2021

 

Himlascener 2021

Planeterna:

Merkurius har oftast en gynnsam (kvälls)elongation på våren och (morgon)elongation på hösten. I år blir det två sämre kvällssynligheter i januari och maj, men i stället en ovanligt bra morgonsynlighet i oktober. Efter förra årets parad med Venus både som Aftonstjärna på våren och Morgonstjärna på hösten kommer ett bakslag där geometrin inte alls stämmer. Vi ser Venus bara en kort period i december när ekliptikalutningen börjar minska innan den snabbt rör sig in framför solen. Efter oppositionen i oktober 2020 blir Mars nu allt ljussvagare, men syns bra hela våren för att sedan bli osynlig nära solen resten av året. Jupiter och Saturnus finns hela tiden nära varandra, men de uppför sig tvärtom mot Mars och syns bara på hösten efter oppositioner i augusti.

Förmörkelser och ockultationer:

Den ringformiga solförmörkelsen över Arktis den 10 juni syns som partiell i hela Sverige, men i övrigt kan man bara från norra Norrland se början av en månförmörkelse den 19 november. Inga ljusstarka stjärnor eller planeter ockulteras heller under året.

Januari 2021

De första dagarna av januari kan man möjligen fortfarande se Jupiter och Saturnus tätt ihop i skymningen. En ganska ljusstark och rödaktig Mars finns i sydväst på kvällarna, i Vädurens stjärnbild. Månen lämnar kvällshimlen ca 5/1 och man kan sedan minst tio kvällar beundra vinterhimlens många ljusa stjärnor. Månen är tillbaka som en smal skära i sydväst den 15/1, passerar Mars den 21/1, och är sedan åter ganska störande  om man vill se på stjärnhimlen.

1-3  Från södra Sverige kan man med fältkikare spana mot sydväst före klockan 16.30. På den ljusa himlen bör man då se paret Jupiter/Saturnus mycket lågt över horisonten.

2   Stjärnan Regulus syns nedanför till höger om en ganska full avtagande måne, i öster omkring klockan 21.

7  På morgonen den 7/1 vid 7-tiden kan man i söder se stjärnan Spica nedanför till höger om en knappt halv måne.

10  Från sydligaste Sverige ser man vid 7-tiden den avtagande månskäran lågt i sydsydost, och i fältkikare också nedanför till höger om månen stjärnan Antares i Skorpionen.

20-30  Merkurius har en ganska dålig kvällssynlighet och syns bara från södra Sverige.Titta i västsydväst omkring 17.30 så syns en ensam Merkurius mycket lågt över horisonten.

Översiktsbild 21 januari, med Mars nära månen och Orion till vänster.

Detaljkarta, Mars och Uranus

21  Mars syns denna kväll ovanför till höger om en tjock halvmåne, högt i söder omkring 18.30. Om man tittar med fältkikare kan man nära ovanför till höger om Mars se en svag stjärna. Rakt under Mars, ungefär dubbelt så långt ifrån, syns en annan svag stjärna, som faktiskt är planeten Uranus.

23  En trekvartsfull måne står mitt emellan Aldebaran och Plejaderna, högt i söder vid 19-tiden. Till höger i sydsydväst lyser Mars, och nedanför till vänster i sydsydost Orion med Betelgeuze.

28  Fullmånen strålar ganska ensam i Kräftan, långt från några ljusa stjärnor.

30  Före 06.30 på morgonen finns stjärnan Regulus nedanför till vänster om en nästan full måne i väster, och man kan behöva fältkikare för att se den i månskenet. Samma kväll vid 20-tiden kan man se paret i öster, men månen har rört sig så att  Regulus nu står ett bra stycke uppåt åt höger om den.

Februari 2021

Månen börjar månaden i nedan, så det är fritt fram att se på vinterhimlen under tidiga kvällar. Mars rör sig framåt i ekliptikan, och passerar ibland nära svagare stjärnor (se nedan). Nymånen syns igen omkring 15/2, och döljer stjärnhimlen alltmer medan den växer till full den 27/2.

