Universum

Denna pretentiösa rubrik har jag satt över allt som ligger bortom vårt solsystem, dvs i praktiken ’nästan allt’. Och det är väl mest det jag vill poängtera, trots allt roligt man kan se i solsystemet så utgör det bara en väldigt liten del av hela universum. Om vi är generösa och räknar in ’Oorts kometmoln’ så kan vi säga ett ljusår för solsystemets radie, medan det observerbara universum sträcker sig till 10 miljarder ljusår. Det är ungefär samma storleksförhållande som mellan en människa och en atom i hennes kropp, så vi får nog vara lite ödmjuka…