Aktuellt 13/9-14/10 2023

Merkurius och ISS

Ungefär en vecka till är kvällshimlen ostörd av månen, så att man fram till och med 21/9 kan titta på en fin vintergata när det blivit mörkt efter klockan 21. Saturnus syns i sydsydost och Jupiter lågt i ostnordost, båda ganska ensamma i fält med bara svaga stjärnor. Den 15-19/9 kan man i fältikare se hur Jupiter åter passerar nära sigma i Väduren, se Himlascener. (Snopet nog glömde jag i förra Aktuellt att poängtera den tätare passagen i augusti, som jag sen sjäv råkade upptäcka den 22/8).

I nästan två veckor kan vi nu också se en serie kvällspassager av rymdstationen ISS. Förutsägelserna här är för Värnamo, med lokala data som vanligt  tillgängliga från heavens-above.

dat           kl             h             dat            kl          h
16/9      21.39     18          17/9      20.53     21
18/9      21.41     25          19/9      20.54     28
20/9      20.07     25          21/9      20.55     32
20/9      21.42     26
22/9      20.08     31          23/9      20.56     30
22/9      21.43     23
24/9      20.09     31          25/9      20.57     23
24/9      21.44     17
26/9      20.10     27          27/9      20.58     16
28/9      20.10     20          29/9      19.23     24
30/9      20.11     12           1/10      19.23     16

Den ljusstarka ISS är en fascinerande syn, som bara är trevlig att titta på. (Däremot är det numera frustrerande gott om svagare satelliter som ger fula spår när man vill ta vidvinkelbilder av stjärnhimlen.)

Tidigt på morgonen under andra halvan av september har vi årets andra chans att se Merkurius. Omkring 05.30 strålar Venus i öster, och längre ner åt vänster ser vi stjärnan Regulus i Lejonet. Mellan omkring 17/9 och 1/10 kan vi sedan se  Merkurius som en ljus stjärna ytterligare nedanför till vänster om Regulus. Mot slutet av perioden kan man vänta till närmare klockan 06.00.

Efter 21/9 blir månen alltmer framträdande. Den passerar Saturnus 26-27/9, är full den 29/9 och bildar ett fint par med Jupiter den 1/10. Tack vare hög deklination går den avtagande halvmånen upp redan vid 22-tiden den 6/10, men från 8/10 har man mörk himmel fram till midnatt och kan åter titta på vintergatan.

På morgonhimlen närmar sig Venus till Regulus, som den passerar under och förbi den 7-11/10. Morgnarna 10-12/10 är extra trevliga, med även den avtagande månskäran i närheten, se Himlascener.

 

Aktuellt 17/8-15/9 2023

Vintergata, planeter och ISS

Efter nymånen den 16/8 dröjer det länge innan man kan se en måne på kvällshimlen (Nordiska problemet), och det är fritt fram för vintergatsstudier när det blivit mörkt efter klockan 23. Den tidiga hösten är för svensk del den bästa tiden att se vintergatans ljusa sydliga delar och fortsättningen upp genom Örnen och Svanen. Saturnus är nära sin opposition (27/8), och syns i sydost som en ljus stjärna bland många svaga  i Vattumannen. Jupiter kommer till sin opposition först den 2 november, men kan vid 23-tiden ses lågt i ostnordost. Den lyser femton gånger starkare än Saturnus, och dominerar helt sin omgivning i Väduren. Den 26/8 kan man från södra Sverige börja se en oval måne lågt i Skytten (helt osynlig norr om Sundsvall), som de följande kvällarna allt mer definitivt dränker vintergatan. Fullmånen den 30/8 står så nära under Saturnus att man kan behöva fältkikare för att se planeten. Den 4-5/9 har den avtagande månen nått Jupiter, och de bildar ett sevärt par.

I månadsskiftet augusti/september gör rymdstationen ISS en serie morgonpassager enligt följande tidtabell för Värnamo. Exaktare detaljer för den egna orten finner man på heavens-above. I början av september börjar också Venus synas som morgonstjärna i öster efter 04.30, och under några av ISS-passagerna kan man samtidigt se månen och tre planeter.

dat              kl        höjd         dat           kl          höjd
27/8      04.53      16          28/8       04.05      12
29/8      04.53      23          30/8       04.05      19
31/8      04.53      30           1/9         04.05      26
2/9         03.19      19           3/9         04.06       31
2/9         04.54      32
4/9         03.19      21           5/9          04.06      31
4/9         04.54      29
6/9         04.54      22           7/9          04.07       22
8/9         04.54      14

Månen är halv avtagande i Oxen den 6-7/9, och efter den 10/9 stör den inte längre nya vintergatsstudier på kvällstid. Tidiga morgnar (04.30) strålar Venus i öster, och den 11-13/9 kan man se vackra avtagande månskäror, se Himlascener.