2    På morgonen vid 6-tiden står en trekvartsfull måne mycket nära ovanför stjärnan Porrima (gamma i Jungfrun) i sydväst, men det behövs nog fältkikare för att se stjärnan i det starka månskenet.

3   Spica (alfa i Jungfrun) ett stycke under månen i sydsydväst vid 6-tiden.

5-6  I fältkikare kan man se den svaga stjärnan pi i Väduren mindre än en måndiameter från Mars. Den 5/2 syns den rakt till vänster, den 6/2 under och lite till höger om planeten. Titta i sydväst vid 20-tiden.

Antares under månen på morgonen den 6 februari

Från södra Sverige kan man se Antares (alfa i Skorpionen) under en tjock månskära i sydsydost vid 6-tiden.

15-17  Mars passerar åter nära en svag stjärna i Väduren, delta Arietis. Titta med fältkikare så syns stjärnan ovanför till vänster om Mars den 15/2, ovanför till höger den 16/2 och rakt till höger om planeten den 17/2, i sydväst vid 20-tiden. Passa också på att beundra vinterhimlen med Orion i söder.

18  Mars syns ovanför en knappt halv måne, i västsydväst vid 21-tiden.

19  Halvmånen står denna kväll mitt emellan Aldebaran (till vänster) och Mars (till höger), vilka båda är rödaktiga  och ungefär jämnstarka, i sydväst vid 20-tiden. Plejaderna finns symmetriskt ovanför Mars och månen.

20   Aldebaran rakt under en tjock halvmåne. Plejaderna och Mars finns till höger, Orion och Betelgeuze till vänster, i sydväst vid 20-tiden.

26  Regulus nedanför till höger om en nästan full måne, i ostsydost vid 20-tiden.

Mars 2021

Även mars inleds med månen i nedan och de tidiga kvällarna ostörda. Planeten Mars passerar  mellan Aldebaran och Plejaderna, genom de yttre delarna av stjärnhopen Hyaderna, och det blir igen flera närpassager av stjärnor där man kan se planetens rörelse från kväll till kväll. När månen kommer tillbaka blir det som vanligt vackra vårhimlar med Aldebaran och Plejaderna, och nu med Mars som extra prydnad.  

1-2  Stjärnan Spica ett bra stycke under (1/3) eller ovanför till höger (2/3) om en ganska full måne, lågt i sydost vid 23-tiden.

2-5   Mars är dessa kvällar som närmast Plejaderna, högt i västsydväst vid 20-tiden.

5      En tjock halvmåne passerar nära under stjärnan Acrab (beta i Skorpionen) omkring klockan 04.45. Titta med fältkikare så syns från södra Sverige också Antares nedanför till vänster, lågt över horisonten.

9-11  Mars, rakt till vänster om Plejaderna, passerar nära stjärnan 37 Tauri, och är den 10/3 bara en halv måndiameter ifrån. Titta i sydväst vid 20-tiden.

Vacker kvällshimmel den 18 mars

18-19 Ovanligt vackra kvällshimlar med månskäran, Mars, Alebaran och Plejaderna i olika mönster till höger om Orion. Om man tittar med fältkikare ser man också att Mars dessa kvällar finns mycket nära stjärnan ypsilon Tauri. Titta i västsydväst vid 20-tiden.

23-25  Mars nära stjärnan 94 Tauri, titta i väster omkring klockan 21.

25    Regulus nedanför till vänster om en 90% full måne, i söder vid 22-tiden.

28/29  Stjärnan Porrima (gamma i Jungfrun) nära nedanför till höger om fullmånen, i sydost omkring 22.30. Med fältkikare kan man följa hur månen först närmar sig och efter 23.30 avlägsnar sig igen.

