Jupiter+Saturnus

Grovt sett har Jupiter en period på 12 år och Saturnus en på 30, vilket innebär att de möts ungefär vart tjugonde år. (Förhållandet mellan perioderna är så nära 2:5 att det har intressanta celestmekaniska konsekvenser som jag inte går in på här). Eftersom deras banor är elliptiska och vi observerar från den rörliga jorden blir dessa möten lite oregelbundnare, men inom astrologin har dessa konjunktioner mellan Jupiter och Saturnus alltid tillskrivits stor signifikans. Om Jupiter och Saturnus når sin opposition ungefär samtidigt blir det en sällsynt s.k. trippelkonjunktion med ett möte före, ett kring och ett efter oppositionen. Annars är det normala att Jupiter bara passerar Saturnus vid ett tillfälle, och då inte säkert så lätt att observera. Varje möte äger rum ungefär 240 grader framåt i ekliptikan från det förra, eller (alternativt uttryckt) 120 grader bakåt. Efter 60 år sker mötet i samma himmelstrakt, men ungefär 9 grader längre fram i ekliptikan.

Våren 1981 hade vi en fin trippelkonjunktion där planeterna var nära varandra i flera månader. Båda planeterna var nära opposition, så det spännande paret syntes många timmar varje natt. Eftersom detta var mitt första Jupiter-Saturnus-möte insåg jag inte hur ovanligt det var, och tog för få och som jag nu tycker fel sorts bilder (för långa brännvidder). I december 1980 möttes planeterna första gången, och mycket trevligt precis vid stjärnan Porrima (gamma i Jungfrun). Vidvinkelbilden från 17 december visar de ljusaste stjärnorna i Jungfrun (Virgo).

Jupiter körde så förbi, som på denna bild från en månad senare

På nästa bild från 7 april har båda planeterna backat i sina oppositionsslingor, och ligger nu närmare stjärnan eta i Jungfrun

Sen har jag ingen översiktsbild förrän från 26 november, när Jupiter redan hade hunnit långt förbi Saturnus.

Nästa möte, i maj 2000, visade sig ske för nära solen för att alls kunna observeras från Sverige, så nu är det bara att vänta på nästa igen. Under en julvecka i december 2020 befinner sig Jupiter och Saturnus inom en måndiameter från varandra, med ett minsta avstånd på bara 6 bågminuter den 21 december. Paret är dock så nära solen att mötet bara syns en kort stund på tidig kvällstid, så det gäller att vädret samarbetar. Sen kunde man ju tro att det skulle bli bättre när planeterna på våren 2040 är i opposition i Jungfrun igen, men det visar sig att Jupiter då inte riktigt hinner fram till Saturnus. Inte förrän sista oktober, nära efter konjunktionen med solen, sker ett möte, som då bara kan observeras en kort stund före gryningen. Går vi bakåt i stället finner vi att mötet i februari 1961 skedde relativt nära solen på morgonen, vilket för svensk del var helt fel. Det ytterligare förra var åter en gynnsam trippelkonjunktion i Väduren, med möten i augusti och oktober 1940 samt i februari 1941. Det visar sig att vi faktiskt har ganska mycket tur med två trippelkonjunktioner på 40 år. Närmast föregående gång var 1682/83 och följande blir inte förrän 2238/39!