 

Aktuellt 23/7-18/8

Stjärnor igen

Nu börjar den spännande tiden när även de svagare stjärnorna återvänder, olika snabbt beroende på hur långt norrut man befinner sig. I Skåne kan man räkna med 1 augusti, i Stockholm kanske Perseiddatumet 12/8, medan man i Kiruna måste vänta till början av september innan man ser rimligt många stjärnor på nätterna. Från södra Sverige är det nu man ska spana efter vintergatan, och från den 10/8 är förhållandena idealiska. Kring midnatt ser vi vintergatans ljusaste delar nere i sydväst, och sedan bandet uppåt genom Örnen och Svanen. Månen är ur vägen också för Perseidmeteorernas maximum natten 12-13/8, och den som är ute minst en halvtimme på en mörk plats bör kunna se flera stycken.

Innan höstmörkret får man nöja sig med ett par planeter. Saturnus börjar sakta närma sig sin opposition (30/8), och syns som en ensam ljusprick lågt i sydost medan himlen ännu är ljus. Den står i Vattumannens stjärnbild, i ett område utan ljusstarka stjärnor. Jupiter går inte upp förrän efter midnatt, men är sedan den dominerande himlakroppen i öster på morgonhimlen. Den tilltagande månen (efter ny den 17/7) är svår att se på grund av eliptikans höstlutning, men fullmånen den1-2/8 går att se även från norra Norrland. Den 3-4/8 passerar månen förb Saturnus, och den 7-8/8 förbi Jupiter, se Himlascener. En extra smal och vacker avtagande månskära syns den 14/8, se igen Himlascener.

Aktuellt 21/6 – 22/7 2023

Sommar med planeter och ISS

Sommarsolståndet infaller på eftermiddagen den 21 juni, och i skymningen kan vi se en fin månskära nära Venus. Om man tittar med fältkikare kan man kanske även se en svag Mars lika långt till vänster om Venus som månen är ovanför till höger. Också nästa kväll kan man försöka hitta Mars och Venus, nu nedanför till höger om månen, men sedan blir det allt svårare. På kvällarna får vi nöja oss med några ljusstarka stjärnor plus månen som förstås växer från kväll till kväll. Den mest belysta fulllmånen inträffar nära middagstid den 3/7, så både natten innan och natten efter se den helt full ut. Denna fullmåne har dock så sydlig deklination att den även när den står som högst i söder är osynlig norr om Sundsvall.

Så småningom kan man från sydligaste Sverige börja titta efter Jupiter och Saturnus, men då på morgonhimlen efter midnatt. Den 7/7 vid 01-tiden står Saturnus ovanför till vänster om en stor oval måne i sydost. Den 12/7 omkring 01.30 syns en strålande Jupiter nära nedanför till höger om en tjock månskära lågt i ostnordost, med Saturnus högre upp i sydost, se Himlascener.  Efter ny den 17/7 är månen på grund av ekliptikalutningen fortsatt osynlig på kvällarna minst tio dagar tlll.

Rymdstationen ISS har däremot en lång synlighetsperiod i början av juli. Passagetiderna är som vanligt för Värnamo, med data för den egna orten på heavens-above. Även om himmelsbakgrunden är ljus kan man några nätter i mitten av månaden på drygt tre timmar se tre successiva passager av ISS, medan den alltså går två varv runt jorden!

dat                    kl                 h                     dat                    kl               h
4-5/7            03.15         28                  5-6/7              02.26         24
6-7/7            01.38          20                 7-8/7              02.25         30
6-7/7            03.14          31
8-9/7            01.36          27                9-10/7           00.47          23
8-9/7            03.12          30                9-10/7           02.23          32
10-11/7       01.34         31               11-12/7         (23.09        15)
10-11/7       03.10         25                11-12/7          02.21        28
12-13/7      23.56          26                13-14/7          23.07        22
12-13/7      01.32          31                13-14/7          00.43        32
12-13/7      03.08          18                13-14/7          02.19        22
14-15/7      23.54          31                15-16/7          23.05        29
14-15/7      01.30          26                15-16/7          00.41        29
16-17/7      23.52          31                17-18/7          23.03        32
16-17/7      01.28          19                17-18/7          00.39        23
18-19/7      23.50          26                19-20/7          23.01        30
20-21/7      23.48          20                 21-22/7         22.58        24

 

 

 

 

