Aktuellt 20/9-20/10 2021

Månen och ISS

Utom Jupiter och Saturnus är liksom förra månaden den avtagande månen ganska dominerande på kvällshimlen. Efter full den 20-21/9 fortsätter den att gå upp ganska tidigt på kvällarna, medan den vandrar uppåt längs en del av ekliptikan som är fattig på ljusa stjärnor. Den 26/9 passerar månen(70% belyst) ovanför Aldebaran, i ostnordost vid 22-tiden. Som halv avtagande syns den ovanför eta och my i Tvillingarna den 28/9, och den 30/9 kan man se en bred skära nedanför Tvillingarna Castor och Pollux i nordost före midnatt. Det blir dock mörkt redan omkring 20.30, och från 28/9 och ett par veckor framåt har man minst ett par timmar när man kan se en fin vintergata. Den morgonpigga kan den 4/10 vid 5-tiden se en fin avtagande månskära under Lejonet samtidigt som Orion och vinterhimlen har kommit upp i sydost.

Som alltid på hösten dröjer det flera dagar efter ny (6/10) innan månen kommer fram, och den syns inte på allvar förrän den passerar under Saturnus och Jupiter den 14/10 och 15/10, se Himlascener. Den fortsätter att stå ganska lågt, men lyser allt starkare fram mot full den 20/10.

Under tiden med kvällsmåne i september gör ISS en serie kvällspassager. Tidtabellen här är för Värnamo, men man kan alltid få lokala förutsägelser från heavens-above.

dat           kl          h             dat         kl            h
.                                                20/9     21.00     24
21/9    20.13    21        22/9     21.03    31
21/9    21.48    21
23/9    20.16    28        24/9     21.05    32
23/9    21.51    21
25/9     20.19   32        26/9     19.32    31
25/9     21.53   17        26/9     21.08    27
27/9     20.21   30        28/9     19.35    32
.                                                 28/9     21.11    19
29/9     20.24   23         30/9     19.37    27
.                                                  2/10      19.40   19

 

Den årliga Astronomins dag och natt äger rum den 25 september, med astronomianknutna aktiviteter på många orter i landet.

 

 

Aktuellt 23/8-20/9 2021

Blandad astrokompott

Månen var full den 22/8, och fortsätter minst en vecka att dominera kvällshimlen. Eftersom den rör sig uppåt längs ekliptikan går den upp bara något senare varje kväll, och före klockan 23 hela augusti ut. På kvällshimlen finns också den strålande Jupiter, åtföljd av Saturnus lite längre åt höger. De står båda i Stenbockens annars ganska oansenliga stjärnbild. Den 29/8 syns en drygt halv avtagande måne mellan Aldebaran och Plejaderna, i ostnordost omkring 23.30, men efter 1 september har vi mörka nätter i så gott som hela landet. Utan månstörning har man då chans att leta upp mörker för att se på vintergatan. Det kan vara mörkt redan vid 22-tiden, och man kan ännu se de spännande centrala partierna neråt Skytten.

För den som råkar vara vaken har rymdstationen ISS i början av september en serie morgonpassager. Tiderna är för Värnamo, med mer detaljer på t.ex. heavens-above.

dat          tid         h              dat            tid          h
31/8    05.18     26         1/9        04.31     22
2/9       03.44     18          3/9        04.33     29
2/9       05.20     31
4/9       03.46     25          5/9        04.35     32
4/9       05.22     31
6/9       03.48     29          7/9        04.36     29
6/9       05.24     26
8/9       03.50     25          9/9        04.38     22
8/9       05.25     19

En halvtimme innan den första ISS-passagen den 2/9 kan man se stjärnan Mebsuta komma fram efter en månockultation, men det krävs fältkikare för att man ska se det bra, se Himlascener. Den avtagande månskäran syns fint på morgnarna den 4/9 och 5/9. Den 6/9 har man från Skåne t.o.m. chans att med fältkikare se en riktigt trådsmal skära. Vädret måste dock vara perfekt klart, och horisonten fri mot ostnordost omkring klockan 05.30, men lyckas man har man sett en måne mindre än ett dygn från ny (02.53 den 7/9).

