Maj 2024

En månad utan synliga planeter. Jupiter är nu liksom Venus försvunnen nära solen, medan övriga planeter är osynliga på grund av ekliptikans ogynnsamma lutning. Även den avtagande månen är osynlig när den 4/5-6/5 successivt passerar Saturnus, Mars och Merkurius, men efter ny ser vi den bra nästan fram till full (23-24/5). Därefter har månen stor sydlig deklination och är i norra Norrland under horisonten flera dygn i sträck.

9-10 Fina kvällsnymånar i nordväst efter klockan 23.

12/13 En tjock kommande månskära rakt under Pollux, i västnordväst kring midnatt.

15/16 Regulus under en tjock halvmåne, i väster vid 01-tiden.

Halvmånen ovanför Regulus vid 01-tiden den 15-16/5

23-29  Redan i Hudiksvall är månen osynlig nästan två dygn, den 25 och 26/5. I  Sundsvall går månen ner vid 2-tiden den 24/5 och kommer sedan inte över horisonten igen förrän vid 3-tiden den 28/5. Norr om Boden går den ner den 23/5 och inte upp igen förrän 29/5.

23/24 Från södra Sverige kan vi se Antares nära till vänster om fullmånen, i söder vid 01-tiden. Det krävs dock fältkikare för att se stjärnan i det starka månskenet

31  Från sydligaste Sverige går det möjligen att vid 3-tiden på morgonen se Saturnus nära till vänster om den kommande halvmånen. Titta lågt i ostsydost, gärna med fältkikare.