2022

Himlascener 2022

Översikt

 

Planeterna:

Merkurius har oftast en gynnsam (kvälls-)elongation på våren och en (morgon-)elongation på hösten, och i år kommer dessa i april resp. oktober. Möjligen kan man få en skymt också de första dagarna av januari och de sista i december. Venus är morgonstjärna från januari till oktober, men vårens ekliptikalutning gör att den bara syns kring den störta elongationen i  mars och april, plus lite kort i augusti. Även när den blivit aftonstjärna i slutet av året är ekliptikalutningen fel, så den fortsätter att vara osynlig. Sedan har alla de yttre planeterna sina oppositioner på höstsidan, vilket innebär att de som morgonobjekt under våren på grund av ekliptikalutningen blir i stort sett osynliga. Mars har sin opposition i december, men börjar inte synas förrän i juli. På hösten syns den sedan allt bättre fram till en halvbra opposition den 8 december. Jupiter och Saturnus börjar året som kvällsobjekt, men efter konjunktioner med solen i februari och mars hamnar också de som osynliga morgonobjekt på vårekliptikan. Efter oppositionerna (Saturnus den 14 augusti och Jupiter 26 september) blir de kvällsobjekt på höstekliptikan, och syns dåligt då också.

Förmörkelser och ockultationer:

I sydvästra Sverige kan man se de första minuterna av en månförmörkelse den 16 maj, medan den partiella solförmörkelsen den 25 oktober syns bra i hela Sverige. Den 8 december kan vi se en spännande ockultation av Mars precis vid fullmåne och opposition, men den kräver teleskop för att synas bra.

—————————————————————————————

Januari 2022

I början av månaden kan vi se Jupiter och Saturnus tidigt på kvällarna, och från sydligaste Sverige också Merkurius. Redan kring 15/1 försvinner Saturnus från kvällshimlen, medan Venus samtidigt dyker upp som (dålig) morgonstjärna lågt i sydost. Även Mars finns i närheten, men den är för ljussvag för att lätt synas. Den fina vinterhimlen syns utan månstörning en vecka i början och en vecka i slutet av månaden.

4Från sydligaste Sverige kan man omkring 17.00 nedanför till höger om Jupiter, lågt över horisonten i sydväst, se en smal månskära. Rakt ovanför månskäran finns Saturnus. Från övriga Sydsverige ser man bara Jupiter och Saturnus, och från övre Norrland bara Jupiter.

5Ovanför till vänster om en fin månskära, i sydsydväst vid 17-tiden, strålar Jupiter, och längre ner åt höger kan man också se den svagare Saturnus.

6  Jupiter rakt till höger om månskäran, i sydsydväst vid 17-tiden. Längre ner åt höger syns Saturnus.

Schematisk bild av kvällshimlen den 6 januari. De ganska svaga stjärnorna ligger i Vattumannen och Stenbocken.

 

7-13  Från sydligaste Sverige kan man med fältkikare se Merkurius i samma synfält som Saturnus, lågt i sydväst omkring 17.00-17.15. Den ljusstarkare Merkurius finns nedanför till höger, och närmar sig till ett minsta avstånd av 3,4 grader den 12/1.

13En 85% full måne står denna kväll mellan Aldebaran och Plejaderna, högt i söder vid 21-tiden.

17  Fullmånen syns som steg tre på linjen CastorPollux-månen, i ostsydost vid  21-tiden. Den lyser dock så starkt att det är svårt att se de båda Tvilling-stjärnorna.

20  Regulus rakt till höger om en ännu ganska full (92%) avtagande måne, i öster vid 21-tiden.

26  På morgonen omkring 06.50 ockulterar månen den intressanta glesa dubbelstjärnan Zubenelgenubi (alfa i Vågen).  Om man tittar med fältkikare omkring 06.30 så bör man se stjärnparet till vänster om den belysta halvan av månen. Själva ockultationen kräver ett teleskop för att synas vid månens ljusa rand. Liksom vid en solförmörkelse kommer månskuggan från väster, så ockultationen sker 06.48 i Göteborg men dröjer till 06.54 i Stockholm, och himlen är redan ljus. När stjärnorna kommer fram igen bakom den mörka randen går solen strax upp.

28  Från södra Sverige kan man se Skorpionens huvud med stjärnan Antares nedanför till höger om en avtagande månskära, i sydsydost omkring 06.30. Längre åt vänster har också en strålande Venus gått upp.