29   Spica nedanför till höger om en nästan full måne, lågt i sydost vid 23-tiden.

April 2021

I princip borde man i början av månaden kunna se den avtagande månen passera Ormbäraren och Skytten för att sedan träffa på Saturnus och Jupiter i Stenbocken. Eftersom det är vår är dock ekliptikans lutning helt fel för oss nordbor, och mötena med de stora planeterna sker inte förrän i soluppgången. I mitten av månaden har man fina kvällshimlar med en ung måne, som sen växer till full den 26/4.

2   Antares (alfa i Skorpionen) nedanför till höger om en trekvartsfull måne, i söder omkring 04.30.

13  Mars mitt emellan Oxens hornspetsar, beta och zeta, i det som brukar kallas ”ekliptikans port”. Titta i väster vid 22-tiden, så syns ännu Aldebaran och Plejaderna nedanför till höger och Orion till vänster.

14-15  Vackra kvällshimlar med en smal månskära nära horisonten den 14/4, en lite större nymåne mitt emellan Aldebaran och Plejaderna den 15/4. Titta i västnordväst efter 22.

17  Fin kvällshimmel i väster omkring 22.30, med Mars nära nedanför till höger om en tjock månskära. Nedanför till höger syns Aldebaran och Plejaderna, och nedanför till vänster är Betelgeuze på nedgång.

Kvällshimmel den 19 april, kappa Gem vid månen efter ockultation

19  Stjärnan kappa i Tvillingarna har ockulterats på ljus himmel, och efter 22.30 kan vi i fältkikare se den nära till höger om halvmånen och märka hur avståndet snabbt växer. Titta högt i västsydväst, nedanför Castor och Pollux. Längre ner i väster kan man också se Mars inom en måndiameter från stjärnan 132 Tauri (Oxen).

20 Halvmånen i samma fältkikarfält som stjärnhopen Praesepe. Titta mot månen med kikare så syns dels stjärnan gamma i Kräftan nära under månen, dels Praesepe lite längre ner, i västsydväst vid 23-tiden.

22  Regulus nedanför till höger om en trekvartsfull måne, i sydväst vid 23-tiden.

25/26  Spica ett nedanför till vänster om en nästan full måne, i söder kring midnatt.

Maj 2021

Liksom förra månaden är den avtagande månen ganska osynlig, och den passerar Saturnus och Jupiter utan att vi alls kan se dem. Mars börjar bli svår att se på den ljusa vårhimlen, och den andra synliga planeten, Merkurius, kan bara ses från södra Sverige.

8-16 Merkurius har en dålig kvällssynlighet, men kan ses åtminstone från södra Sverige. Titta i nordväst vid 23-tiden, så syns planeten som en ensam stjärna. lågt över horisonten.

Kvällshimmel med Merkurius, vid 23-tiden den 10 maj. När det blivit mörkare kan man bättre se Mars vid Mebsuta.

 

 9-11  Mars passerar nära stjärnan Mebsuta (epsilon i Tvillingarna). Titta efter midnatt, ganska lågt i nordväst, så syns Mars tydligt nedanför till höger om Castor och Pollux. Med fältkikare kan man se Mebsuta, ovanför eller till höger om planeten.

13  Från sydligaste Sverige kan man omkring 22.45 också se en smal månskära nära nedanför till vänster om Merkurius lågt i nordväst.

14  Fin kvällshimmel med en nymåne nere i nordväst efter klockan 23, med Mars ett stycke ovanför till vänster. Från södra Sverige syns också Merkurius lågt över horisonten nedanför till höger om månen.

15/16 Mars ganska nära ovanför till vänster om en fin nymåne, lågt i nordväst kring midnatt. Om man tittar med fältkikare ser man också att månen står mycket nära under stjärnan Mebsuta, som närmast omkring 00.40, lågt över horisonten.

19/20 Regulus nära under halvmånen, i väster efter midnatt.

26/27  Från södra Sverige kan man med fältkikare se Antares nedanför till höger om fullmånen, i söder kring klockan 01.