Aktuellt 23/5 – 23/6 2023

Försommar

Himlen är för ljus för svagare stjärnor, men vi kan ännu se Venus och följa månens växlande utseende. Kring midnatt den 23-24/5 syns en fin månskära ovanför till vänster om den strålande Venus. Nästa kväll står månen rakt ovanför den mycket ljussvagare Mars. Ovanför Venus kan man ana Tvillingarna Castor och Pollux, och Mars lyser inte starkare än Castor. Från norra Norrland syns bara Venus och månen. Månen växer och rör sig framåt längs ekliptikan. Den 27-28/5 är den halv under Lejonet, och den 3-4/6 är det fullmåne lågt i Skorpionen. Från södra Sverige kan man med fältkikare försöka urskilja Antares nära under fullmånen, se Himlascener. Sedan är månen ganska osynlig, men från södra Sverige ser vi Venus lågt över horisonten i nordväst åtminstone fram till mitten av månaden. Med fältikare kan man också till vänster om Venus försöka se den 250 gånger svagare Mars. Venus närmar sig sakta, men når aldrig närmare än omkring 4 grader i månadsskiftet juni/juli. (Då är de dock i praktiken osynliga även från södra Sverige.) Omkring 23.30 den 21/6 är nymånen tillbaka ovanför till höger om Venus och den 22/6 finns den ovanför till vänster om en svårsynlig Mars. Dessa kvällar är det alltså läge för att (från södra Sverige) spana med fältkikare, lågt över horisonten i västnordväst.

Från södra Sverige kan man se ISS passera lågt och på ljus himmel den 23/5 omkring 23.40 och den 24/5 omkring 22.50, men den är sedan osynlig fram till början av juli. Se heavens-above för detaljer.

Aktuellt 29/4-25/5 2023

Venus och ISS

Nu börjar den besvärligt ljusa tiden om man är intresserad av stjärnor, men vi har Venus som tröst. Den strålar redan i skymningen och går inte ner förrän efter midnatt. Venus passerar mellan Oxens horspetsar (”ekliptikans port”) den 1-2/5 och rör sig sedan framåt genom Tvillingarna. Den passerar ovanför epsilon Virginis (Mebsuta) den 16-17/5, men det behövs nog fältkikare för att se stjärnan bredvid den bländande starka Venus. Planeten Mars är inte alls så iögonenfallande, men den bildar varje kväll ett nytt möster med de ungefär lika ljusa Tvillingarna Castor och Pollux.
Månen börjar månaden som oval tilltagande i Lejonet, är full nära alfa i Vågen den 5-6/5, och gör inte mycket väsen av sig efter den 10/5. En ny månskära syns sedan på kvällen den 21/5, och den bildar den 22/5 och (särskilt) 23/5 ett fint par med Venus. Se Himlascener.

Under maj kan vi också se rymdstationen ISS.  Ett sommartecken är att den nu inte längre har separata omgångar med morgon- respektive kvällspassager.  Nu i maj flyter de ihop till en enda serie, där passagerna först sker på morgnarna och successivt går över mot kvällstid. Tiderna här är för Värnamo, men lokala data kan alltid fås på heavens-above.

dat                kl                 h                           dat              kl                  h
2-3/5           03.43        24                       3-4/5         02.54         20
4-5/5           03. 41       30                       5-6/5         02.53         27
6-7/5           02.04        22                       7-8/5         02.51         31
6-7/5           03.40        32
8-9/5           02.01        29                     9-10/5         01.14          19
8-9/5           03.38        29                     9-10/5         02.48          31
10-11/5      01.59       32                    11-12/5         01.11         27
10-11/5      03.35       22                    11-12/5         02.46         26
12-13/5      01.57       29                    13-14/5        23.31         25
12-13/5     (03.33     15)                    13-14/5         01.07         31
.                                                                      13-14/5        02.44         19
14-15/5      22.42        21                   15-16/5        23.29         30
14-15/5       00.18       32                   15-165         01.04          27
14-15/5      (01.53     16)
16-17/5       22.39       27                   17-18/5        23.26         31
16-17/5       00.15       30                   17-18/5        01.01        19
18-19/5      22.36        31                   19-20/5        23.23         28
18-19/5      00.12        25
20-21/5      22.33        31                    21-22/5       23.19         22
20-21/5      (00.09    18)
22-23/5      22.29       26                     23-24/5      (23.16       15)
24-25/5      22.31       18

