Aktuellt 26/6-26/7

Sommarhimlen är opraktiskt ljus, så man får anstränga sig att se ens de ljusaste stjärnorna. Men från södra Sverige bör man i alla fall kunna få syn på Arkturus i västsydväst, Capella lågt i norr och Vega högt i sydost. Efter många månader blir nu i juli Jupiter och Saturnus synliga igen. Vid 01-tiden är Jupiter mycket iögonenfallande lågt i sydost, med Saturnus ett stycke till höger. Redan i slutet av juni kan man utnyttja en ganska full måne som pekare, och har alltså Saturnus ovanför till vänster om månen den 26-27/6 och ovanför till höger den 27-28/6. Den 28-29/6 står Jupiter rakt ovanför månen. Månen blir sedan allt svårare att se, men när man väl fått koll på planeterna är de nu viktiga inslag på himlen. De kommer båda till opposition redan i augusti, och när månen passerar igen den 24-25/7 och 25-26/7 syns de ännu tydligare, se Himlascener.

En trevlighet denna juli är också att rymdstationen ISS passerar minst någon gång per natt under hela intervallet 6-25 juli. Tidtabellen här är för Värnamo, men man kan alltid få lokala data för sin egen ort på heavens-above.

dat                  kl            h                      dat              kl            h
6-7/7          02.50     23                7-8/7      02.02     19
8-9/7          02.51     30              9-10/7     02.04     27
10-11/7    01.16     23          11-12/7     00.29     19
10-11/7    02.53     32          11-12/7     02.05     32
12-13/7    01.18    30           13-14/7     00.30     27
12-13/7    02.54    28           13-14/7     02.07     31
14-15/7    23.43    23           15-16/7     00.32     32
14-15/7    01.19    32           15-16/7     02.08     25
14-15/7    02.56    21
16-17/7    23.45    30           17-18/7     22.57    27
16-17/7    01.21    28           17-18/7     00.33    31
.                                                            17-18/7     02.10    17
18-19/7    23.46    32           19-20/7    22.59     32
18-19/7    01.22    21           19-20/7    00.35     25
20-21/7    23.48    28           21-22/7     23.00     31
.                                                            21-22/7    00.36     17
22-23/7    23.49   21            23-24/7    23.02     25
.                                                            25-26/7    23.04     17

 

Aktuellt 1/6-30/6 2021

Solförmörkelse 10/6

Hela månaden har vi en maximalt sommarljus himmel, där inte mycket i stjärn- eller planetväg kan lysa igenom. Från södra Sverige kan man de första dagarna möjligen ännu se Mars lågt i nordväst kring midnatt, men den är inte längre särskilt iögonenfallande. Den syns nedanför till vänster om Castor och Pollux, och lyser svagare än dem båda. Ekliptikans ogynnsamma lutning gör att vi heller inte ser Jupiter eller Saturnus före midsommar.

Det positiva är att vi mitt på dagen den 10 juni från hela Sverige kan se en partiell solförmörkelse. I Norrland förmörkas mer än halva soldiametern, och längst i söder åtminstone en tredjedel. Det är förstås viktigt att inte titta på solen utan speciella filter, och det säkraste är alltid att föröka projicera en bild bakom en kikare. För hålltider och mer info, se Himlascener.

Från den 15/6 ungefär kan man sedan följa månens tilltagande på den ljusa himlen, först som bred skära, 19-20/6 som 70% full ovanför Spica, och 22-23/6 som 95% full lågt ovanför till höger om Antares. Fullmånen den 24-25/6 är så sydlig att den inte kommer över horisonten norr om Örnsköldsvik. Från södra Sverige kan man i slutet av månaden åter se Jupiter och Saturnus. Den 28/6 klockan 01 står en ganska full måne lågt i sydost, och man kan se en stark Jupiter ett stycke ovanför till vänster och en betydligt svagare Saturnus ovanför till höger. Den 29/6 står Jupiter rakt ovanför månen

 

