vänster den 2/11 eller nedanför till höger den 3/11. Titta lågt i ostnordost omkring 18.30. Jupiter och Saturnus är på väg ner i sydsydväst, medan Mars strålar högre upp i sydost.

3-23  Merkurius syns ovanligt bra till vänster nedanför Venus vid 6-tiden på morgnarna i november. I början av perioden (3/11-8/11) får man titta lite tidigare, och har stjärnan Spica nära till höger, lika lågt över horisonten i ostysdost. Senare är det Venus som bildar olika mönster med Spica, medan Merkurius är ensam nere vid horisonten.

13 Vacker och intressant morgonsyn i ostsydost omkring 06.00. Nedanför till vänster om Venus finns en smal nymåne, rakt under Venus står Spica, och nere mot horisonten åt vänster syns Merkurius.

Vacker morgon den 13 november omkring klockan 6

14  Spica, rakt under Venus, och Merkurius, nedanför till vänster, syns från större delen av Sverige. Den som bor i Skåne och vill ha en större utmaning kan försöka få syn på den mycket tunna månskäran fem grader nedanför till vänster om Merkurius. Man får antagligen vänta till omkring 06.30 och behöver en fältkikare på den ljusa himlen.

17  Denna morgon är Spica som närmast Venus, fyra grader nedanför till höger. Merkurius syns fortfarande bra nere vid horisonten i ostsydost, strax efter 6.

19  Vacker kvällsvy med Jupiter och Saturnus nära ovanför en tjock månskära. Titta lågt i sydsydväst omkring 17.30. Mars står högre upp i sydost.

Schematisk bild av den tidiga kvällshimlen den 19 november

25  Mars ett stycke ovanför till vänster om en ganska full måne, i sydost omkring 17.30. Jupiter och Saturnus kommer allt närmare varandra, lågt i sydsydväst.

30  Aldebaran skymtar nedanför till höger om fullmånen, i ostnordost efter klockan 17. Mars står högre upp i sydost, men det är paret Jupiter/Saturnus som drar blickarna till sig lågt i sydsydväst.

 

December 2020

Den 22/12 passerar Jupiter förbi Saturnus, och dessutom ovanligt nära! Förra gången det hände var i maj 2000, då det dessutom i praktiken var omöjligt att observera det 15 grader från solen. Nu går det bättre, men bara med möda från norra Norrland, och bara en kort stund i skymningen. Mars är fortfarande en ljus planet på kvällshimlen, medan Venus långa tid som Morgonstjärna nu tar slut. I norra Norrland syns den knappast efter 15/12, och bara i Skåne månaden ut. Vinterns stjärnhimmel utan månstörning kan man njuta av i mitten av månaden.

6 Regulus nedanför till höger om en tjock halvmåne i öster vid 23-tiden. Mars lyser starkt i sydväst, och däremellan syns vinterns himmel med Orion och Sirius.

12-13  Vacker morgonhimmel med Venus nedanför en avtagande månskära i sydost omkring 06.30 (12/12). Den 13/12 kan man från sydligaste Sverige se den smala månskäran sex grader nedanför till vänster om Venus, men man får använda fältkikare och vänta till 7.00. I kikaren bör man då också se stjärnan beta i Skorpionen bara en dryg måndiameter nedanför till vänster om månen.

12-30  Nedräkningen har börjat för Jupiters möte med Saturnus, och från den 12/12 och året ut ligger de mindre än en grad från varandra. Mellan 17 och 25 december är avståndet mindre än en halv grad.

17 Den 17/12 har vi en fin nymåne till vänster om dubbelplaneten. Titta lågt i sydsydväst vid 17-tiden.

Schematisk fältkikarvy av månskäran och dubbelplaneten den 17 december

20-22 Jupiter passerar som närmast under Saturnus, bara 9 bågminuter ifrån den 20/12 eller 22/12, och bara 6 bågminuter den 21/12! Titta lågt i sydväst omkring klockan 17, helst med fältkikare.

23   Mars ett stycke ovanför till vänster om en tjock halvmåne. Om man tittar före klockan 17, så har dubbelplaneten Jupiter/Saturnus ännu inte gått ner i sydväst.

27 Aldebaran rakt under en nästan full måne, i öster vid 17-tiden. Jupiter+Saturnus syns ännu lågt i sydväst, medan Mars i sydost livar upp ett stjärnfattigt område i Fiskarna.

Vidvinkelbild av kvällsvyn den 27 december