Mars(T)

Mars är en liten planet, nästan bara hälften av jorden i diameter och en tiondel i massa. Som beskrivs i Mars-avsnittet på Titta själv! varierar minsta avståndet till jorden vid oppositionerna mellan  0,36 och 0,69 a.e. , och de  s.k. periheloppositionerna med litet avstånd är alltså extra gynnsamma om man vill studera Marsytan. Tyvärr för oss i Sverige infaller de också bara när Mars befinner sig långt söderut på himlen.  Om man vill ha avstånd mindre än 0,50 au och deklinationer större än -5 grader blir det faktiskt bara 6 gånger på  79 år. Jag har varit med om tre sådana oppositioner (1973, 1988 och 2005), medan de nästa tre gynnsamma tillfällena kommer 2020, 2035 och 2037. Opositionen den 28 oktober 2052 blir sedan ganska lik den den 25 oktober 1973, och man har en period på 79 år när oppositionerna upprepar sig ungefär på samma sätt. Mars opposition i maj 2016 klarade nästan 0.5 au-gränsen, men deklinationen var -22 grader. Två år senare (2018) är Mars bara 0,39 au från jorden i slutet av juli, vilket då räknas som en mycket gynnsam opposition. Deklinationen är dock -25 grader, så från norra Norrland kommer Mars inte ens över horisonten!

Enda sättet att få fram detaljer på den lilla Marsskivan är genom att filma genom teleskopet, och sedan kombinera de bästa av kanske tusen enskilda filmbilder. Den tekniken har jag bara använt sedan 2010,  och alltså inte vid någon av de tre gynnsamma Marsoppositionerna.

Ett par bilder från oppositionen 2012 (26/2 resp. 6/3) visar i alla fall en tydlig polarkalott och en del mörka markeringar

Den 23 april 2014 filmade  jag under så lång tid att man kan märka hur planeten roterar. Första bilden är tagen 22.48 och den andra efter midnatt klockan 00.25, och man ser hur den stora mörka formationen Syrtis Major har roterat fram på skivan.

 

Oppositionen 2016 var som sagt alldeles för sydlig, och planeten kom inte över min trädhorisont. Lika illa blir det 2018, men jag ser fram mot 2020.