2023

 

Översikt 2023

Planeterna:

Som vanligt har vi egentligen bara två chanser att se Merkurius, på kvällar i början av april eller morgnar i slutet av september. Vid båda tillfällena syns också Venus, som har ett bra år som aftonstjärna under våren och morgonstjärna under hösten. Mars var i opposition i december 2022, och syns bra på kvällarna fram till midsommar. Jupiter syns på kvällarna fram till mitten av mars, och bildar kring 1 mars ett spektakulärt par med Venus. Sen kan man åter se Jupiter från oktober och året ut, med opposition den 3 november. Saturnus syns i januari, men sen inte förrän från någon månad innan oppositionen den 27 augusti.

Förmörkelser och ockultationer:

Inga ljusstarka stjärnor ockulteras under året av månen, däremot planeten Venus, på dagtid, den 9 november. Den partiella månförmörkelsen den 28/10 är minimal, men går att observera från hela Sverige.

Med tanke på att alla planeter visar sig rimligt väl, är detta nog sammantaget lite roligare än ett genomsnittsår. När det gäller astronomi i vårt klimat vet vi också hur ofta alla förutsagt intressanta vyer förblir osynliga bakom moln. Vad man i slutänden lyckas observera vet man aldrig, bara att det hjälper att veta vad man ska titta efter när molnen håller sig undan.

———————————————————————————-

Januari 2023

Tidigt på kvällarna kan vi se alla de tre yttre planeterna. Saturnus lågt i sydväst, en strålande Jupiter högre upp i söder, och en fortfarande ljusstark Mars ovanför Aldebaran i sydost. Venus kommer sedan fram nedanför Saturnus, och de möts den 22/1. Då är Saturnus synbarhet förbi, men kvällarna blir ännu vackrare med Venus som aftonstjärna.

3    Nära ovanför till vänster om en nästan full tilltagande måne syns den rödaktiga planeten Mars, i ostsydost omkring 17.30. Jupiter strålar i söder och Saturnus syns lågt i sydväst i en liten triangel med stjärnorna gamma och delta i Stenbocken.

6    Fullmånen står mitt Tvillingarna, i öster vid 19-tiden. Saturnus har just gått ner, men Jupiter strålar i sydväst och Mars lyser röd ovanför Aldebaran i sydost. 

10  Regulus (alfa i Lejonet) syns till höger om en oval avtagande måne, i öster omkring 21.30. Mars står högt i söder, medan Jupiter är på väg ner i västsydväst.

13/14  Efter midnatt kan vi se stjärnan Porrima (gamma i Jungfrun) nära ovanför en tjock avtagande halvmåne, lågt i ostsydost. Jupiter har gått ner, men Mars syns fortfarande fint i västsydväst, ovanför Aldebaran och Plejaderna.

15   På morgonen vid 6-tiden kan vi i söder se stjärnan Spica (alfa i Jungfrun) nära nedanför till höger om en avtagande halvmåne. Mars har precis gått ner i nordväst, men den  s.k. ”Sommatriangeln” (Vega+Deneb+Altair) har faktiskt gått upp i ostnordost

18   Från sydligaste Sverige syns stjärnan Antares (alfa i Skorpionen) nära nedanför till vänster om en avtagande månskära. Titta i sydsydost efter 06.45, gärna med fältkikare.

20-24   Intressanta kvällshimlar när Venus passerar förbi Saturnus. Titta mot horisonten i sydväst omkring 17.30 så är Venus uppenbar. I fältkikare syns också den betydligt svagare Saturnus, först ovanför till vänster, som närmast ovanför den 22/1 och sedan mer nedanför till höger. I norra Norrland får man titta tidigare, men med Venus som guide bör det även här gå att hitta Satunus.

schematisk utsikt åt sydväst den 23/1 omkring 17.30.