Juni 2021

Denna årets ljusaste månad har en trevlig solförmörkelse som kan observeras från hela Sverige. Eftersom den är central (ringformig) uppe i Arktis blir förmörkelsen större ju längre norrut man befinner sig, men förhållandena är idealiska i hela Sverige, med solen högt på himlen i söder. I sydligaste Sverige kan man i slutet av månaden få syn på Jupiter.

10  Den ringformiga solförmörkelsen över Arktis syns som partiell i hela Sverige. Tabellen ger tider och maximal förmörkelse för några orter. Man får aldrig titta mot solen utan speciella filter(!), och har man inte tillgång till sådana får man försöka projicera en solbild på en skärm bakom en kikare.

Ort                början                 max                     slut

Lund             11.34             12.42 (32%)                13.52

Göteborg       11.32             12.42 (37%)               13.55

Stockholm     11.42             12.53 (38%)               14.05

Östersund     11.37             12.51 (49%)               14.06

Luleå             11.47             13.01 (52%)              14.15

Kiruna           11.45             12.59 (57%)               14.14

22/23  Från sydligaste Sverige kan man se Antares nedanför till vänster om en 95% full måne, i sydsydväst omkring klockan 01.

24/25 Fullmånen lågt i söder omkring klockan 01. Norr om Östersund kommer den inte över horisonten.

Jupiter ovanför månen på ljus himmel den 29 juni omkring klockan 01

27/29 Från sydligaste Sverige kan man för första gången på länge få syn på Jupiter, och det är lättast när månen passerar förbi. Den 27-28/6 vid 1-tiden syns en ganska full måne lågt i sydost, och Jupiter finns snett upp till vänster. Den 28-29/6 finns Jupiter rakt ovanför månen. Från Norrland är månen delvis osynlig, och himlen mycket ljus.

Juli 2021

Från södra Sverige kan man i slutet av månaden se Jupiter och Saturnus. Månen syns bäst på dagtid, både som avtagande fram till ny (10/7) och sedan som kommande fram till full (24/7).

Jupiter och Saturnus ovanför fullmånen kring midnatt den 24-25/7

24/25 Saturnus ovanför till höger om fullmånen, i sydsydost kring midnatt, med Jupiter ganska nära till vänster.

25/26 Jupiter ovanför till vänster om en nästan full måne, i sydost kring midnatt, med Saturnus ganska nära till höger.

 

Augusti 2021

I södra Sverige kommer nu stjärnorna tillbaka, och från Skåne kan man i början av månaden se vintergatan medan månen är borta. Jupiter och Saturnus syns bra kring sina oppositioner, men särskilt Saturnus står lågt på himlen.

2/3  Aldebaran under en tjock månskära lågt i ostnordost omkring klockan 01.30.

Vintergatan med Jupiter och Saturnus, från Skåne kring midnatt 9-10/8

20/21 Saturnus ovanför en nästan full måne, i söder efter klockan 23. Jupiter strålar ett stycke till vänster.

21-23  Jupiter ett stycke ovanför till vänster (21-22/8) eller ovanför till höger (22-23/8) om fullmånen, i sydsydost omkring klockan 23.30. Saturnus finns ett stycke till höger.

29/30   En avtagande halvmåne står mellan Aldebaran och Plejaderna, i ostnordost kring midnatt. Jupiter och Saturnus syns fint i söder.

30/31 Aldebaran nedanför till höger om en knapp halvmåne, i ostnordost kring midnatt. Jupiter och Saturnus syns fint i söder.

 

September 2021

I början av månaden kan man ostörd av månen se vintergatan som bäst, men i norra Norrland får man vänta på mörkret till efter midnatt. Både Jupiter och Saturnus står bra till i Stenbockens stjärnbild, men även nu är Norrland missgynnat med Saturnus otrevligt lågt.