Aktuellt 1/5-1/6 2021

Månaden börjar med månen ur vägen, och i södra Sverige finns  en sista chans till nattmörker före sommarljuset. Svanen stiger uppåt i nordost, och en kan börja ana den vintergata som sedan inte kommer tillbaka förrän i augusti/september. Mars vandrar vidare i Tvillingarna, och passerar under epsilon (Mebsuta) den 9-10/5. Från södra Sverige har en ungefär 7-17/5 chans att vid 23-tiden se Merkurius lågt i nordväst, men i Norrland är det chanslöst på den ljusa himlen. Den 13/5 står en smal nymåne under Merkurius, och med fältkikare bör detta vara en vacker syn. Den 14/5 är nymånen lättare synlig och den 15/5 syns den till höger om Mars. Genom fältkikare kan en se att den då också står nära under Mebsuta, allra närmast omkring 00.40 (16/5). Månen vandrar sedan vidare och syns som halv ovanför Regulus kring midnatt 19-20/5. Den är full den 26-27/5, och står då lågt nära Antares i Skorpionen, se Himlascener. Följande tre dygn står den ännu lägre, och kommer inte över horisonten norr om Umeå.

Redan från början av månaden är också rymdstationen ISS synlig en eller ett par gånger per natt. Den har nu under den ljusa delen av året ”dubbla” synbarhetsperioder, där morgonpassager övergår i kvällspassager utan lucka. Tidtabellen här är för Värnamo, medan en som vanligt kan få detaljer för den egna orten på heavens-above.

dat                 kl            h                     dat           kl             h
1-2/5         04.22    18
3-4/5         04.24    26                 4-5/5       03.36     22
5-6/5         02.49    18                 6-7/5       03.38     29
7-8/5         02.51    26                 8-9/5       02.03     22
.                                                                8-9/5       03.40      32
9-10/5      02.52    31              10-11/5   02.05      29
.                                                              10-11/5    03.41      29
11-12/5    01.18     24             12-13/5    02.06     32
11-12/5    02.54     31             12-13/5    03.43     22
13-14/5    01.19     31             14-15/5    00.32    29
13-14/5    02.55     26             14-15/5    02.08     29
15-16/5    01.21     31             16-17/5     00.33    32
15-16/5    02.57     18             16-17/5     02.10    22
17-18/5    23.46     31             18-19/5     22.59    29
17-18/5    01.22     26             18-19/5     00.35    29
19-20/5    23.48     31              20-21/5    23.00    32
19-20/5    01.23     17              20-21/5    00.37    22
21-22/5    23.49     26              22-23/5    23.02    29
23-24/5    23.51     18              24-25/5    23.03    22

 

Aktuellt 1/4 – 1/5 2021

Normalt är mina  Just nu på himlen-sidor kopplade till förutsägelserna för ISS-passager, och motsvarar sällan månadssidorna på Himlascener. Denna månad är inga ISS-passager aktuella, så det skulle egentligen räcka att hänvisa till april-sidan på Himlascener. Denna är dock skriven långt i förväg (hela året 2021 var färdigt i februari 2020), så jag skriver ändå lite ny text nu när det känns aktuellt på riktigt.

Med sommartiden har stjärnskådande blivit ett ganska sent nöje, men åtminstone i södra Sverige blir det ännu mörkt. (I norra Norrland börjar de ljusa sommarnätterna redan i slutet av april). Månen är till en början ur vägen, och man kan få en sista glimt av Orion och vinterhimlen. De flesta planeterna befinner sig på fel del av ekliptikan, men Mars finns att följa ett bra tag till. Den rör sig snabbt uppåt vänster, och passerar 13-14/4 ”ekliptikans port” mellan Oxens horn, se Himlascener. På väg in i Tvillingarna når den sin nordligaste deklination, och fortsätter att hålla undan för solen. Den 26-28/4 passerar Mars nära ovanför den stora stjärnhopen M35, som man kan se om man tittar med en fältkikare.