Om förhållandena är extra gynnsamma för att se den avtagande månskäran är de extra ogynnsamma för att se den tilltagande skäran, och man ser den nog inte förrän 11/9 eller 12/9. Halvmånen syns lågt i sydsydväst vid 21-tiden den 13/9, men efter 22 kan man ännu se en mörk himmel med vintergata. Månen blir sen mer och mer uppenbar, när den  16-18/9 passerar nära Saturnus och Jupiter, se Himlascener. Fullmånen den 20/9 syns i ett stjärnfattigt område i gränsen mellan Fiskarna, Vattumannen och Valfisken.

Aktuellt 24/7-23/8

Jupiter, Saturnus, vintergatan och Perseiderna

Den 24 juli kan man se en nästan full måne lågt i sydost vid 23-tiden, med den strålande Jupiter ett stycke åt vänster. Saturnus är betydligt ljussvagare och kan vara svår att urskilja ovanför månen. Nästa kväll den 25/7 har man månen nedaför till höger om Jupiter, och kan då lättare se Saturnus längre åt höger. De båda planeterna finns ännu nära varandra på himlen, och kommer båda till opposition i augusti. Saturnus har dock en otrevligt sydlig deklination, och kommer inte ens i Skåne mer än 15 grader över horisonten. Från södra Sverige syns planeterna bra redan vid 23-tiden, men längre norrut får man vänta åtminstone till midnatt. Den avtagande månen rör sig uppåt längs ekliptikan och kan ännu ses några dagar in i augusti. Den 2-3/8 syns den efter klockan 01 som en tjock skära ovanför Aldebaran i ostsydost. Saturnus är i opposition den 2/8 och står alltså då samtidigt som högst i söder. Sedan stör månen allt mindre, och från södra Sverige kan man efter midnatt se vintergatans ljusaste delar från Svanen ner mot horisonten, se bild på Himlascener. I Norrland är himlen ännu för ljus, och man får vänta en månad till nästa mörkerperiod. Även för observationer av meteorsvärmen Perseiderna är det en stor bonus att månen är ur vägen. Nätterna kring den 12/8 är det  spännande att hålla utkik, och om man är ute en halvimme eller så på en mörk plats ser man ganska säkert ett antal stjärnfall. De tycks alla komma från en punkt (radianten) i stjärnbilden Perseus, och eftersom denna stiger allt högre framåt småtimmarna ser man då fler meteorer. Månen är tydligt tillbaka som halv den 15/8, och passerar nära ovanför Antares den 16/8. Från och med 18/8 stör månen ut vintergatan, och när den åter når Jupiter och Saturnus den 20-22/8 är den nära full, se Himlascener.

Aktuellt 26/6-26/7

Sommarhimlen är opraktiskt ljus, så man får anstränga sig att se ens de ljusaste stjärnorna. Men från södra Sverige bör man i alla fall kunna få syn på Arkturus i västsydväst, Capella lågt i norr och Vega högt i sydost. Efter många månader blir nu i juli Jupiter och Saturnus synliga igen. Vid 01-tiden är Jupiter mycket iögonenfallande lågt i sydost, med Saturnus ett stycke till höger. Redan i slutet av juni kan man utnyttja en ganska full måne som pekare, och har alltså Saturnus ovanför till vänster om månen den 26-27/6 och ovanför till höger den 27-28/6. Den 28-29/6 står Jupiter rakt ovanför månen. Månen blir sedan allt svårare att se, men när man väl fått koll på planeterna är de nu viktiga inslag på himlen. Omkring 15 juli kan man åter börja följa månen på kvällshimlen. Den har passerat halv den 17-18/7, och närmar sig sen åter Jupiter och Saturnus. De kommer båda till opposition redan i augusti, och när månen passerar igen den 24-25/7 och 25-26/7 syns de ännu tydligare, se Himlascener.

En trevlighet denna juli är också att rymdstationen ISS passerar minst någon gång per natt under hela intervallet 6-25 juli. Tidtabellen här är för Värnamo, men man kan alltid få lokala data för sin egen ort på heavens-above.

dat                  kl            h                      dat              kl            h
6-7/7          02.50     23                7-8/7      02.02     19
8-9/7          02.51     30              9-10/7     02.04     27
10-11/7    01.16     23          11-12/7     00.29     19
10-11/7    02.53     32          11-12/7     02.05     32
12-13/7    01.18    30           13-14/7     00.30     27
12-13/7    02.54    28           13-14/7     02.07     31
14-15/7    23.43    23           15-16/7     00.32     32
14-15/7    01.19    32           15-16/7     02.08     25
14-15/7    02.56    21
16-17/7    23.45    30           17-18/7     22.57    27
16-17/7    01.21    28           17-18/7     00.33    31
.                                                            17-18/7     02.10    17
18-19/7    23.46    32           19-20/7    22.59     32
18-19/7    01.22    21           19-20/7    00.35     25
20-21/7    23.48    28           21-22/7     23.00     31
.                                                            21-22/7    00.36     17
22-23/7    23.49   21            23-24/7    23.02     25
.                                                            25-26/7    23.04     17

