Nytt på Astrokonsult

Bloggavsnitten Just nu på himlen ska lista aktualiteter, och uppdateras därför minst en gång i månaden.

Andra nya eller uppdaterade avsnitt från det senaste året listas här:

Augusti 2020

Uppdatering (apropå NEOWISE) av avsnitten om Kometer och Kometer(T)

Uppdatering (med animation) av avsnittet om Himlavalvet.

Oktober 2020

Illustration av opposition i avsnittet Fem ljusa planeter

Nya bilder i avsnitten om Mars, Jupiter, Uranus och Neptunus

November 2020

Bilder från oppositionen 2020 i Mars(T)

December 2020

Nytt i avsnittet om Jupiter+Saturnus

Februari 2021

Nytt i avsnittet om Uranus

April 2021

avsnitten om Ljusstarka stjärnor resp. Närbelägna stjärnor uppdaterade