I mitten av månaden är månen är tillbaka, med vackra himlar 14-17/4. Den 20/4 är månen halv nära Praesepe, men man måste ha fältkikare för att se hopen i det starka månskenet. Den passerar ganska långt ovanför Regulus den 22/4 och Spica den 25-26/4. Nästa natt (26-27/4) är det fullmåne och är efter den 29/4 är månen osynlig på kvällstid. För mer detaljer se Himlascener.

Nästa chans att se rymdstationen ISS kommer inte förrän i maj, men då blir det en ”dubbelserie” (morgon+kväll) som varar tre veckor.

Aktuellt 7/3-5/4 2021

Till att börja med har vi månfria kvällar med Orion och vinterhimlen i sydsydväst vid 20-tiden. Mars passerade som närmast Plejaderna den 3/3, och rör sig vidare upp åt vänster, ovanför Hyaderna. Den är fortfarande nästan lika ljus som Aldebaran och passerar intressant nära stjärnan 37 Tauri den 9-11/3. När månen kommer tillbaka blir det vackra kvällar den 18/3 och 19/3, se Himlascener. Månen är halv ovanför eta och my i Tvillingarna, och blir sen allt mer störande. Kring midnatt 28-29/3 passerar fullmånen nära ovanför Porrima (gamma i Jungfrun), men man måste ha fältkikare för att se stjärnan, se igen Himlascener.

I slutat av mars kan vi i en dryg vecka se rymdstationen ISS passera på kvällstid. Tiderna här är för Värnamo, men man kan få exakta data för den egna orten på heavens-above.

dat         kl         höjd           dat       kl        höjd
21/3    20.21    23          22/3    19.34     21
.                                                   22/3    21.08    19
23/3    20.23    30           24/3    19.35     28
.                                                   24/3     21.10     23
25/3    20.24    32           26/3     19.37    32
.                                                   26/3     21.12     21
27/3    20.25    27           28/3     20.38     30
29/3    21.27    20           30/3     20.39     24

Lägg märke till tidsförskjutningen med en timme efter växlingen till sommartid den 28/3. Sommartiden och våren gör sedan stjärnskådande till ett allt senare nöje, och det är knappast lönt att gå ut före klockan 22. Den avtagande månen finns nära Antares på morgonen den 2/4 (se Himlascener), men blir sedan allt svårare att se på mörk himmel på grund av ekliptikalutningen.

 

 

Aktuellt 4/2-8/3 2021

Mars och ISS

Månen är i nedan, så på kvällstid kan vi se på Orion och vinterhimlen utan ljusstörning. Mars är den enda synliga planeten, men den lyser fortfarande starkare än Aldebaran medan den rör sig framåt genom Väduren (Aries). Man kan lättast märka rörelsen från en kväll till nästa när planeten passerar nära stjärnor. I Himlascener pekar jag t.ex. på passagen av pi Arietis den 5-6/2 och delta Arietis den 15-17/2. Det är fortfarande mörkt vid 6-tiden, och den morgonpigga kan från södra Sverige  se Antares (i Skorpionen) rakt under (6/2) eller rakt till höger (7/2) om en tjock avtagande månskära. Titta i sydost omkring 06.15, (bild på Himlascener).

Månen är tillbaka som vacker kvällsskära med jordsken den 13/2 och 14/2. Den passerar som halv nära Mars den 18/2 och 19/2, och börjar sen bli mer störande. Fasen ökar när den vandrar genom Tvillingarna och Kräftan, men den är inte full förrän i Lejonet den 27/2. Mars når Oxen i månadsskiftet och är ganska  nära Plejaderna 2-5/3, se Himlascener. Månen är nu åter ett morgonobjekt, och vi kan se den nära beta i Skorpionen den 5/3, se igen Himlascener.