 

Februari 2022

Planetmässigt har vi Jupiter på tidig kväll, och Venus på tidig morgon, ingendera idealiskt placerad. Jupiter sjunker allt lägre och blir osynlig efter omkring den 12/2. Venus är morgonstjärna större delen av året, men går på grund av ekliptikalutningen bara att se i februari/mars och augusti. Det är fortfarande högsäsong för Orion och vinterhimlen, bäst utan månstörning i början och slutet av månaden.

2  Från södra Sverige kan man omkring 17.30 rakt under Jupiter se en tunn månskära lågt över horisonten i västsydväst.

3 Vacker nymåne med jordsken, med Jupiter nedanför till höger. Titta i västsydväst omkring klockan18.

9 Tjock halvmåne mellan Aldebaran och Plejaderna, högt i söder omkring klockan 19. Nedanför till vänster syns Orion.

Utsikt mot söder den 9 februari vid 19-tiden

 

16 Regulus nedanför till höger om fullmånen, i öster vid 19-tiden. I söder syns Orion och hela vinterhimlen.

19 Stjärnan Porrima (gamma i Jungfrun) ockulteras sett från Norrland, medan månen sett från Stockholm och orter längre söderut passerar nära ovanför. Den ljusstarka månen (89% avtagande) gör det dock svårt att se något utan teleskop. För den som vill försöka titta är här en tidtabell för några orter. (Stjärnan är en välkänd dubbelstjärna, så ockultatione sker i två steg med flera sekunder emellan).

ock börjar                           ock slutar
Stockholm                     nära miss 22.23
Östersund               22.10                 22.41
Luleå                       22.09                 22.53
Kiruna                     22.08                 22.57

24 Stjärnan Antares i Skorpionen syns nära nedanför den avtagande halvmånen i söder omkring 05.30. Venus strålar lågt i sydost.

Mars 2022

Vi ser nu ingen planet på kvällstid, och även Venus försvinner från morgonhimlen efter ungefär den 20/3. Vi kan titta vidare på vinterhimlen i början och slutet av månaden, och annars följa månens växlande utseende.

4-5 Två vackra kvällar när vi kan se en månskära med jordsken i väster tillsammans med Orion och vinterhimlen i sydsydväst. Den 4/3 bör man gå ut vid 19-tiden, den 5/3 går det bra fram till 20.

8  Tjock månskära nedanför till vänster om Plejadena, högt i västsydväst vid 20-tiden.

16 Regulus nedanför en nästan full måne, på väg ner i väster omkring 04.30. I gryningen efter 5 kan man se Venus gå upp i sydost.

17/18 Fullmåne mellan Lejonet och Jungfrun, uppe hela natten.

23 Från södra Sverige kan man se Antares nedanför till vänster om en trekvartsfull måne, i söder vid 4-tiden. Vid 5-tiden går Venus upp i sydsydost, men himlen är ljus.

Utsikt mot söder den 23/3 klockan 04.00.

 

28 Den som befinner sig på en sydligare latitud kan se en fin morgonsamling med Venus, Mars, Saturnus och en avtagande månskära över 40 grader från solen. Det är för oss här uppe i Norden som ekliptikan lutar så opraktiskt att solen går upp nästan samtidigt som planeterna.

April 2022

Planetmässigt ännu en för svensk del frustrerande månad. Fyra ljusstarka planeter finns uppradade väster om solen, väl synliga från t.ex. Medelhavsområdet, men osynliga härifrån. Det positiva är att den femte ljusa planeten, Merkurius, har en fin kvällssynlighet i närheten av Plejaderna.

3-5 Fina västhimlar vid 22-tiden, med Orion på väg ner och en successivt bredare månskära med vackert jordsken. Den smala skäran den 3/4 syns lågt i västnordväst, den lite bredare (4/4) rakt under Plejaderna, och den lite för breda mellan Plejaderna och Aldebaran den 5/4.

9 Tjock halvmåne som tredje nedslag på linjen CastorPollux-månen, i västsydväst vid 22-tiden.

12 Regulus nedanför till höger om en 82% full måne, i sydsydväst omkring 22.30. Aldebaran och Plejaderna syns fortfarande fint i västnordväst, rakt under Capella.

