2021

Himlascener 2021

Planeterna:

Merkurius har oftast en gynnsam (kvälls)elongation på våren och (morgon)elongation på hösten. I år blir det två sämre kvällssynligheter i januari och maj, men i stället en ovanligt bra morgonsynlighet i oktober. Efter förra årets parad med Venus både som Aftonstjärna på våren och Morgonstjärna på hösten kommer ett bakslag där geometrin inte alls stämmer. Vi ser Venus bara en kort period i december när ekliptikalutningen börjar minska innan den snabbt rör sig in framför solen. Efter oppositionen i oktober 2020 blir Mars nu allt ljussvagare, men syns bra hela våren för att sedan bli osynlig nära solen resten av året. Jupiter och Saturnus finns hela tiden nära varandra, men de uppför sig tvärtom mot Mars och syns bara på hösten efter oppositioner i augusti.

Förmörkelser och ockultationer:

Den ringformiga solförmörkelsen över Arktis den 10 juni syns som partiell i hela Sverige, men i övrigt kan man bara från norra Norrland se början av en månförmörkelse den 19 november. Inga ljusstarka stjärnor eller planeter ockulteras heller under året.

=============================================

Januari 2021

De första dagarna av januari kan man möjligen fortfarande se Jupiter och Saturnus tätt ihop i skymningen. En ganska ljusstark och rödaktig Mars finns i sydväst på kvällarna, i Vädurens stjärnbild. Månen lämnar kvällshimlen ca 5/1 och man kan sedan minst tio kvällar beundra vinterhimlens många ljusa stjärnor. Månen är tillbaka som en smal skära i sydväst den 15/1, passerar Mars den 21/1, och är sedan åter ganska störande  om man vill se på stjärnhimlen.

1-3  Från södra Sverige kan man med fältkikare spana mot sydväst före klockan 16.30. På den ljusa himlen bör man då se paret Jupiter/Saturnus mycket lågt över horisonten.

2   Stjärnan Regulus syns nedanför till höger om en ganska full avtagande måne, i öster omkring klockan 21.

7  På morgonen den 7/1 vid 7-tiden kan man i söder se stjärnan Spica nedanför till höger om en knappt halv måne.

10  Från sydligaste Sverige ser man vid 7-tiden den avtagande månskäran lågt i sydsydost, och i fältkikare också nedanför till höger om månen stjärnan Antares i Skorpionen.

20-30  Merkurius har en ganska dålig kvällssynlighet och syns bara från södra Sverige.Titta i västsydväst omkring 17.30 så syns en ensam Merkurius mycket lågt över horisonten.

Översiktsbild 21 januari, med Mars nära månen och Orion till vänster.

Detaljkarta, Mars och Uranus

21  Mars syns denna kväll ovanför till höger om en tjock halvmåne, högt i söder omkring 18.30. Om man tittar med fältkikare kan man nära ovanför till höger om Mars se en svag stjärna. Rakt under Mars, ungefär dubbelt så långt ifrån, syns en annan svag stjärna, som faktiskt är planeten Uranus.

23  En trekvartsfull måne står mitt emellan Aldebaran och Plejaderna, högt i söder vid 19-tiden. Till höger i sydsydväst lyser Mars, och nedanför till vänster i sydsydost Orion med Betelgeuze.

28  Fullmånen strålar ganska ensam i Kräftan, långt från några ljusa stjärnor.

30  Före 06.30 på morgonen finns stjärnan Regulus nedanför till vänster om en nästan full måne i väster, och man kan behöva fältkikare för att se den i månskenet. Samma kväll vid 20-tiden kan man se paret i öster, men månen har rört sig så att  Regulus nu står ett bra stycke uppåt åt höger om den.

Februari 2021

Månen börjar månaden i nedan, så det är fritt fram att se på vinterhimlen under tidiga kvällar. Mars rör sig framåt i ekliptikan, och passerar ibland nära svagare stjärnor (se nedan). Nymånen syns igen omkring 15/2, och döljer stjärnhimlen alltmer medan den växer till full den 27/2.