I månadsskiftet februari/mars kan man på morgonhimlen också se en omgång ISS-passager. Tidtabellen är som vanligt för Värnamo, med mer information på heavens-above.
dat         kl      höjd            dat        kl      höjd
23/2   06.24   20           24/2   (05.37   16)
25/2   06.26   27           26/2    05.38    24
27/8   04.51   20           28/2    05.40    30
1/3      04.52   27              2/3    04.06    20
.                                                    2/3     05.41    32
3/3      04.53   32              4/3     04.07    24
.                                                     4/3    05.42    28
5/3      04.54   30               6/3    04.08    25
.                                                    6/3     05.43    21
7/3      04.56   24               8/3    04.09    21

Aktuellt 4/1–7/2 2021

Merkurius och ISS

Efter att vi hela hösten varit bortskämda med fyra ljusstarka planeter får vi nu i början av januari nöja oss med en enda. Så fort det blivit mörkt syns Mars som en ljusstark stjärna under Väduren i söder, medan Jupiter, Saturnus och Venus alla är osynliga nära solen. Men vinterns stjärnhimmel är också sevärd, och vi har en vecka utan måne på kvällstid att beundra Orion med omgivningar. (Tyvärr kanske det inte räcker med en vecka under den kompakt gråmulna himmmel som så länge täckt södra Sverige…)

På morgnarna vid 7-tiden kan vi se en avtagande halvmåne nära Porrima (gamma i Jungfrun) den 5/1 och sen en krympande skära nära alfa i Vågen den 8/1 och ovanför Antares den 10/1. Den 15/1 är månen tillbaka på kvällstid som en vacker skära med jordsken, i sydväst omkring 17.15. Skäran växer kväll för kväll, och fram till halvmånen den 20/1 kan man ta den som dekoration. Nästa kväll står den vid Mars, och blir sedan successivt mer dominerande. Fullmånen kommer den 28/1 i Kräftan, och inte förrän i början av februari går den över till att vara ett morgonobjekt. Vi ser den ovanför Spica den 3/2, som avtagande halv i Vågen den 4/2 och 5/2, och lågt ovanför eller till vänster om Antares den 6/2 och 7/2. Eftersom det fortfarande är vintermörkt kan en se måne plus stjärnor åtminstone fram till 06.30.

Den som bor i södra Sverige har årets första chans att se Merkurius på kvällstid (med en andra chans i maj). Mellan 20/1 och 30/1 kan en omkring 17.30 se Merkurius som en ensam stjärna lågt över horisonten i västsydväst. Och om en vill ha sett också planeten Uranus (om än bara som en stjärnprick i fältkikaren) så fungerar Mars som vägvisare den 20/1 eller 21/1, se bild på Himlascener.

Även rymdstationen ISS gör en serie kvällspassager. Tiderna här är för Värnamo, men en kan lätt få data för sin egen ort på heavens-above.

dat           kl        höjd           dat        kl       höjd
22/1       18.45    18          23/1     19.32    16
24/1       18.46    26          25/1     17.58    23
.                                                     25/1      19.33    20
26/1       17.11    19           27/1     17.59    29
26/1       18.47    31           27/1     19.34    21
28/1       17.11    26           29/1     18.00    32
28/1       18.48    31           29/1     19.35    19
30/1       17.12    31           31/1     18.00    29
30/1       18.48    26
1/2          18.49    18             2/2      18.01    22

Aktuellt 9/12 2020 – 6/1 2021

Jupiter ifatt Saturnus

I skymningen är det nu paret Jupiter/Saturnus som drar blickarna till sig. Jupiters 12-årsvarv kring solen kombinerat med Saturnus 30-årsvarv betyder att de två jätteplaneterna möts bara vart 20:e år. Denna gång passerar Jupiter också ovanligt nära, bara 6 bågminuter under Saturnus den 21/12. Planeterna ligger mindre än en måndiameter från varandra hela veckan 18-24 december, och är ett spännande mål med blotta ögat, fältkikare eller teleskop. Problem nummer ett är att paret befinner sig både nära solen och på låg deklination, dvs man måste titta lågt i sydväst redan  omkring 16.30. I  Norrland får man titta ännu tidigare, och längst i norr är det tyvärr svårt att se något alls. Problem nummer två är det eländiga vädret, där det lätt kan gå två veckor utan klar himmel, så att även vi i söder missar allt det roliga. Efter den 21/12 ökar avståndet mellan planeterna igen, nu med den snabbare Jupiter till vänster. Paret går ner tidigare och tidigare, och kan knappast ses efter 3 januari. (Ekliptikans vårlutning gör dem faktiskt sedan osynliga från Sverige i ett halvår fram till juli 2021!). På den tidiga kvällen ser vi också Mars högre upp i söder. Den lyser ännu hyggligt starkt i ett annars stjärnfattigt område mellan Fiskarna och Väduren. Venus sjunger på sista versen som morgonstjärna, men syns fortfarande lågt i sydost vid 07-tiden. Den 10-12/12 ser man en successivt smalare månskära ovanför till höger om Venus, men den riktigt smala skäran nedanför till vänster den 13/12 kan bara ses från södra Sverige, se Himlascener.