 

23   Ovanligt vacker kvällshimmel med en smal (5%) kommande månskära rakt till vänster om paret Venus/Saturnus. Titta med blotta ögat eller fältkikare, lågt i sydväst omkring 17.30. Högre upp i sydsydväst strålar Jupiter, och i sydost har man Mars ovanför Aldebaran.

24   Vacker kvällshimmel  i sydväst omkring 17.30, med en kommande månskära mitt emellan Venus/Saturnus och Jupiter.

25-26 Vackra sydvästhimlar före klockan 18,  med Venus nere vid horisonten och Jupiter ovanför till vänster (25/1) eller nedanför till höger (26/1) om en allt tjockare kommande månskära. Mars står högt i sydost, ovanför Aldebaran.

30-31 Mars högt i söder vid 19-tiden, ovanför till vänster (30/1) eller nedanför till höger (31/1) om en tilltagande oval måne. Venus har gått ner, men Jupiter strålar nere i sydväst.

Februari 2023

Fortsatt magnifika kvällshimlar, med Venus som kommer allt närmare Jupiter. Mars ljusstyrka har avtagit, men den lyser ännu starkare än de flesta stjärnor på himlen. Under Mars finns också vinterhimlens alla stjärnor.

6  Stjärnan Regulus gör inte mycket väsen av sig, nedanför till höger om en nästan full avtagande måne, i öster vid 20-tiden. Venus har gått ner, men Jupiter strålar i västsydväst och Mars och hela vinterhimlen syns mot söder.

11 Stjärnan Spica nedanför en avtagande oval måne, i söder vid 4-tiden på morgonen. Mars går då precis ner i nordväst.

15 Från södra Sverige kan vi se Antares ovanför till höger om en tjock avtagande månskära, i sydsydost före klockan 06.

21  Från sydligaste Sverige har vi chans att se en mycket smal (3,2%) kommande månskära lågt över horisonten i västsydväst, omkring klockan 18.30. Även utan måne är utsikten dramatisk, med Jupiter ovanför Venus lite högre upp.

 

22 Spektakulär kvällshimmel i västsydväst vid 19-tiden med en smal kommande månskära mitt emellan Venus och Jupiter. Högre upp i sydsydväst finns Mars, som ännu lyser starkare än Aldebaran.

23   Även denna kväll är västutsikten ovanligt vacker. En lite tjockare kommande månskära står nu ett stycke ovanför Jupiter och Venus, och mot söder har man hela vinterhimlen plus Mars.

 27-28  Venus närmar sig snabbt Jupiter, och de bildar ett slående par i väster efter klockan 19. Högre upp i sydsydväst syns Mars, ovanför till vänster (27/2) eller nedanför till höger (28/2) om en tjock kommande halvmåne, men det är Venus och Jupiter som stjäl showen.

 

Mars 2023

Efter sitt spektakulära möte med Venus i början av månaden blir Jupiter successivt svårare att se, och efter den 20/3 ungefär är den i praktiken försvunnen. Mars är betydligt ljussvagare, men den går lätt att se när den rör sig från Oxen till Tvillingarna.

 

Venus och Jupiter tätt ihop bland svaga stjärnor i Fiskarna. Även omgivande stjärnbilder är fattiga på ljusa stjärnor.

1-2  Venus och Jupiter tätt ihop på himlen, en ovanlig och spännande syn i väster efter klockan 19! Den 1/3 står Jupiter en dryg måndiameter till vänster om Venus, den 2/3 lika långt under. I söder och sydväst har vi Orion och vinterhimlen, inklusive Mars i Oxen och en tilltagande oval måne i Tvillingarna.

7  Vid 20-tiden ser vi fullmånen under Lejonet i ostsydost, på gränsen till Jungfrun. Venus strålar i väster, med Jupiter nedanför sig vid horisonten. Mars står ganska högt i sydväst, nu inte mycket ljusare än Aldebaran.

10  Spica ett stycke ovanför till höger om en avtagande oval måne, i sydost  vid 23-tiden.  Mars syns mellan Oxens horn i väster.

