Jorden

Ja, här på jorden står vi de flesta av oss när vi ser ut i universum, så vi kan inte ta några ”självporträtt” utan rakethjälp. Alltsedan den berömda bilden från Apollo 8 vid månen i augusti 1966

har vi vant oss vid att se jorden som planet i rymden, och man kan lätt googla fram fler exempel. Jorden är vårt hem i universum, och här vill jag bara påminna om en del grundfakta.

Jorden roterar kring sin axel på 23 timmar 56 minuter 4,1 sekunder, det s.k. ”stjärndygnet”. Det är i förhållande till solen som dygnet blir 24 timmar, eftersom jorden också rör sig i en bana runt solen på ungefär 365 1/4 dygn. Jordaxeln pekar mot Norra Himmelspolen, se ovan Himlavalvet, men detta är inte hela sanningen. I själva verket vrider sig jordaxeln långsamt i rymden, i den 26000-åriga precessionsrörelsen, som man måste ta hänsyn till vid alla observationer relativt jordytan. Nuförtiden har vi oberoende koordinatsystem fixerade till avlägsna kvasarer, men under många århundranden var det en viktig och svår uppgift för astronomerna att beskriva precessionen i allt större detalj.

Under huvudrubriken jorden hamnar också avsnitten med månbilder, liksom det om geostationära satelliter, vilka ju också kretsar kring jorden.