16 Fullmåne med stjärnan Spica rakt till höger, lågt i sydost vid 22-tiden.

18-30 Från stora delar av Sverige kan man under ett par veckor se Merkurius lågt över horisonten i nordväst. När det börjar bli mörkt har vi den vanliga trevliga vårutsikten med Aldebaran och Plejaderna, men nu också med Merkurius nedanför till höger om Plejaderna. I början av perioden kan man titta omkring 21.45, och sedan 5-6 minuter senare för varje kväll Plejaderna sjunker och Merkurius stiger, och mellan 28/4 och 1/5 är de en spännande fältkikarsyn. Det blir ännu bättre när månen kommer förbi 2/5, se maj-listan. Från norra Norrland är Merkurius alltid knepig, men 20-27 april kring midnatt borde det fungera även här. En fältkikare är alltid till stor hjälp.

Schematisk kvällsbild 23 april

 

20  Från södra Sverige kan man se Antares rakt till höger om en för stark (85% avtagande) måne, i söder omkring 03.30. Använd fältkikare!

Maj 2022

För de flesta en ganska tråkig månad på stjärnhimlen eftersom det dels (med sommartid) dröjer till sent innan det blir mörkt, och dels vårens himmel är fattig jämfört med vinterns. Det finns heller inga planeter att titta på, bortsett från en sista glimt av Merkurius i början av månaden och möjligen första glimtar av Saturnus och Jupiter i slutet. Sydvästsvenskar råkar ha det lite roligare, med bl.a. en ockultation och början på en månförmörkelse.

1 Från sydligare latituder är morgonhimlen extra sevärd, med Saturnus längst upp, sen en svagare Mars, och så himlens två ljusstarkaste objekt, Venus och Jupiter i ett tätt möte. Om man från södra Skåne vill försöka se detta möte krävs fältkikare och en helt fri horisont mot öster. Om man tittar i det starka gryningsljuset omkring klockan 04.45 bör man se Venus med en svagare Jupiter drygt en halv måndiameter ovanför till höger. Saturnus och Mars syns inte alls på den ljusa himlen.

2  Spännande kvällshimmel med en tunn månskära, så Merkurius och till sist Plejaderna på en horisontell rad lågt över horisonten i nordväst. Titta omkring 22.45, gärna med fältkikare. Från Norrland får man titta senare, och längst i norr syns nog inget av Plejaderna.

Principbild av Merkurius mellan månskäran och Plejaderna, på kvällen den 2 maj.

 

3-4 Fina månskäror med jordsken lågt i nordväst under Capella den 3-4/5 och 4-5/5. Titta omkring midnatt, senare från Norrland.

9/10 Regulus nedanför till vänster om en tjock halvmåne, i västsydväst kring midnatt. I norra Norrland är himlen otrevligt ljus, och det kan behövas fältkikare för att se stjärnan.

12/13 Stjärnan Porrima syns nära till vänster om en 87% tilltagande måne, i sydväst klockan 01. Månen närmar sig alltmer, och vid 3-tiden sker liksom i februari en ockultation, men lågt över horisonten och i Norrland på alldeles för ljus himmel. Från södra Sverige kan man med teleskop försöka se ockultationen. I Malmö sker den ca 03.00, i Göteborg och Stockholm snarare 02.56.

15/16 Fullmånen står i söder vid 1-tiden, och från större delen av Sverige har den hunnit gå ner klockan 04.28 när en månförmörkelse börjar. Sett från sydvästra Sverige sker nedgången dock lite senare, så i princip kan en observatör i Malmö eller Göteborg med fri sydvästhorisont se ett tydligt bett i månens vänstra rand innan den försvinner.

16/17 Med fältkikare kan man från södra Sverige se stjärnan Antares nedanför till vänster om en nästan full måne, i söder omkring 01.30.

21/22 Från sydligaste Sverige kan man se en tjock halvmåne gå upp i sydost omkring 03.15.  På den ljusa himlen kan man ana Saturnus ovanför till vänster, och om man väntar till 03.30 även Jupiter lågt i öster.

Juni 2022

Under den första halvan av juni kan vi på de ljusa kvällarna följa månens växande fas, från skära den 2/6 över halv den 8/6 fram till en ovanligt låg fullmåne den 14-15/6. Månen är då faktiskt under horisonten (minst) tre dygn i sträck (14/6-17/6) för alla orter norr om Sundsvall. Från sydligaste Sverige kan man börja se trion Mars, Jupiter och Saturnus som sedan kommer att finnas på kvällshimlen hela hösten.