14   Från södra Sverige har vi ett bra tillfälle att se den sydliga  stjärnan Antares. Den står denna morgon omkring 04.30 mycket nära till höger om en avtagande tjock halvmåne i söder. Använd gärna fältkikare.

15-22  Vinterhimlen utan månstörning är ju en sevärdhet i sig, nu förstärkt med Mars, och med en strålande Venus i väster. Titta i sydväst före klockan 20.

23-24  Vackra kvällshimlar i väster vid 20-tiden, med en smal kommande månskära ett stycke nedanför till höger (23/3) eller närmare ovanför till vänster (24/3) om den strålande Venus. Längre åt vänster finns fortfarande Orion och vinterhimlen, med Mars i en stor triangel med Betelgeuze och Aldebaran.

25-26  Även de följande kvällarna är fina, med en tjockare månskära under Plejaderna (25/3) eller symmetriskt ovanför Plejaderna och Aldebaran (26/3), och med Venus, Mars och vinterhimlen som förut. Observera att det är sommartid fr.o.m. 26/3, dvs vi får nu vänta till efter 21.

28  Mars under en mager kommande halvmåne, i västsydväst omkring 21.30. Nedanför till vänster finns Orion och Sirius, och nedanför till höger den strålande Venus.

 

April 2023

Venus är vacker aftonstjärna hela månaden, och har i början sällskap även av Merkurius. Mars är inte så ljusstark, men passerar intressant nära stjärnan epsilon i Tvillingarna den 14/4. Jupiter är osynlig för att den står för nära solen, och Saturnus för att ekliptikans lutning missgynnar morgonobservationer.

1-15   Gynnsam kvällssynlighet för Merkurius. Titta snett ner åt höger från Venus omkring klockan 21 i början av perioden till 21.45 i slutet, så syns Merkurius som en ensam stjärna nere vid horisonten.

2   Regulus ett stycke till höger om en kommande oval måne, i söder omkring 22.30. Venus strålar ännu lågt i västnordväst, medan Mars finns högre upp i västsydväst, ovanför det karakteristiska stjärnparet my och eta i Tvillingarna.

6  Spica nedanför till höger om en nästan full avtagande måne, i  sydost omkring 22.30. Venus strålar under Plejaderna i västnordväst.

Venus nära Plejaderna och Merkurius nere vid horisonten den 10 april omkring klockan 22.

8-13  Venus passerar Plejaderna på kvällshimlen. Den 8/4 syns planeten rakt under, passerar så nedanför till vänster den 10-11/4 för att den 13/4 synas rakt vänster om stjärnhopen. Före 22 kan vi också se Merkurius nere vid horisonten!

10   Från södra Sverige kan vi liksom förra månaden lätt hitta Antares. Med fältkikare syns den på sin högsta höjd i söder vid 4-tiden, nära nedanför till vänster om en avtagande oval måne.

13-15 Mars passerar bara 1/3 måndiameter under stjärnan Mebsuta (epsilon i Tvillingarna) den 14/4. Den 13/4 syns stjärnan ovanför till vänster om Mars, den 14/4 nära ovanför till höger och den 15/4 nedanför till höger. Titta i västsydväst vid 22-tiden, helst med fältkikare.

21   För den som bor i södra Sverige en bra kväll att försöka se en mycket smal månskära, bara 3,3% belyst. Titta vid 22-tiden nära horisonten i nordväst, nedanför till höger om Venus, gärna med fältkikare.

22-23   Vackra nordvästhimlar vid 23-tiden, med en kommande månskära mellan Plejaderna och Venus (22/4) eller nära ovanför Venus (23/4). Mars syns som en extra stjärna i Tvillingarna, halvvägs mellan Castor  och Alhena (gamma).

25 Mars ett stycke till vänster om en tjock kommande månskära, i väster vid 23-tiden. Venus strålar längre ner åt höger.

29/30  Regulus rakt under en tilltagande oval måne, i västsydväst kring midnatt. Venus strålar ännu lågt i nordväst, medan Mars nu bildar en nästan rätvinklig triangel med Castor och Pollux.