Meteorsvärmen Geminiderna, med maximum kring Lucia, har på senare år gett många stjärnfall. I år är alltså månen helt ur vägen, så det kan vara lönt att titta nätterna 12-13/12 eller 13-14/12. Man måste dock hitta ett mörkt ställe med fri sikt åt många håll, och vara så varmt klädd att man kan stanna ute en timme eller så. Utom de stjärnfall man då ganska säkert ser kan man njuta av vinterns fina stjärnhimmel, med Orion i spetsen.

Månen kommer tillbaka den 17/12, sevärt nära Jupiter och Saturnus, se Himlascener. Fasen ökar successivt, och vi ser den två tredjedels full under Mars den 23/12. Fullmånen står högt i Tvillingarna den 29/12, och en fortfarande stark (85% full) avtagande måne syns ovanför Regulus den 2/1. Efter den 5/1 går månen inte upp förrän efter midnatt.

På morgnarna mellan jul och nyår kan vi också se rymdstationen ISS göra en serie passager, enligt följande tidtabell för Värnamo. Detaljer för den egna orten finns på heavens-above. De tidiga passagerna kring 05.45 är mest intressanta eftersom man då ser satelliten komma ut ur jordens skugga en bit upp på himlen.

dat           tid       h                      dat       tid       h
22/12    7.19     20
24/12    7.20     27            25/12    6.31     24
26/12    5.45    20             27/12    6.33     30
26/12    7.21    32
28/12    5.46    27             29/12    6.34     32
28/12    7.22    31
30/12    5.47    31             31/12    6.35     28
30/12    7.23    25
1/1          5.48    30                 2/1       6.36     21
3/1          5.49    23

Aktuellt 14/11-9/12 2020

Fem planeter och ISS

Om någon novembermorgon mot förmodan skulle vara klar har man fortfarande en god möjlighet att se Merkurius, den i särklass svåraste av de fem ljusa planeterna att få syn på. Omkring klockan 06.30 ser man direkt den strålande Venus i sydost, med stjärnan Spica först under och sedan till höger eller ovanför. Den 17/11 är Venus som närmast Spica, som syns nedanför till höger. Till vänster, längre ner mot horisonten, finns Merkurius. Den sjunker dag för dag, och blir osynlig efter ungefär 21/11. Även Venus sjunker sakta, men förblir väl synlig. Den 4/12 står den bara ett par grader från alfa i Vågen (med det roliga namnet Zubenelgenubi). Paret syns lågt i sydost omkring 06.45, och med fältkikare kan man se att alfa är en trevlig gles dubbelstjärna.

Det tre övriga ljusa planeterna är lättare att se. På den tidiga kvällen (före klockan 18) är Jupiter och Saturnus ett alltmer slående par i sydsydväst, nu mindre än 4 grader från varandra. En röd och fortfarande ljusstark Mars finns högre upp på himlen i sydost, och den stiger sedan uppåt medan Jupiter och Saturnus går ner. När Mars nått som högst i söder omkring 20.30 börjar man se också Orion och vinterhimlen. Den som har en bra fältkikare kan man spana efter komet C/2020 M3 (ATLAS) som den 14-16/11 råkar finnas i samma synfält som Bellatrix, den övre högra stjärnan i Orions rektangel. Kometen syns bara som en svag ljusfläck, och kommer inte att bli synlig för blotta ögat. Om man vill ha något enklare är det en bra tid för Andromedagalaxen (M31). Den står högt på himlen ungefär rakt ovanför Mars, och kan från en mörk plats lätt ses med blotta ögat, trots avståndet 2,5 miljoner ljusår.