Aktuellt 27/3-29/4 2023

Årets bästa kvälls-Merkurius

De nu (med sommartid) allt senare kvällarna domineras av Venus i väster, under Aldebaran och Plejaderna, och med Orion fortfarande synlig till vänster. Den 28/3 kan vi se en mager halvmåne nära ovanför Mars, i västsydväst efter klockan 21.  Månen blir sedan större och ljusare för var kväll fram till påskfullmånen den 5april. Den 6 april står månen nära ovanför till vänster om Spica, men försvinner sedan snart från kvällshimlen. Nedanför till höger om Venus kan vi också i perioden 1-15 april se Merkurius. Titta omkring 21.15-21.45 lågt nere över horisonten i västnordväst, så syns den som en ensam stjärna. Mellan 8 och 13 april finns Venus i närheten av Plejaderna så att kvällsutsikten blir extra fin, se bild på Himlascener. Mars rör sig åt vänster i Tvillingarna, fortfarande lika ljusstark som Pollux. Den står den 3/4 symmetriskt ovanför paret eta och my, och passerar den 14/4 nära under epsilon(Mebsuta), se igen Himlascener.

Omkring 21/4 kan man från södra Sverige spana efter den smala nymånen, och 22 och 23 april syns den från hela landet. Särskilt 23/4 är västutsikten vacker, men månen nära ovanför Venus. Den 25/4 har månen nått Mars, och den 29/4 Regulus, se Himlascener.

Rymdstationen ISS är precis vid slutet av en serie kvällspassager, och den som jämför med förra aktuellt-sidan ser att passagetiderna (för Värnamo) som jag gav då var bortåt en kvart tidigare än de korrektare

datum    tid       höjd               datum     tid       höjd
27/3     20.35     27                  28/3     21.23     16
29/3     20.35     20

Stationens omloppsbana sjunker kontinuerligt på grund av atmosfärsbromsning, och måste med oregelbundna mellanrum höjas (med extra raketimpulser). Det lönar sig alltså att stämma av mot heavens-above för helt aktuella data.  En ny serie ISS-passager börjar först i maj, se nästa Aktuellt.

Aktuellt 27/2-31/3 2023

Venus+Jupiter, missa inte!

Venus kommer nu kväll för kväll närmare Jupiter i väster, och jag vill återigen påminna om deras spektakulära möte. Den 1/3 klockan 19 står Venus bara en dryg måndiameter till vänster om Jupiter, och den 2/3 lika nära ovanför, och paret bildar en högst slående anblick i väster. De följande kvällarna tar Venus över alltmer, och Jupiter försvinner i skymningsljuset. Månen växer fram till en fullmåne (mellan Lejonet och Jungfrun) den 7/3, men efter den 12/3 kan vi se på stjärnor fram till midnatt utan månstörning. Vi ser fortfarande vinterns fina stjärnhimmel, med planeten Mars som en ljus stjärna i Oxen. Månen är tillbaka med fina kvällsskäror den 23/3 och (speciellt) 24/3 nära Venus, se Himlascener. Den 25/3 syns Venus under Plejaderna, och den 28/3 står den som knappt halv ovanför Mars.

I slutet av februari gör rymdstationen ISS en serie morgonpassager, och för kompletthets skull listar jag dem igen. (Den uppmärksamma ser att minuterna ändrat sig lite med aktuellare förutsägelser…)

dat         kl          höjd             dat          kl         höjd
27/2     05.47     32             28/2      04.59      31
1/3       04.13     22              2/3        05.00      31
1/3       05.45     29
3/3       04.14     25              4/3        05.01      26
3/3       05.49     23
5/3       04.14     21              6/3        05.01      19

På mycket bekvämare kvällsstid kommer sen i mars en serie kvällspassager.  Liksom här ovan är tiderna för Värnamo, men man kan få data för sin egen ort på heavens-above. (Observera bytet till sommartid fr.o.m. 26/3).

dat          kl          höjd                  dat           kl          höjd
.                 —                                   18/3      20.11      18
19/3     19.24       16               20/3      20.12      27
21/3     19.23       23               22/3      20.12      31
21/3     20.58       23
23/3     19.23       29                24/3      20.10      31
23/3     20.58       25
25/3     19.22       32                26/3      21.09      25
25/3     20.58       21
27/3     20.21       29                 28/3      21.08     18
29/3     20.20       22

Aktuellt 5/2 – 6/3 2023

Venus+Jupiter

Månen är full den 6/2 och dränker lätt stjärnan Regulus som finns nära under den. Om man är ute redan vid 18-tiden kan man dock också se tre ljusstarka planeter. Venus strålar lågt i väster, Jupiter lite högre upp i sydväst, och Mars högt upp i sydsydost ovanför Aldebaran. Det intressanta är att Venus kommer högre upp för varje kväll, medan Jupiter sjunker, dvs de kommer allt närmare varandra. Som de två ljusstarkaste planeterna är deras möten alltid mycket sevärda, och den 1 mars passerar de nästan inom en måndiameter från varandra. Mer om det nedan.