Maj 2023

Nu kommer mörkret allt senare eller inte alls, men Venus är fortfarande vacker aftonstjärna på kvällarna. Mars syns också bra på hög deklination, även om den inte är särskilt ljusstark. Den 5/5 sker en halvskuggeförmörkelse av månen som inte går att se från Sverige. Den 17/5 ockulterar månen Jupiter, men inte heller det går att observera.

Venus och Mars vid midnatt 1-2 maj

1/2   Venus passerar mellan Oxens hornspetsar, den s.k. “ekliptikans port”. Aldebaran och Plejaderna har försvunnit i horisontljuset, men efter 23 strålar Venus sett från södra Sverige på en mörk himmel.  Mars finns under Tvillingarna, och en tilltagande oval måne lyser starkt mellan Lejonet och Jungfrun. I Norrland får man titta senare, och längst i norr syns nog inga stjärnor alls.

3/4   Stjärnan Spica i Jungfrun syns nära nedanför till vänster om en nästan full tilltagande måne, i söder efter 23.30. Venus strålar i nordväst, och lite högre upp i västnordväst bildar Mars en triangel med Tvillingarna Castor och Pollux.

5   Fullmånen når nästan jordens kärnskugga klockan 19.23, men från Sverige sett är den då ännu långt under horisonten. När månen går upp vid 21-tiden går slutet av halvskuggeförmörkelsen inte längre att märka.

7/8  En observatör i södra Sverige som är uppe vid 2-tiden kan lågt i söder se stjärnan Antares ett stycke till höger om en avtagande oval måne.

16/17  Himlen är ljus ännu vid midnatt, men Venus är uppenbar i nordväst. Med fältkikare kan vi en dryg måndiameter nedanför till vänster om Venus se stjärnan Mebsuta (eps Gem), som  Mars passerade betydligt närmare den 14 april.

17  När månen passerar Jupiter på eftermiddagen omkring 15.45 blir det  en ockultation, men så nära solen på en ljus himmel att den inte går att observera.

22-24  Vackra himlar i nordväst efter midnatt, med en kommande månskära till höger (22-23/5) eller ovanför till vänster (23-24/5) om Venus. Himlen är ljusare ju längre norrut man befinner sig, och längst i norr är det svårt att se något.

24/25  Från södra Sverige kan vi i nordväst innan klockan 01 se Mars under en tjock kommande månskära. Nedanför till höger går Venus strax ner.

Juni 2023

Nu blir Venus snabbt svårare att se på kvällarna, men från södra Sverige syns den nog fram till midsommar. Annars är juni en månad med ljus sommarhimmel och få stjärnor.

Antares nära under fullmånen den 3/4 juni omkring 00.30. De överiga stjärnorna i Skorpionens huvud syns inte på ljus himmel i fullmånesken.

3/4 Låg sommarfullmåne (under horisonten norr om Skellefteå), i söder omkring 00.30. I södra Sverige kan vi titta mot månen med fältkikare och se Antares mindre än en måndiameter nedanför, successivt allt längre åt höger när månen rör sig åt vänster.  Venus strålar fortfarande i nordväst.

21/22   Från södra Sverige kan vi före midnatt se en kommande månskära ovanför till höger om Venus, lågt över horisonten i västnordväst. Med fältkikare syns möjligen till vänster om Venus en 250 gånger svagare(!) Mars.

Juli 2023

Efter midsommar blir Mars och Venus omöjliga att se från Sverige, där de finns tillsammans nära Regulus. I stället blir Jupiter och Saturnus så småningom synliga före soluppgången.

6/7 Från södra Sverige kan vi se Saturnus ovanför till vänster om en avtagande oval måne, i sydost omkring klockan 01.

