Oktober 2023

Saturnus är nu lite över sin opposition medan Jupiter strax når sin, så båda syns samtidigt på kvällarna, mindre än 90 grader från varandra. Venus blir allt bättre morgonstjärna, särskilt tillsammans med den avtagande månskäran 10-12/10. Den tilltagande månen är sedan ovanligt osynlig på låga deklinationer, med skäran den 20/10 under horisonten i  Norrland. Den 28/10, sista kvällen med sommartid, kan man se en minimal månförmörkelse.

1    Jupiter nära nedanför till vänster om en avtagande oval måne, i öster omkring 21.30. Saturnus står ungefär lika högt i sydsydost.

7-20 Från en plats utan störande ljus, och med månen ur vägen, har vi goda tillfällen att studera vintergatans stora båge över himlen, från sydväst till nordost. Titta så fort det blivit mörkt, dvs kring 20.00 i början av perioden och successivt tidigare.

8-11  Vackra morgonhimlar i ostsydost omkring 05.30. Venus rör sig förbi Regulus, som först syns till vänster och sedan mer ovanför planeten. Extra sevärt är det med en tjock avtagande månskära rakt ovanför (10/10) eller nedanför till vänster (11/10). Jupiter strålar i västsydväst, och i söder har man Orion och hela vinterhimlen.

12-13  Fortsatt spännande morgonhimlar med en smal (12/10) eller extremsmal (2,5% den 13/10) månskära nedanför till vänster om Venus, i öster vid 6-tiden. För att se skäran den 13/10 är det bra att använda fältkikare.

24 Saturnus ovanför till höger om en tilltagande oval måne, i söder vid 21-tiden. Jupiter strålar i ostsydost.

Schematisk bild av månen vid maximal förmörkelse klockan 22.14 den 28/10. Bara en mycket liten del av månskivan är inne i jordens kärnskugga (röd).

28 Jupiter till vänster om fullmånen, i ostsydost omkring klockan 20.30, med Saturnus på sin högsta höjd i söder. Lite senare kan vi spännande nog även observera en liten partiell månförmörkelse. Vid 21-tiden märks det att månens underkant ser konstigt mörk ut, och klockan 21.34 når den jordens kärnskugga. Även vid den största förmörkelsen 22.14 når skuggan bara 13% av månens diameter, och 22.53 är den ”riktiga” förmörkelsen slut. Halvskuggeförmörkelsen är sedan märkbar minst en ytterligare halvtimme. Allt syns med blotta ögat, men blir mycket tydligare med en fältkikare.

29  Jupiter syns nu till höger om den nästan fulla avtagande månen, men med Saturnus i söder redan vid ”normaltid” 19.30.