 

Aktuellt 1/6-30/6 2021

Solförmörkelse 10/6

Hela månaden har vi en maximalt sommarljus himmel, där inte mycket i stjärn- eller planetväg kan lysa igenom. Från södra Sverige kan man de första dagarna möjligen ännu se Mars lågt i nordväst kring midnatt, men den är inte längre särskilt iögonenfallande. Den syns nedanför till vänster om Castor och Pollux, och lyser svagare än dem båda. Ekliptikans ogynnsamma lutning gör att vi heller inte ser Jupiter eller Saturnus före midsommar.

Det positiva är att vi mitt på dagen den 10 juni från hela Sverige kan se en partiell solförmörkelse. I Norrland förmörkas mer än halva soldiametern, och längst i söder åtminstone en tredjedel. Det är förstås viktigt att inte titta på solen utan speciella filter, och det säkraste är alltid att föröka projicera en bild bakom en kikare. För hålltider och mer info, se Himlascener.

Från den 15/6 ungefär kan man sedan följa månens tilltagande på den ljusa himlen, först som bred skära, 19-20/6 som 70% full ovanför Spica, och 22-23/6 som 95% full lågt ovanför till höger om Antares. Fullmånen den 24-25/6 är så sydlig att den inte kommer över horisonten norr om Örnsköldsvik. Från södra Sverige kan man i slutet av månaden åter se Jupiter och Saturnus. Den 28/6 klockan 01 står en ganska full måne lågt i sydost, och man kan se en stark Jupiter ett stycke ovanför till vänster och en betydligt svagare Saturnus ovanför till höger. Den 29/6 står Jupiter rakt ovanför månen

 

Aktuellt 1/5-1/6 2021

Månaden börjar med månen ur vägen, och i södra Sverige finns  en sista chans till nattmörker före sommarljuset. Svanen stiger uppåt i nordost, och en kan börja ana den vintergata som sedan inte kommer tillbaka förrän i augusti/september. Mars vandrar vidare i Tvillingarna, och passerar under epsilon (Mebsuta) den 9-10/5. Från södra Sverige har en ungefär 7-17/5 chans att vid 23-tiden se Merkurius lågt i nordväst, men i Norrland är det chanslöst på den ljusa himlen. Den 13/5 står en smal nymåne under Merkurius, och med fältkikare bör detta vara en vacker syn. Den 14/5 är nymånen lättare synlig och den 15/5 syns den till höger om Mars. Genom fältkikare kan en se att den då också står nära under Mebsuta, allra närmast omkring 00.40 (16/5). Månen vandrar sedan vidare och syns som halv ovanför Regulus kring midnatt 19-20/5. Den är full den 26-27/5, och står då lågt nära Antares i Skorpionen, se Himlascener. Följande tre dygn står den ännu lägre, och kommer inte över horisonten norr om Umeå.

Redan från början av månaden är också rymdstationen ISS synlig en eller ett par gånger per natt. Den har nu under den ljusa delen av året ”dubbla” synbarhetsperioder, där morgonpassager övergår i kvällspassager utan lucka. Tidtabellen här är för Värnamo, medan en som vanligt kan få detaljer för den egna orten på heavens-above.

dat                 kl            h                     dat           kl             h
1-2/5         04.22    18
3-4/5         04.24    26                 4-5/5       03.36     22
5-6/5         02.49    18                 6-7/5       03.38     29
7-8/5         02.51    26                 8-9/5       02.03     22
.                                                                8-9/5       03.40      32
9-10/5      02.52    31              10-11/5   02.05      29
.                                                              10-11/5    03.41      29
11-12/5    01.18     24             12-13/5    02.06     32
11-12/5    02.54     31             12-13/5    03.43     22
13-14/5    01.19     31             14-15/5    00.32    29
13-14/5    02.55     26             14-15/5    02.08     29
15-16/5    01.21     31             16-17/5     00.33    32
15-16/5    02.57     18             16-17/5     02.10    22
17-18/5    23.46     31             18-19/5     22.59    29
17-18/5    01.22     26             18-19/5     00.35    29
19-20/5    23.48     31              20-21/5    23.00    32
19-20/5    01.23     17              20-21/5    00.37    22
21-22/5    23.49     26              22-23/5    23.02    29
23-24/5    23.51     18              24-25/5    23.03    22

