September 2024

En intressant astronomimånad. På kvällshimlen syns Saturnus, på morgonsidan Jupiter och Mars, och i början av månaden också Merkurius. På kvällarna i början av månaden kan vi utan månstörning se en fin vintergata, och den 18/9 har vi t.o.m. en liten månförmörkelse.

1-14  Årets bästa morgonsynlighet för Merkurius, om än inte så bra som kvällssynligheten i mars. Titta lågt i ostnordost, från omkring 04.30 i början av perioden till efter 5.00 i slutet, så syns Merkurius nära stjärnan Regulus. I början är stjärnan osynlig nedanför till vänster, men 8-11/9 bildar de ett spännande par (se nedan).

1   Vacker morgonhimmel omkring klockan 4, med en smal avtagande månskära i ostnordost och en strålande Jupiter högre upp i ostsydost. Nedanför till vänster om Jupiter finns Mars, och i sydväst Saturnus. Från södra Sverige kan vi om vi väntar till 04.45 också se Merkurius, lågt över horisonten rakt under månskäran.

8  Saturnus i opposition i Vattumannen, i söder vid astronomisk midnatt (dvs snarare klockan 01 sommartid). Vid 22-tiden syns planeten fint i sydost, medan Skytten och södra vintergatan går ner i sydväst. Med fältkikare kan man lägga märke till stjärnfältet kring Saturnus, men den karakteristiska (optiska) trippelstjärnan psi Aquarii.

8-11  Merkurius passerar nära förbi Regulus. Stjärnan syns den 8/9 nedanför till vänster, den 9/9 rakt under, den 10/9 och 11/9 ovanför till höger om Merkurius. Titta i ostnordost vid 5-tiden, helst med fältkikare, eftersom stjärnan är betydligt svagare än planeten.

10  Från sydligaste Sverige kan vi med fältkikare se stjärnan Antares nära till höger om halvmånen, på ljus himmel lågt i sydsydväst omkring 20.30.

10-12 Den som har en kikare som kan visa Jupiters månar kan dessa dagar se en ”extramåne” i konstiga lägen när Jupiter passerar förbi stjärnan 108 Tau. Den 11/9 syns stjärnan bara 3 bågminuter söder om planeten.

17/18  Saturnus syns denna kväll nedanför till höger om fullmånen, i söder kring midnatt. Jupiter strålar i ostnordost med Mars längre ner åt vänster. Om vi väntar några timmar kan vi sedan mellan 04.12 och 05.16 på morgonen se en minimal partiell månförmörkelse. Fullmånen når nätt och jämnt fram till jordens kärnskugga, och vid maximum 04.44 når skuggan bara 9% av månens diameter. Månen är på väg ner i sydväst, och redan före fyra kan vi se att överdelen är lite mörk i jordens halvskugga. Den riktiga förmörkelsen syns sedan som ett litet bett i övre högra delen av månranden, och bäst med någon slags kikare. Månen sjunker hela tiden ner mot horisonten, samtidigt som himlen ljusnar.

Schematisk bild av månenbredvid jordens kärnskugga vid mximum av förmörkelsen den 18/9

23/24 Jupiter strålar nedanför till höger om en avtagande oval måne, i öster efter midnatt. Längre ner till vänster finns Mars, nära under stjärnan epsilon i Tvillingarna, och i söder Saturnus. Nära till vänster om månen finns stjärnan beta Tauri, och om vi fortsätter att titta ser vi hur avståndet fortsätter att krympa fram till omkring 03.30.

24-25 Mars syns den 24-25/9 ett stycke nedanför till vänster, den 25-26/9 rakt till höger om en mager avtagande halvmåne, i ostnordost efter midnatt. Jupiter strålar längre upp åt höger, och Saturnus finns i sydsydväst

29-30 Sevärda morgonhimlar vid 5-tiden. Den 29/9 står den avtagande månskäran nära ovanför Regulus, den 30/9 är den ännu smalare och vackrare mitt i Lejonet. Saturnus har gått ner, men i sydsydost finns hela vinterhimlen plus Jupiter och Mars.