Unngefär 18/11 börjar månen synas igen, och den 19/11 står en tjock månskära nära under Jupiter och Saturnus. Den iögonenfallande trion syns lågt i sydsydväst efter klockan 17. Sedan vandrar den växande månen framåt från kväll till kväll, och gör slut på spaningen efter M31 eller komet ATLAS. Månen passerar den 25/11 som 80% full ganska långt under Mars, och är full nära Aldebaran den 30/11. Som 62% avtagande kan vi den 6/12 se den lågt i ostnordost nära Regulus redan vid 22-tiden, men den blir sen ett mer utpräglat morgonobjekt. Se vidare Himlascener.

Rymdstationen ISS gör en trevlig serie kvällspassager, ungefär enligt denna tidtabell för Värnamo. Detaljerade tider och kartor för valfri ort kan man få på heavens-above.

dat               kl         h               dat            kl       h
24/11   18.09     19
26/11   18.10     27        27/11    17.23      23
.                                                    27/11   18.57      20
28/11   16.35     19        29/11     17.24      30
28/11   18.11     32        29/11     18.58      20
30/11   16.36     27           1/12     17.24      32
30/11   18.12     31           1/12     18.59      18
2/12      16.37    31            3/12     17.25       28
2/12      18.13    25
4/12      16.37    31            5/12     17.26      22
6/12      16.38    25
8/12      16.39    18

 

Aktuellt 18/10-15/11 2020

Fem planeter

Vi ser hela hösten tre ljusstarka planeter på kvällarna, och i november både Venus och Merkurius på morgnarna. På den tidiga kvällen ser vi Jupiter och Saturnus allt närmare varandra lågt i sydväst. Mars var i opposition den 14/10, och syns bra hela natten. Bland de svaga stjärnorna i Fiskarna lyser den starkare än Jupiter, med karakteristiskt rödaktigt sken. Månen börjar synas omkring 20/10, passerar knappt halv nära under Jupiter 22/10 och som nästan full under Mars den 29/10. Fullmånen kommer 31/10 i gränsen mellan Väduren och Valfisken, och när den åter minskar i fas rör sig månen allt längre norrut på himlen, så att den går upp före klockan 22 ända fram till 7/11.

Innan sommartiden upphör (25/10) räcker det att titta före klockan 7 för att se den strålande Venus i ostsydost, sen blir det före 6 som gäller. Den 1/11 passerar Venus inom en halv måndiameter från stjärnan Zaniah, eta i Jungfrun. Planeten lyser 1400 gånger starkare än stjärnan, så det behövs en fältkikare för att se dem tillsammans. Från ungefär 3/11 kan vi under Venus också se Merkurius. Den är lätt att hitta, eftersom den fram till den 8/11 står nästan rakt till vänster om stjärnan Spica, som också finns nedanför till vänster om Venus. Senare rör sig Venus ner mot Spica, medan Merkurius sjunker undan ner mot vänster. Den 13/11 är morgonhimlen extra sevärd, med Venus, månen, Spica och Merkurius alla tillsammans i ostsydost vid 6-tiden, se Himlascener.

I en vecka kring månadsskiftet gör också rymdstationen ISS en serie morgonpassager. Tidtabellen är för Värnamo, men detaljer för andra platser finns som vanligt på heavens-above.

dat           tid           h          dat            tid          h
27/10    05.59   25     28/10     05.11    21
29/10    06.00   30     30/10     05.12    28
31/10    04.25   23       1/11     05.13    32
31/10    06.01   32
2/11       04.26   26       3/11      05.14    30
2/11       06.02   27
4/11       04.28   24       5/11      05.15    24
4/11       06.03   20

Men så den tråkiga brasklappen på slutet, vad man kan se på himlen bestäms av det normalt usla vädret när vi närmar oss november. Så ta alla chanser, sen kan det vara mulet tre veckor i sträck…