 

Aktuellt 1/4 – 1/5 2021

Normalt är mina  Just nu på himlen-sidor kopplade till förutsägelserna för ISS-passager, och motsvarar sällan månadssidorna på Himlascener. Denna månad är inga ISS-passager aktuella, så det skulle egentligen räcka att hänvisa till april-sidan på Himlascener. Denna är dock skriven långt i förväg (hela året 2021 var färdigt i februari 2020), så jag skriver ändå lite ny text nu när det känns aktuellt på riktigt.

Med sommartiden har stjärnskådande blivit ett ganska sent nöje, men åtminstone i södra Sverige blir det ännu mörkt. (I norra Norrland börjar de ljusa sommarnätterna redan i slutet av april). Månen är till en början ur vägen, och man kan få en sista glimt av Orion och vinterhimlen. De flesta planeterna befinner sig på fel del av ekliptikan, men Mars finns att följa ett bra tag till. Den rör sig snabbt uppåt vänster, och passerar 13-14/4 ”ekliptikans port” mellan Oxens horn, se Himlascener. På väg in i Tvillingarna når den sin nordligaste deklination, och fortsätter att hålla undan för solen. Den 26-28/4 passerar Mars nära ovanför den stora stjärnhopen M35, som man kan se om man tittar med en fältkikare.

I mitten av månaden är månen är tillbaka, med vackra himlar 14-17/4. Den 20/4 är månen halv nära Praesepe, men man måste ha fältkikare för att se hopen i det starka månskenet. Den passerar ganska långt ovanför Regulus den 22/4 och Spica den 25-26/4. Nästa natt (26-27/4) är det fullmåne och är efter den 29/4 är månen osynlig på kvällstid. För mer detaljer se Himlascener.

Nästa chans att se rymdstationen ISS kommer inte förrän i maj, men då blir det en ”dubbelserie” (morgon+kväll) som varar tre veckor.

Aktuellt 7/3-5/4 2021

Till att börja med har vi månfria kvällar med Orion och vinterhimlen i sydsydväst vid 20-tiden. Mars passerade som närmast Plejaderna den 3/3, och rör sig vidare upp åt vänster, ovanför Hyaderna. Den är fortfarande nästan lika ljus som Aldebaran och passerar intressant nära stjärnan 37 Tauri den 9-11/3. När månen kommer tillbaka blir det vackra kvällar den 18/3 och 19/3, se Himlascener. Månen är halv ovanför eta och my i Tvillingarna, och blir sen allt mer störande. Kring midnatt 28-29/3 passerar fullmånen nära ovanför Porrima (gamma i Jungfrun), men man måste ha fältkikare för att se stjärnan, se igen Himlascener.

I slutat av mars kan vi i en dryg vecka se rymdstationen ISS passera på kvällstid. Tiderna här är för Värnamo, men man kan få exakta data för den egna orten på heavens-above.

dat         kl         höjd           dat       kl        höjd
21/3    20.21    23          22/3    19.34     21
.                                                   22/3    21.08    19
23/3    20.23    30           24/3    19.35     28
.                                                   24/3     21.10     23
25/3    20.24    32           26/3     19.37    32
.                                                   26/3     21.12     21
27/3    20.25    27           28/3     20.38     30
29/3    21.27    20           30/3     20.39     24

Lägg märke till tidsförskjutningen med en timme efter växlingen till sommartid den 28/3. Sommartiden och våren gör sedan stjärnskådande till ett allt senare nöje, och det är knappast lönt att gå ut före klockan 22. Den avtagande månen finns nära Antares på morgonen den 2/4 (se Himlascener), men blir sedan allt svårare att se på mörk himmel på grund av ekliptikalutningen.

