Jorden

Ja, här på jorden står vi de flesta av oss när vi ser ut i universum, så vi kan inte ta några ”självporträtt” utan rakethjälp. Alltsedan den berömda bilden från Apollo 8 vid måneni augusti 1966

har vi vant oss vid att se jorden som planet i rymden, och man kan lätt googla fram fler exempel. Här är huvudrubriken jorden bara för att ha en logisk plats för månbilder. Avsnittet om geostationära satelliter har också hamnat här, eftersom de också kretsar kring jorden.