November 2023

Jupiter och Saturnus syns bra på kvällarna och Venus på morgnarna. Den 9/11 har vi en månskära nära Venus, som under förmiddagen rör sig vidare till en ockultation. Trots att den sker på en ljus daghimmel bör man kunna se den med en fältkikare.

3   Tvillingarna Castor och Pollux syns rakt ovanför en avtagande oval måne, i ostnordost vid 22-tiden. Jupiter är precis i opposition och lyser starkt i sydsydost, och vi kan fortfarande se Saturnus nere i sydväst.

7   Omkring 05.30 kan vi i sydost se en strålande Venus och lite högre upp i sydsydost stjärnan Regulus till höger om en tjock avtagande  månskära. Nere i väster har Jupiter ännu inte gått ner.

Scematisk bild av månen och Venus före ockultationen den 9/11. I verkligheten är den obelysta delen av månen helt osynlig på den ljusa himlen.

9    Slående morgonhimmel före klockan 6. I sydost ser vi en tjock avtagande månskära nära ovanför Venus, och i västnordväst har Jupiter ännu inte gått ner. Medan det ljusnar och solen går upp kommer månen allt närmare Venus, och omkring klockan 10.40 sker faktiskt en ockultation. Om himlen är klar bör det gå att hitta månskäran i sydväst, 46 grader ovanför till  höger om solen, och med fältkikare också den starkt lysande Venus till vänster om månranden. Venus är en ungefär 20 bågsekunder stor halvt belyst skiva, och det tar ca 45 sekunder för månen att täcka den helt. Effekten i fältkikaren är att ljuset från Venus under dessa 45 sekunder bara gradvis släcks ut. Sen dröjer det en dryg timme innan planeten lite snabbare (30 sekunder) framträder igen. Tidpunkten för ockultationen varierar med orten, som syns av följande exempel

occ start     occ slut

Lund             10.45          12.00

Göteborg       10.40          11.55

Stockholm     10.42          11.57

Östersund      10.33           11.47

Luleå             10.34          11 48

Kiruna            10.30          11.42

11 Stjärnan Spica nära under en smal (5%) avtagande månskära, i ostsydost före klockan 6. Venus strålar ovanför till höger och Jupiter är på väg ner i västnordväst.

17-18  Venus passerar förbi stjärnan Porrima, gamma i Jungfrun. Den 17/11 ser vi stjärnan till vänster om planeten, men den 18/11 ovanför i stället. Titta i sydost omkring 05.30, så är Jupiter fortfarande uppe i västnordväst.

20  Saturnus nära ovanför till höger om en kommande tjock halvmåne, i söder vid 18-tiden. Jupiter strålar i ostsydost.

25 Jupiter nedanför till höger om en nästan full tilltagande måne, i sydost omkring 19.30. Saturnus syns lägre ner  i sydsydväst.

30  Stjärnan Spica nedanför till höger om Venus på morgonhimlen. Om man tittar redan 04.30 så syns paret lågt i ostsydost samtidigt som Jupiter ännu inte gått ner i västnordväst. En avtagande oval måne lyser högt ovanför Orion i västsydväst.