13/14  Från sydligaste Sverige kan man se Antares rakt till höger om fullmånen, i söder kring midnatt.

18/19   Från sydligaste Sverige kan man se Saturnus ovanför till höger om en trekvartsfull måne när den gått upp i sydost kring 01.45. Strax därefter går också Jupiter upp i öster.

21/22  Från sydligaste Sverige ser man den 22/6 omkring 02.00 Jupiter ovanför till höger om en mager halvmåne. Rakt till vänster om månen finns en fem gånger svagare Mars, och högre upp i sydost Saturnus.

Schematisk bild av månen och tre planeter på morgonen den 22/6. Mars och Saturnus är svåra att se på den ljusa himlen.

22/23  Från sydligaste Sverige kan man den 23/6 omkring 02.15 med fältkikare se Mars nära ovanför till höger om en tjock månskära. Jupiter strålar längre upp åt höger, och i sydost syns kanske också Saturnus.

Juli 2022

Liksom i juni kan vi på de ljusa kvällarna följa månen från skära den 3/7 över halv den 7/7 till en ovanligt låg fullmåne den 13-14/7. Minst tre dygn utan måne (11/7-14/7) gäller då från Östersund och norrut. Under senare delen av månaden börjar sedan tre morgonplaneter äntligen bli synliga även från Sverige.

15/16  Saturnus rakt ovanför en ganska full måne, i sydost efter midnatt. Jupiter har just gått upp i öster, och om man väntar till klockan 01 har också Mars gått upp i ostnordost.

18/19  Jupiter nära ovanför till vänster om en 67% avtagande måne, i ostsydost klockan 01. Saturnus finns längre upp åt höger och Mars längre ner åt vänster.

21/22 Mars nära till höger om en tjock månskära, lågt i ostnordost klockan 01. Jupiter strålar högre upp i ostsydost, och Saturnus finns i sydsydost.

Måne och tre planeter i öster 22 juli

 

26-27 I gryningen efter klockan 03 kan man från sydligaste Sverige se Venus gå upp nedanför till vänster (26/7) eller rakt till höger (27/7) om en smal månskära i nordost. Mars, Jupiter och Saturnus beskriver ekliptikans båge vidare från öster till söder.

Augusti 2022

Nu har vi stjärnorna tillbaka, men månen stör en del under första delen av månaden. Det är fullmåne 11/12 augusti, så det är inget bra år för Perseidmeteorerna. Efter ungefär 20/8 är månen ur vägen, så att man från mörka platser kan se en vacker vintergata. De tre ljusstarka planeterna Mars, Jupiter och Saturnus syns också alla bra, och från södra Sverige kan man månaden ut se Venus som morgonstjärna.

11/12  Saturnus ovanför till vänster om fullmånen, i sydsydost omkring 23.30. Längre åt vänster finns Jupiter, och lågt i ostnordost  har också Mars gått upp.

15/16 Jupiter ovanför till höger om en ganska full måne, i ostsydost omkring 23.30. Saturnus finns högre upp i sydsydost, och Mars närmar sig Plejaderna nere i ostnordost.

19-20 Fin triangel med Mars under Plejaderna och en halvmåne till höger (18-19/8) eller till vänster (19-20/8), i ostnordost efter midnatt. Jupiter och Saturnus finns  i sydost resp. söder.

Månen, Mars, Plejaderna och Hyaderna vid 1-tiden den 19 augusti

 

25-26 Omkring 04.30 på morgonen den 25/8 kan man från sydligaste Sverige ännu se Venus gå upp nedanför en vacker månskära i ostnordost. Den 26/8 syns en mycket smal månskära nära till vänster om Venus, använd fältkikare!

September 2022

De första dagarna i månaden kan vi så fort det blivit mörkt se en fin vintgergata, men från den 5/9 kommer månen och stör. Vid 23-tiden står Saturnus och Jupiter bra till i söder och sydost, medan Mars ännu står lågt ovanför Aldebaran i ostsnordost. Månen passerar förbi och pekar ut planeterna, men är efter ungefär 17/9 ur vägen på kvällstid, så att man åter  kan se vintergatan.

