Lokala gruppen

Vintergatan är vår egen galax, och i närheten finns två ytterligare stora galaxer, Andromedagalaxen(M31) och Triangelgalaxen (M33), vilka båda är synliga för blotta ögat. Var och en av dessa tre stora har ett antal små satellitgalaxer, och tillsammans bildar dessa omkring 40 galaxer vad som brukar kallas ’Lokala (galax)gruppen’.

Av Vintergatans satelliter är två mycket närbelägna och lätt synliga för blotta ögat (om man befinner sig långt söderut), de s.k.  Magellanska Molnen. På denna kortexponerade bild tagen i Chile 2019 syns de som suddiga fläckar lågt över horisonten, men de är alltså galaxer med miljarder stjärnor. Bilden har ett spännande djupperspektiv: bakom närbelägna kaktusar ser vi stjärnor i vår egen galax några hundra till några tusen ljusår bort, och sedan Stora Magellanska Molnet(LMC) omkring160000 ljusår och Lilla Magellanska Molnet(SMC) omkring 200000 ljusår från solen.

Andromedagalaxen (M31 på Messiers berömda lista) är alltså vår närmsta större granngalax, omkring 2,5 miljoner ljusår bort, och den lockar till fotografering med alla sorters instrument. Här ser vi den först på en bild med ’normalobjektiv’ (35 mm brännvidd), och det är redan här tydligt att den består av ett ljusstarkt kärnparti omgiven av en svagare skiva, allt sett ganska mycket från kanten.

Med teleobjektiv (135 mm) och flera exponeringar börjar man se de mörka stoftstråken i skivan, liksom den lilla satellitgalaxen NGC 205 ovanför

Mitt lilla 72mm-teleskop med 360mm brännvidd är nästan det idealiska instrumentet för Andromedagalaxen, med tillräckligt synfält för att få med de yttre delarna av skivan. Utom NGC 205 (som numera ofta kallas M 110) ser man den mycket kompaktare satellitgalaxen M32.

Redan med 1000 mm brännvidd är galaxen för stor för att få plats på en bild, men M32 syns tydligare

M31 och M33 ligger ganska nära varandra i rymden, och alltså också nära varandra på himlen, nästan symmetriskt på var sin sida om stjärnan beta i Andromeda. M33 ligger dock i stjärnbilden Triangeln, och kallas därför ibland Triangelgalaxen. (NGC 752 är en närbelägen öppen stjärnhop.)

Redan av denna översiktsbild framgår ju att M33 inte alls kan jämföras med M31, men med 360 mm brännvidd börjar man se den som en lite oregelbunden spiral

Den får sedan väl plats i bild även med 1000 mm brännvidd

M33 ligger något längre bort än M31 (2,9 miljoner ljusår), men eftersom de ligger åt samma håll i rymden är deras inbördes avstånd bara 0,9 miljoner ljusår. Triangelgalaxen kan därför snarast betraktas som en stor satellit till M31.

Men även Vintergatan är med i leken, eftersom den hela tiden rör sig i riktning mot M31. Ännu kan vi inte mäta egenrörelsen för M31 särskilt noggrant, men det verkar klart att de två stora galaxerna i Lokala gruppen kommer att kollidera om ungefär 4 miljarder år. Den sammansmälta större galaxen kanske sedan även kolliderar med M33, så att slutresultatet blir att Lokala gruppen bara innehåller en stor galax (med ett antal satelliter). Denna sorts uppbyggnad av större galaxer från mindre pågår överallt i universum.