Månen passerar som som avtagande sedan också Spica och Antares, se Himlascener. Från och med 9/2 är de tidiga kvällarna månfria, och vi kan med fältkikare spana efter den nu allt ljussvagare komet C/2022 E3. I fältkikaren syns den praktiskt nog den 10/2 lite ovanför Mars och den 11/2 lite under. Den 14-15/2 kan vi möjligen också se den till vänster om Aldebaran, men den är troligen nu för ljussvag. Utan måne är vinterns stjärnhimmel sevärd ändå.

Månen är tillbaka den 22/2, i ett spektakulärt läge mellan Venus och Jupiter, och även den 23/2 är den del av sällskapet. De följande kvällarna är det Venus och Jupiter som kräver alltmer av uppmärksamheten, fram till den 1/3 när de står som ett osannolikt horisontellt par och den 2/3 när det blivit vertikalt i stället. Venus fortsätter att stiga och Jupiter att sjunka, men långt in i mars är de som par himlens största sevärdhet. Månen har under tiden passerat Mars den 27-28/2, och syns igen ovanför Regulus den 6/3.

I månadsskiftet kan vi på morgnarna också se en serie ISS-passager, även om motivationen att stiga upp för att se dem kanske inte är så stor. Tidtabellen här är för Värnamo, men vi kan som vanligt få lokala data på heavens-above.

dat        kl         höjd                dat          kl        höjd
21/2   (05.46    14)             22/2      06.34      26
23/2    05.46     22             24/2      06.34      31
25/2    05.45     28             26/2      04.57      25
27/8    05.45     32             28/2      04.57      30
1/3       04.10     22               2/3       04.56      31
1/3       05.45     29
3/3       04.09     23               4/3       04.56      27
3/3       05.44     23
5/3       04.09     20               6/3       04.56      20

Aktuellt 21/1-4/2 2023

Eftersom komet C/2022 E3 verkar vara lite ljusstarkare än jag trodde kommer här ett uppdaterat aktuellt med tre intressanta avsnitt:

ISS:

I slutet av månaden kan vi se en serie kvällspassager av rymdstationen ISS. Tidtabellen här är för Värnamo, men man hittar som vanligt detaljerade data för valfri ort på  heavens-above.        (Obs dock att där senaste veckan har varit problem, så kan vara svårt att komma in)

dat           kl            h           dat           kl             h
21/1     19.22    17        22/1     18.35     25
23/1     17.46    21        24/1     18.33     31
23/1     19.21    22
25/1     17.45    28        26/1     18.32     32
25/1     19.20    25
27/1     17.43    32        28/1     18.30     27
29/1     17.42    30        30/1     18.29     21
31/1     17.40    25
2/2        17.38   18

Venus+Saturnus:

Så tidigt som omkring 17.30 har man hela månaden kunnat se planeten Saturnus mycket lågt i sydväst. Den rör sig sakta åt vänster och finns (igen) nära gamma och delta i Stenbocken. När synbarheten nu går mot sitt slut råkar det bli så att Venus samtidigt kommer fram som Aftonstjärna, och mellan 20/1 och 25/1 kan vi (med fri horisont) se planeterna tillsammans. Den 22/1 syns Saturnus mindre än en halv grad ovanför Venus, men den är 80 gånger ljussvagare och syns knappast utan fältkikare. Den 23/1-25/1 passerar också månen förbi, vilket ger extra sevärda himlar, se Himlascener.

Komet 2022 E3:

Kometen befinner sig nära både jorden och solen och rör sig snabbt över himlen. Den ses på kvällstid mot norr, högre för varje kväll. Vädret har ju varit bedrövligt, men den 20/1 kunde jag ta en ful bild (sammansatt av några kortare exponeringar). Dels står kometen lågt, dels är norr riktningen mot Värnamos ljus, men att den syntes såpass fick mig alltså att fixa detta appendix.

I en hast hittar jag följande karta från BBC Science Focus, som tydligt visar hur man via Karlavagnen och Polstjärnan kan hitta kometen de närmaste kvällarna. (Kometsymbolen den 26/1 innebär läget vid midnatt 25-26/1, dvs snarast läget på kvällen den 25/1). Det är antagligen svårt att se den med blotta ögat, medan den bör vara uppenbar i en fältkikare. Tyvärr blir månen efter halv den 28/1 alltmer störande fram till fullmånen den 5/2.