Helbilder

När man tittar på månen genom ett telskop blir man alltid fascinerad av det kraterfyllda landskapet nära terminatorn. Enskilda kamerabilder, som de i avsnittet månfaser, gör den sällan rättvisa, utan för att få tillräcklig detaljrikedom får man jobba med filmteknik. Från hundratals enskilda filmbilder kan man välja de allra bästa och med olika tricks framställa en skarp bild. Jag har länge framställt sådana detaljbilder, men har på senare tid insett att de även går att sätta ihop igen till större avsnitt av månen. Oftast har jag haft ett så litet synfält att jag inte kunnat täcka in hela månen, men de gånger jag filmat med kortare brännvidd har jag ibland nog med data för att få en hel månbild. Här följer några exempel som visar möjligheterna.

Den 22 april 2015 filmade jag en ganska ny måne, och de hopsatta bilderna blir en så här detaljerad skära

En månad senare, den 24 maj 2015 är fasen närmare halv

och här (2 december 2011) lite över halv. (Som kuriosum kan man just vid denna belysning se vad som kallas ”the lunar X”, se pilen).

Filmerna från 3 januari 2015 kunde ge en så här fin bild av en nästan full måne

Även här saknar jag bra bilder av de avtagande faserna, men ett exempel finns från 28 september 2018