Jupiter och månen lågt över horisonten den 12 juli omkring 01.30. Saturnus syns i Vattumannen

11/12 Från södra Sverige kan vi se Jupiter intressant nära nedanför till höger om en tjock avtagande månskära, lågt i ostnordost omkring klockan 01. Saturnus syns något högre upp i sydost, och högt i söder kan vi se Sommartriangelns tre ljusa stjärnor, Vega, Deneb och Altair.

28/29  Från sydligaste Sverige kan vi med fältkikare se  Antares nära till höger om en tilltagande oval måne, lågt i sydsydväst omkring 23.15. Lite senare är himlen mörkare, men månen och stjärnan sjunker allt längre ner mot horisonten.

Augusti 2023

Som vanligt betyder augusti att det åter blir lite mörker och stjärnor, åtminstone i södra Sverige. Av planeterna kan vi se Jupiter och Saturnus, medan Mars finns för nära och på fel sida om solen. Venus rör sig snabbt förbi solen på väg att bli morgonstjärna

3/4  Saturnus ovanför till höger om en avtagande oval måne, i sydost kring midnatt. Jupiter lyser starkt lågt i ostnordost.

7/8  Jupiter nedanför till vänster om en tjock avtagande halvmåne, i öster efter midnatt. Saturnus syns i sydsydost.

9/10 Vid 01-tiden kan vi se en tjock avtagande månskära rakt ovanför Aldebaran i ostnordost. Plejaderna finns närmare ovanför till höger, och Jupiter mer rakt i öster. Saturnus syns lätt i sydsydost, bland de svaga stjärnorna i Vattumannen.

Vy mot öster den 14 augusti omkring 02.30. En tunn månskära under Castor och Pollux, och Jupiter högt i ostsydost.

14   Trevlig vy mot nordost omkring 02.30, med en smal (5%) avtagande månskära under Tvillingarna Castor och Pollux. Jupiter strålar i ostsydost, och Saturnus står i söder.

15-25 Från södra Sverige en tid utan månstörning när man kan se en fin vintergata. Först bara efter midnatt, men den 24/8 redan från klockan 23.

19-24 Jupiter passerar åt vänster förbi stjärnan sigma i Väduren, men den är såpass ljussvag att man inte ser den utan kikare så nära Jupiter. För den som har en bra fältkikare eller teleskop blir det intressanta syner med en “extra måne” i ovanliga lägen jämfört med de fyra “äkta”. Den 21-22/8 krävs teleskop för att urskilja stjärnan bara några bågsekunder under Jupiterskivan. Titta i öster kring midnatt.

30/31   Saturnus i opposition rakt ovanför fullmånen, i sydost omkring 23.30. Använd gärna en fältkikare för att se planeten i det starka måns

September 2023

Utom Jupiter och Saturnus kan vi denna månad se både Venus och Merkurius. Bara Mars är helt osynlig nära solen. I mitten av månaden är det också en bra tid att titta på vintergatan, utan störande månsken.

4/5  Jupiter nära nedanför till höger om en avtagande oval måne, i öster omkring 23.30. Saturnus finns i sydsydost.

10-23 Ännu en bra månfri period för kvällsobservationer. Det är nu mörkt redan vid 22-tiden även i norra Sverige, och man vill gärna titta så tidigt som möjligt innan de ljusaste delarna av vintergatan hunnit gå ner.

11-12  Vackra morgnar vid 4.30-tiden, med en avtagande  månskära ett bra stycke ovanför (11/9) eller ovanför till vänster (12/9) om den strålande Venus i öster. Saturnus går precis ner i västsydväst, medan Jupiter dominerar himlen i söder.

13  Mycket smal (3,6%) avtagande månskära lågt i ostnordost omkring 04.45. I öster strålar Venus och i söder Jupiter. Med fältkikare kan man också nära nedanför till höger om månen se stjärnan Regulus.

15-19  Jupiter har börjat sin oppositionsslinga och passerar nu tillbaka under sigma i Väduren på väg åt höger. Det minsta avståndet den 17/9 är nu 5 bågminuter, och det räcker med en fältkikare för att urskilja stjärnan. Titta i öster omkring 22.30.