1/2  Stjärnan Mebsuta (epsilon i Tvillingarna) ockulteras på morgonsidan av en avtagande månskära, så inträdet bakom den ljusa randen är svårt att se utan teleskop. Det intressanta är stjärnans plötsliga uppdykande bakom den mörka randen, som man kan se i en vanlig fältkikare. Månen står ungefär i öster, och Orion har just gått upp nedanför till höger. Tabellen ger tidpunkten för några orter, men i norra Norrland har det redan börjat ljusna.

Lund              03.05
Göteborg       03.09
Stockholm      03.11
Östersund      03.18
Luleå              03.23
Kiruna            03.27

Utsikt mot Tvillingarna i öster den 2 september omkring 03.45. Månen är nära Mebsuta, och kommer den 3 september att finnas vid kappa Gem.

3   Nästa morgon kan man när det börjar ljusna efter klockan 04 se stjärnan kappa i Tvillingarna nära till vänster om månskäran, men den följande ockultationen sker på ljus himmel.

16-18 Månen passerar förbi Jupiter och Saturnus. Den 16/9 finns Saturnus ovanför till vänster om en 80% full måne, med Jupiter längre till vänster. (Norr om Umeå kommer månen denna kväll inte över horisonten.) Den 17/9 finns Saturnus till höger och Jupiter snett ovanför till vänster om en 90% full måne, och den 18/9 har man Jupiter nära ovanför till höger med Saturnus längre bort från den bländande månen. Titta i söder vid 23-tiden.

26  Aldebaran under en trekvartsfull avtagande måne, lågt i ostnordost vid 22-tiden. Jupiter strålar i söder, med Saturnus nedanför till höger.

29/30 Tvillingarna Castor och Pollux symmetriskt till vänster om en knappt halv måne, i nordost kring midnatt.

 

Oktober 2021

Före den 10/10 är det fina månfria kvällar när man kan se vintergatan. Sen kommer månen och stör, men Jupiter och Saturnus syns fint i Stenbocken. I slutet av månaden kan man ovanligt lätt se Merkurius på morgnarna.

 

Regulus nedanför till höger om en avtagande månskära, i öster före klockan 05.

4   Vacker morgon vid 05-tiden med en smal avtagande månskära mitt i Lejonet i öster, och med Orion och vinterhimlen i söder.

Utmärkt tillfälle att omkring 05.30 se en mycket smal månskära lågt över horisonten i öster.

14-15 Den 14/10 syns Saturnus ovanför till höger om månen (med Jupiter längre åt vänster), och den 15/10 är det Jupiter som är ovanför till höger om månen, med Saturnus ännu längre åt höger, i söder vid 21-tiden.

20-31  Merkurius har en ovanligt gynnsam morgonsynlighet i slutet av oktober (plus början av november). Titta i början av perioden omkring 06.30, senare snarare 06.45 (fr.o.m 31/10 05.45, se nedan), så syns Merkurius som en stark stjärna lågt över horisonten i ostsydost. Den 19-22/10 kan man i fältkikare se den 10 gånger svagare stjärnan Porrima nära ovanför till vänster om planeten.

23  En 90% avtagande måne mitt emellan Aldebaran och Plejaderna. Titta lågt i ostnordost omkring klockan 20, så finns också Jupiter och Saturnus fint i söder.

26 I fältkikare kan man se stjärnan Mebsuta (epsilon i Tvillingarna) nära till höger om månen när den vid 21-tiden gått upp i nordost. Jupiter och Saturnus lyser i sydväst.

Merkurius på morgonen den 31 oktober omkring 05.45.

31  Vid horisonten i ostsydost, nedanför till höger om Arkturus, syns Merkurius redan omkring 05.45 eftersom sommartiden samma morgon upphört. Högre upp i sydost står en tjock månskära med Regulus ovanför till höger.

November 2021

De första dagarna av månaden kan vi ännu se Merkurius på morgnarna, nu i sällskap med en fin månskära. Efter den 10/11 har vi månen på kvällarna, men Jupiter och Saturnus syns också bra. Den 19/11 på morgonen sker en partiell månförmörkelse, där början kan ses från norra Norrland.