8  Saturnus ovanför till höger om en nästan full måne, i söder omkring 23.30. Jupiter strålar i sydost medan Mars ovanför Aldebaran ännu står lågt i ostnordost.

11 Jupiter nära ovanför till höger om en nästan full måne, i sydost vid 23-tiden. Saturnus står i söder, och Mars lågt i ostnordost.

16 Mars nära under en tjock halvmåne, i ostnordost vid 23-tiden. Nedanför till höger finns Aldebaran och Hyaderna, i sydost strålar Jupiter och i söder finns Saturnus.

23-24 Vackra morgnar vid 5-tiden. Den 23/9 står den smala månskäran mycket nära stjärnan eta i Lejonet, med Regulus nedanför till höger. Den 24/9 står en ännu smalare skära mitt under Lejonet. I söder och sydost finns hela vinterhimlen, med Mars som accent uppe i Oxen, och lågt i västsydväst en extra ljusstark Jupiter precis i opposition.

månen vid eta Leo den 23 september klockan 05.00

Oktober 2022

En trevlig månad för astronomi. De tre ljusa planeterna Mars, Jupiter och Saturnus syns alla bra på kvällarna, och dessutom har Merkurius årets bästa morgonsynlighet. Den 25/10 kan man se en ganska stor partiell solförmörkelse från hela Sverige.

4-18  Bra morgonsynlighet för Merkurius. Titta i öster ungefär 6.00 i början till 6.30 i slutet av perioden, så syns planeten som en ensam stjärna lågt över horisonten, nedanför till vänster om Regulus. Observera att stjärnan Arkturus står ungefär lika lågt, men betydligt längre åt vänster. I söder strålar Sirius, och högt i sydsydväst Mars

Saturnus ovanför till höger om en 80% full måne, i söder omkring 21.30. Jupiter strålar i sydost, medan Mars ännu står lågt i nordost.

8  Jupiter nära ovanför en nästan full måne, i sydost omkring 21.30. Saturnus står i söder, och Mars lågt i ostnordost på väg in mellan Oxens horn.

14 Mars nedanför en trekvartsfull avtagande måne, i öster omkring 23.30. Jupiter strålar i söder, medan Saturnus är på väg ner i sydväst.

16-19  Mars rör sig långsamt åt vänster genom ”ekliptikans port”, d.v.s. Oxens hornspetsar beta och zeta Tauri. I november (inför oppositionen i december) rör den sig tillbaka åt höger, och inte förrän nästa år i mars slutgiltigt igenom åt vänster.

17/18  Avtagande halvmåne symmetriskt under Castor och Pollux, i ostnordost omkring 23.20. Mars lyser rött högre upp i öster, Jupiter strålar ännu starkare i söder, medan Saturnus ännu inte har gått ner i sydväst.

Månen under Castor och Pollux och Mars i ekliptikans port

 

24  Ovanligt smal månskära, lågt över horisonten i öster omkring 06.30.

25  Den riktiga nymånen ger en partiell solförmörkelse över Arktis som syns bra från hela Sverige. Förmörkelsen är större ju längre åt nordost man befinner sig, som syns av följande tabell. Obs! Titta aldrig direkt på solen! Använd speciella solfilter, eller försök projicera en solbild efter en kikare!

början       max            slut

Lund              11.07    12.12(48%)   13.18
Göteborg       11.06    12.10(49%)   13.15
Stockholm     11.08    12.15(56%)   13.23
Östersund     11.05    12.11(57%)   13.17
Luleå             11.09    12.16(64%)   13.24
Kiruna           11.08    12.14(64%)   13.20

November 2022

Utom Jupiter lyser nu också Mars starkare än någon stjärna. Även Saturnus är väl synlig, men lyser inte alls så starkt. Månen pekar ut planeterna i början av månaden, med fullmåne 8/11. Om man vill ha mörk natt får man vänta till den 18/11 eller så, och kan då på kvällarna följa vintergatans båge från öster till väster, med Cassiopeia och Perseus högt i söder.

1 Saturnus ovanför till vänster om halvmånen, i söder omkring 18.30. Jupiter strålar i sydost, medan Mars just gått upp i nordost.

4 Jupiter ovanför till vänster om en ganska full (85% kommande) måne, i sydsydost omkring 19.30. Saturnus syns nere i sydsydväst, medan den röda Mars fortfarande finns mellan Oxens horn nere i ostnordost.