Vidvinkelbild av himlen den 20/9 05.00. Utom Merkurius och Venus ser vi Jupiter och vinterhimlen.

18-30 Bra morgonsynlighet för Merkurius. Liksom i april kan vi utgå från Venus, och sen titta ner åt vänster lågt över horisonten i öster. Tidpunkten bör vara ungefär 05.00 i början av perioden till 05.30 i slutet.

26/27  Saturnus ovanför till vänster om en tilltagande oval måne, i söder omkring 22.30. Jupiter strålar i öster.

kenet. Jupiter strålar i öster.

Oktober 2023

Saturnus är nu lite över sin opposition medan Jupiter strax når sin, så båda syns samtidigt på kvällarna, mindre än 90 grader från varandra. Venus blir allt bättre morgonstjärna, särskilt tillsammans med den avtagande månskäran 10-12/10. Den tilltagande månen är sedan ovanligt osynlig på låga deklinationer, med skäran den 20/10 under horisonten i  Norrland. Den 28/10, sista kvällen med sommartid, kan man se en minimal månförmörkelse.

1    Jupiter nära nedanför till vänster om en avtagande oval måne, i öster omkring 21.30. Saturnus står ungefär lika högt i sydsydost.

7-20 Från en plats utan störande ljus, och med månen ur vägen, har vi goda tillfällen att studera vintergatans stora båge över himlen, från sydväst till nordost. Titta så fort det blivit mörkt, dvs kring 20.00 i början av perioden och successivt tidigare.

8-11  Vackra morgonhimlar i ostsydost omkring 05.30. Venus rör sig förbi Regulus, som först syns till vänster och sedan mer ovanför planeten. Extra sevärt är det med en tjock avtagande månskära rakt ovanför (10/10) eller nedanför till vänster (11/10). Jupiter strålar i västsydväst, och i söder har man Orion och hela vinterhimlen.

12-13  Fortsatt spännande morgonhimlar med en smal (12/10) eller extremsmal (2,5% den 13/10) månskära nedanför till vänster om Venus, i öster vid 6-tiden. För att se skäran den 13/10 är det bra att använda fältkikare.

24 Saturnus ovanför till höger om en tilltagande oval måne, i söder vid 21-tiden. Jupiter strålar i ostsydost.

Schematisk bild av månen vid maximal förmörkelse klockan 22.14 den 28/10. Bara en mycket liten del av månskivan är inne i jordens kärnskugga (röd).

28 Jupiter till vänster om fullmånen, i ostsydost omkring klockan 20.30, med Saturnus på sin högsta höjd i söder. Lite senare kan vi spännande nog även observera en liten partiell månförmörkelse. Vid 21-tiden märks det att månens underkant ser konstigt mörk ut, och klockan 21.34 når den jordens kärnskugga. Även vid den största förmörkelsen 22.14 når skuggan bara 13% av månens diameter, och 22.53 är den ”riktiga” förmörkelsen slut. Halvskuggeförmörkelsen är sedan märkbar minst en ytterligare halvtimme. Allt syns med blotta ögat, men blir mycket tydligare med en fältkikare.

29  Jupiter syns nu till höger om den nästan fulla avtagande månen, men med Saturnus i söder redan vid ”normaltid” 19.30.

 

November 2023

Jupiter och Saturnus syns bra på kvällarna och Venus på morgnarna. Den 9/11 har vi en månskära nära Venus, som under förmiddagen rör sig vidare till en ockultation. Trots att den sker på en ljus daghimmel bör man kunna se den med en fältkikare.

3   Tvillingarna Castor och Pollux syns rakt ovanför en avtagande oval måne, i ostnordost vid 22-tiden. Jupiter är precis i opposition och lyser starkt i sydsydost, och vi kan fortfarande se Saturnus nere i sydväst.