2-3  Den 2/11 syns en fin månskära i ostsydost omkring klockan 06.00, med Merkurius lågt över horisonten neråt vänster. Den 3/11 är månskäran mycket smalare och står lägre, närmare ovanför till höger om Merkurius. Från södra Sverige kan man också försöka se stjärnan Spica nedanför till höger om Merkurius. Spica lyser 5 gånger svagare än Merkurius, och det behövs nog fältkikare för att se den.

10  Saturnus ovanför en mager halvmåne i söder vid 18-tiden. Jupiter strålar längre upp åt vänster.

Jupiter och Saturnus ovanför halvmånen, den 11 november omkring 18.30.

11  Jupiter rakt ovanför och Saturnus längre åt höger om halvmånen, i söder omkring klockan 18.                    

19  På morgonen när fullmånen går ner är den faktiskt inne i jordens halvskugga, men det är antagligen svårt att märka, eftersom det är översidan som skuggas medan undersidan naturligt försvagas mer vid nedgången. Nordväst om en linje ungefär Östersund-Luleå kan man dock i princip se även inträdet i kärnskuggan klockan 08.19, så en observatör i Kiruna kan se en intressant nergång med ett successivt större ”bett” i månens överkant. På kvällen syns månen i trakten av Plejaderna och Aldebaran, men den lyser så starkt att man knappast kan urskilja några stjärnor.

26/27 Regulus nedanför en tjock halvmåne, i ostnordost efter 22.30. Om man tittar  med  fältkikare kan man sedan strax se stjärnan eta i Lejonet komma fram bakom månens mörka rand efter en ockultation. Tidpunkten är inom en minut från 22.48 i större delen av Sverige. Allra längst upp i norr är ockultationen kortare, och i Kiruna kommer stjärnan fram igen redan 22.45

30  Stjärnan Porrima (gamma i Jungfrun) nära nedanför till höger om den avtagande månskäran när den går upp i öster omkring 02.30. Om man fortsätter att titta ser man tydligt hur månen rör sig, så att Porrima omkring 06.30 står längre till höger om månen, som då finns högre upp i sydsydost.

December 2021

Venus gör under december ett kort gästspel som Aftonstjärna, och de tidiga kvällarna blir ovanligt fina när den syns tillsammans med Jupiter och Saturnus. I början och slutet av månaden kan man se stjärnhimlen ostörd av månen.

1   Fin morgon i sydost före 06.30 med stjärnan Spica nära nedanför till höger om den avtagande månskäran.

Smal avtagande månskära i sydost före 06.30. Orion går ner i väster.

Tre planeter plus månen den 7 december vid 17-tiden.

7-9 Ovanliga kvällar vid 17-tiden, med måne och tre planeter! Lågt i sydväst syns den strålande Venus, längre upp åt vänster finns Saturnus, och ännu ett stycke upp mot söder Jupiter. Dessa kvällar passerar också månen förbi i ett växlande mönster. Den 7/12 finns en månskära till vänster om och lika lågt som Venus. Den 8/12 har vi månen till vänster om Saturnus och nedanför till höger om Jupiter, och den 9/12 syns en tjock månskära nedanför till vänster om Jupiter. Från norra Norrland får man titta redan vid 16-tiden, men Venus är ändå osynlig.                     

17  Aldebaran nedanför en nästan full måne, i öster vid 17-tiden. Venus håller på att gå ner, men vi ser Jupiter och Saturnus i sydsydväst                           

24 Regulus under en trekvartsfull måne i sydväst vid 06-tiden på morgonen. Om man tittar med fältkikare ser man stjärnan eta i Lejonet (som ockulterades i november) nära ovanför månen, som närmast just kring 06.00.

28  Stjärnan Spica rakt under en mager halvmåne, i söder omkring 06.30.

30-31 Fin avtagande månskära i sydsydost (30/12) eller mycket lågt i sydost (31/12), före klockan 7.