11 Mars nära till höger om en ganska full (89% avtagande) måne, i ostnordost omkring 19.30. Jupiter strålar i sydsydost och en svagare Saturnus syns nere i sydsydväst.

16/17 Regulus nedanför till höger om en avtagande halvmåne, i öster efter midnatt. Mars strålar högt i sydsydost, Jupiter lågt i västsydväst.

Himmelspanorama vid midnatt 16-17/11

 

20 Månens bana passerar nu under Porrima, efter ockultationerna tidigare i år. Titta med fältkikare omkring 06.00, så syns stjärnan nära ovanför till vänster om månskäran i sydost.

21 Spica nedanför till höger om månskäran, i sydost vid 6-tiden. Mars strålar på himlen i väster.

22 Smal månskära lågt i sydost omkring 06.30. Mars strålar fortfarande i väster.

29 En månad har gått, och Saturnus syns åter ovanför till höger om en mager halvmåne, i söder vid 17-tiden. Jupiter strålar  i sydost och Mars rött och starkt nere i ostnordost.

December 2022

Mars är nu i opposition till solen (8/12), dvs den är som närmast jorden och lyser starkt och rött i Oxens stjärnbild. Genom en lustig slump passerar månen (som definitionsmässigt då också är full) rakt över planeten nästan precis vid oppositionen, och denna mycket ovanliga ockultation är väl synlig från Sverige. Både Jupiter och Saturnus är också väl synliga på kvällarna, liksom den vackra vinterhimlen. Från sydligaste Sverige kan man möjligen få syn på Venus och Merkurius.

1-2 Jupiter ovanför till vänster (1/12) eller rakt till höger (2/12) om månen, i söder vid 19-tiden . Saturnus finns lågt i sydsydväst, medan Mars lyser starkt och rött mellan Oxens horn i öster.

7/8 Mars till vänster om fullmånen, högt i söder vid midnatt. Månen närmar sig successivt, och på morgonen, med Mars på väg ner i västnordväst, sker en sällsynt ockultation. I fältkikare kan man se hur Mars under en halv minut minskar i ljusstyrka tills den helt försvinner, och hur den så småningom lika gradvis kommer fram igen. Med teleskop är det ännu mer sevärt, när man faktiskt ser den lilla Marsskivan täckas och en timme senare avtäckas av månranden. Tiderna här är för Marsskivans mitt, men både inträde och utträde tar alltså över en halv minut.

ock börjar        ock slutar
Lund              05.58             06.51
Göteborg       05.55             06.48
Stockholm     05.55             06.54
Östersund     05.50             06.38
Luleå             05.49             06.30
Kiruna            05.47            06.26

Mars före ockultationen den 8/12

 

13  Regulus långt under en trekvartsfull måne, i öster omkring 23.30. Mars och hela vinterhimlen strålar i söder, medan Jupiter är på väg ner i västsydväst.

20  Stjärnan alfa i Vågen (Zubenelgenubi), som ockulterades i januari, syns nära ovanför till vänster om månskäran, i sydsydost omkring 06.30. Titta gärna med fältkikare så syns det tydligt att den är dubbel. De två stjärnorna ligger så långt från varandra att omloppsperioden är minst en halv miljon år, men var och en av dem är i sin tur en mer kortperiodisk dubbel.

26-31 Egentligen är varken Venus eller Merkurius nu synliga från Sverige, men den som bor i Skåne och vill ha en utmaning kan spana med fältkikare lågt över horisonten i sydväst omkring klockan 16.30. Om det är tillräckligt klart bör man då lätt se Venus, men bara med svårighet den nästan hundra gånger svagare Merkurius. Merkurius finns dock i samma kikarfält, först ovanför till vänster, sen som närmast ovanför till höger den 29/12 och den 31/12 rakt åt höger.

26  Vacker kväll med Saturnus ovanför månskäran i sydsydväst vid 17-tiden. Jupiter strålar i söder och Mars i öster. Stjärnan nära till vänster om Saturnus är delta i Stenbocken (Capricornus).

29 Jupiter nära ovanför till höger om halvmånen, i söder omkring 17.30. Saturnus finns vid delta Capricorni nere i sydväst, medan Mars strålar ovanför Aldebaranpå i ostsydost.