2    På morgonen vid 6-tiden står en trekvartsfull måne mycket nära ovanför stjärnan Porrima (gamma i Jungfrun) i sydväst, men det behövs nog fältkikare för att se stjärnan i det starka månskenet.

3   Spica (alfa i Jungfrun) ett stycke under månen i sydsydväst vid 6-tiden.

5-6  I fältkikare kan man se den svaga stjärnan pi i Väduren mindre än en måndiameter från Mars. Den 5/2 syns den rakt till vänster, den 6/2 under och lite till höger om planeten. Titta i sydväst vid 20-tiden.

Antares under månen på morgonen den 6 februari

Från södra Sverige kan man se Antares (alfa i Skorpionen) under en tjock månskära i sydsydost vid 6-tiden.

15-17  Mars passerar åter nära en svag stjärna i Väduren, delta Arietis. Titta med fältkikare så syns stjärnan ovanför till vänster om Mars den 15/2, ovanför till höger den 16/2 och rakt till höger om planeten den 17/2, i sydväst vid 20-tiden. Passa också på att beundra vinterhimlen med Orion i söder.

18  Mars syns ovanför en knappt halv måne, i västsydväst vid 21-tiden.

19  Halvmånen står denna kväll mitt emellan Aldebaran (till vänster) och Mars (till höger), vilka båda är rödaktiga  och ungefär jämnstarka, i sydväst vid 20-tiden. Plejaderna finns symmetriskt ovanför Mars och månen.

20   Aldebaran rakt under en tjock halvmåne. Plejaderna och Mars finns till höger, Orion och Betelgeuze till vänster, i sydväst vid 20-tiden.

26  Regulus nedanför till höger om en nästan full måne, i ostsydost vid 20-tiden.

Mars 2021

Även mars inleds med månen i nedan och de tidiga kvällarna ostörda. Planeten Mars passerar  mellan Aldebaran och Plejaderna, genom de yttre delarna av stjärnhopen Hyaderna, och det blir igen flera närpassager av stjärnor där man kan se planetens rörelse från kväll till kväll. När månen kommer tillbaka blir det som vanligt vackra vårhimlar med Aldebaran och Plejaderna, och nu med Mars som extra prydnad.  

1-2  Stjärnan Spica ett bra stycke under (1/3) eller ovanför till höger (2/3) om en ganska full måne, lågt i sydost vid 23-tiden.

2-5   Mars är dessa kvällar som närmast Plejaderna, högt i västsydväst vid 20-tiden.

5      En tjock halvmåne passerar nära under stjärnan Acrab (beta i Skorpionen) omkring klockan 04.45. Titta med fältkikare så syns från södra Sverige också Antares nedanför till vänster, lågt över horisonten.

9-11  Mars, rakt till vänster om Plejaderna, passerar nära stjärnan 37 Tauri, och är den 10/3 bara en halv måndiameter ifrån. Titta i sydväst vid 20-tiden.

Vacker kvällshimmel den 18 mars

18-19 Ovanligt vackra kvällshimlar med månskäran, Mars, Alebaran och Plejaderna i olika mönster till höger om Orion. Om man tittar med fältkikare ser man också att Mars dessa kvällar finns mycket nära stjärnan ypsilon Tauri. Titta i västsydväst vid 20-tiden.

23-25  Mars nära stjärnan 94 Tauri, titta i väster omkring klockan 21.

25    Regulus nedanför till vänster om en 90% full måne, i söder vid 22-tiden.

28/29  Stjärnan Porrima (gamma i Jungfrun) nära nedanför till höger om fullmånen, i sydost omkring 22.30. Med fältkikare kan man följa hur månen först närmar sig och efter 23.30 avlägsnar sig igen.

29   Spica nedanför till höger om en nästan full måne, lågt i sydost vid 23-tiden.