 

 

Aktuellt 4/2-8/3 2021

Mars och ISS

Månen är i nedan, så på kvällstid kan vi se på Orion och vinterhimlen utan ljusstörning. Mars är den enda synliga planeten, men den lyser fortfarande starkare än Aldebaran medan den rör sig framåt genom Väduren (Aries). Man kan lättast märka rörelsen från en kväll till nästa när planeten passerar nära stjärnor. I Himlascener pekar jag t.ex. på passagen av pi Arietis den 5-6/2 och delta Arietis den 15-17/2. Det är fortfarande mörkt vid 6-tiden, och den morgonpigga kan från södra Sverige  se Antares (i Skorpionen) rakt under (6/2) eller rakt till höger (7/2) om en tjock avtagande månskära. Titta i sydost omkring 06.15, (bild på Himlascener).

Månen är tillbaka som vacker kvällsskära med jordsken den 13/2 och 14/2. Den passerar som halv nära Mars den 18/2 och 19/2, och börjar sen bli mer störande. Fasen ökar när den vandrar genom Tvillingarna och Kräftan, men den är inte full förrän i Lejonet den 27/2. Mars når Oxen i månadsskiftet och är ganska  nära Plejaderna 2-5/3, se Himlascener. Månen är nu åter ett morgonobjekt, och vi kan se den nära beta i Skorpionen den 5/3, se igen Himlascener.

I månadsskiftet februari/mars kan man på morgonhimlen också se en omgång ISS-passager. Tidtabellen är som vanligt för Värnamo, med mer information på heavens-above.
dat         kl      höjd            dat        kl      höjd
23/2   06.24   20           24/2   (05.37   16)
25/2   06.26   27           26/2    05.38    24
27/8   04.51   20           28/2    05.40    30
1/3      04.52   27              2/3    04.06    20
.                                                    2/3     05.41    32
3/3      04.53   32              4/3     04.07    24
.                                                     4/3    05.42    28
5/3      04.54   30               6/3    04.08    25
.                                                    6/3     05.43    21
7/3      04.56   24               8/3    04.09    21

Aktuellt 4/1–7/2 2021

Merkurius och ISS

Efter att vi hela hösten varit bortskämda med fyra ljusstarka planeter får vi nu i början av januari nöja oss med en enda. Så fort det blivit mörkt syns Mars som en ljusstark stjärna under Väduren i söder, medan Jupiter, Saturnus och Venus alla är osynliga nära solen. Men vinterns stjärnhimmel är också sevärd, och vi har en vecka utan måne på kvällstid att beundra Orion med omgivningar. (Tyvärr kanske det inte räcker med en vecka under den kompakt gråmulna himmmel som så länge täckt södra Sverige…)

På morgnarna vid 7-tiden kan vi se en avtagande halvmåne nära Porrima (gamma i Jungfrun) den 5/1 och sen en krympande skära nära alfa i Vågen den 8/1 och ovanför Antares den 10/1. Den 15/1 är månen tillbaka på kvällstid som en vacker skära med jordsken, i sydväst omkring 17.15. Skäran växer kväll för kväll, och fram till halvmånen den 20/1 kan man ta den som dekoration. Nästa kväll står den vid Mars, och blir sedan successivt mer dominerande. Fullmånen kommer den 28/1 i Kräftan, och inte förrän i början av februari går den över till att vara ett morgonobjekt. Vi ser den ovanför Spica den 3/2, som avtagande halv i Vågen den 4/2 och 5/2, och lågt ovanför eller till vänster om Antares den 6/2 och 7/2. Eftersom det fortfarande är vintermörkt kan en se måne plus stjärnor åtminstone fram till 06.30.

Den som bor i södra Sverige har årets första chans att se Merkurius på kvällstid (med en andra chans i maj). Mellan 20/1 och 30/1 kan en omkring 17.30 se Merkurius som en ensam stjärna lågt över horisonten i västsydväst. Och om en vill ha sett också planeten Uranus (om än bara som en stjärnprick i fältkikaren) så fungerar Mars som vägvisare den 20/1 eller 21/1, se bild på Himlascener.

Även rymdstationen ISS gör en serie kvällspassager. Tiderna här är för Värnamo, men en kan lätt få data för sin egen ort på heavens-above.

dat           kl        höjd           dat        kl       höjd
22/1       18.45    18          23/1     19.32    16
24/1       18.46    26          25/1     17.58    23
.                                                     25/1      19.33    20
26/1       17.11    19           27/1     17.59    29
26/1       18.47    31           27/1     19.34    21
28/1       17.11    26           29/1     18.00    32
28/1       18.48    31           29/1     19.35    19
30/1       17.12    31           31/1     18.00    29
30/1       18.48    26
1/2          18.49    18             2/2      18.01    22