7   Omkring 05.30 kan vi i sydost se en strålande Venus och lite högre upp i sydsydost stjärnan Regulus till höger om en tjock avtagande  månskära. Nere i väster har Jupiter ännu inte gått ner.

Scematisk bild av månen och Venus före ockultationen den 9/11. I verkligheten är den obelysta delen av månen helt osynlig på den ljusa himlen.

9    Slående morgonhimmel före klockan 6. I sydost ser vi en tjock avtagande månskära nära ovanför Venus, och i västnordväst har Jupiter ännu inte gått ner. Medan det ljusnar och solen går upp kommer månen allt närmare Venus, och omkring klockan 10.40 sker faktiskt en ockultation. Om himlen är klar bör det gå att hitta månskäran i sydväst, 46 grader ovanför till  höger om solen, och med fältkikare också den starkt lysande Venus till vänster om månranden. Venus är en ungefär 20 bågsekunder stor halvt belyst skiva, och det tar ca 45 sekunder för månen att täcka den helt. Effekten i fältkikaren är att ljuset från Venus under dessa 45 sekunder bara gradvis släcks ut. Sen dröjer det en dryg timme innan planeten lite snabbare (30 sekunder) framträder igen. Tidpunkten för ockultationen varierar med orten, som syns av följande exempel

occ start     occ slut

Lund             10.45          12.00

Göteborg       10.40          11.55

Stockholm     10.42          11.57

Östersund      10.33           11.47

Luleå             10.34          11 48

Kiruna            10.30          11.42

11 Stjärnan Spica nära under en smal (5%) avtagande månskära, i ostsydost före klockan 6. Venus strålar ovanför till höger och Jupiter är på väg ner i västnordväst.

17-18  Venus passerar förbi stjärnan Porrima, gamma i Jungfrun. Den 17/11 ser vi stjärnan till vänster om planeten, men den 18/11 ovanför i stället. Titta i sydost omkring 05.30, så är Jupiter fortfarande uppe i västnordväst.

20  Saturnus nära ovanför till höger om en kommande tjock halvmåne, i söder vid 18-tiden. Jupiter strålar i ostsydost.

25 Jupiter nedanför till höger om en nästan full tilltagande måne, i sydost omkring 19.30. Saturnus syns lägre ner  i sydsydväst.

30  Stjärnan Spica nedanför till höger om Venus på morgonhimlen. Om man tittar redan 04.30 så syns paret lågt i ostsydost samtidigt som Jupiter ännu inte gått ner i västnordväst. En avtagande oval måne lyser högt ovanför Orion i västsydväst.

December 2023

Jupiter och Saturnus är fortsatt väl synliga på kvällstid, även om Saturnus går ner allt tidigare. Venus är fortfarande morgonstjärna, och börjar även den sjunga på sista versen. Mellan 5/12 och 15/12 ungefär håller sig månen borta från kvällshimlen, så att vi kan njuta av vinterns fina stjärnhimmel.

3/4  Stjärnan Regulus rakt under en tjock avtagande halvmåne, i öster kring midnatt. Jupiter strålar i sydväst, och Orion och vinterhimlen syns mot söder.

9-10 Vackra morgonutsikter mot sydost omkring 06.30, med en avtagande månskära till höger om (9/12) eller långt under (10/12) Venus.

17  Saturnus ovanför till vänster om en tjock tilltagande månskära, lågt i sydsydväst omkring 17.30. Jupiter strålar högre upp i sydost.

22  Jupiter nära nedanför till höger om en tilltagande oval måne, i sydost omkring 17.30. Saturnus syns i sydsydväst, medan Orion börjar gå upp i öster.

26/27 En vinterfullmåne på ovanligt hög deklination, högt i söder kring midnatt och över horisonten hela dygnet för alla orter norr om Östersund.

31  På nyårsaftonens kväll kan vi se stjärnan Regulus ett stycke ovanför till höger om en oval avtagande måne, i öster vid 22-tiden. Jupiter strålar i sydväst, och däremellan finns Orion och vinterhimlen.