Aktuellt 5/2 – 6/3 2023

Venus+Jupiter

Månen är full den 6/2 och dränker lätt stjärnan Regulus som finns nära under den. Om man är ute redan vid 18-tiden kan man dock också se tre ljusstarka planeter. Venus strålar lågt i väster, Jupiter lite högre upp i sydväst, och Mars högt upp i sydsydost ovanför Aldebaran. Det intressanta är att Venus kommer högre upp för varje kväll, medan Jupiter sjunker, dvs de kommer allt närmare varandra. Som de två ljusstarkaste planeterna är deras möten alltid mycket sevärda, och den 1 mars passerar de nästan inom en måndiameter från varandra. Mer om det nedan.

Månen passerar som som avtagande sedan också Spica och Antares, se Himlascener. Från och med 9/2 är de tidiga kvällarna månfria, och vi kan med fältkikare spana efter den nu allt ljussvagare komet C/2022 E3. I fältkikaren syns den praktiskt nog den 10/2 lite ovanför Mars och den 11/2 lite under. Den 14-15/2 kan vi möjligen också se den till vänster om Aldebaran, men den är troligen nu för ljussvag. Utan måne är vinterns stjärnhimmel sevärd ändå.

Månen är tillbaka den 22/2, i ett spektakulärt läge mellan Venus och Jupiter, och även den 23/2 är den del av sällskapet. De följande kvällarna är det Venus och Jupiter som kräver alltmer av uppmärksamheten, fram till den 1/3 när de står som ett osannolikt horisontellt par och den 2/3 när det blivit vertikalt i stället. Venus fortsätter att stiga och Jupiter att sjunka, men långt in i mars är de som par himlens största sevärdhet. Månen har under tiden passerat Mars den 27-28/2, och syns igen ovanför Regulus den 6/3.

I månadsskiftet kan vi på morgnarna också se en serie ISS-passager, även om motivationen att stiga upp för att se dem kanske inte är så stor. Tidtabellen här är för Värnamo, men vi kan som vanligt få lokala data på heavens-above.

dat        kl         höjd                dat          kl        höjd
21/2   (05.46    14)             22/2      06.34      26
23/2    05.46     22             24/2      06.34      31
25/2    05.45     28             26/2      04.57      25
27/8    05.45     32             28/2      04.57      30
1/3       04.10     22               2/3       04.56      31
1/3       05.45     29
3/3       04.09     23               4/3       04.56      27
3/3       05.44     23
5/3       04.09     20               6/3       04.56      20

Aktuellt 21/1-4/2 2023

Eftersom komet C/2022 E3 verkar vara lite ljusstarkare än jag trodde kommer här ett uppdaterat aktuellt med tre intressanta avsnitt:

ISS:

I slutet av månaden kan vi se en serie kvällspassager av rymdstationen ISS. Tidtabellen här är för Värnamo, men man hittar som vanligt detaljerade data för valfri ort på  heavens-above.        (Obs dock att där senaste veckan har varit problem, så kan vara svårt att komma in)

dat           kl            h           dat           kl             h
21/1     19.22    17        22/1     18.35     25
23/1     17.46    21        24/1     18.33     31
23/1     19.21    22
25/1     17.45    28        26/1     18.32     32
25/1     19.20    25
27/1     17.43    32        28/1     18.30     27
29/1     17.42    30        30/1     18.29     21
31/1     17.40    25
2/2        17.38   18

Venus+Saturnus:

Så tidigt som omkring 17.30 har man hela månaden kunnat se planeten Saturnus mycket lågt i sydväst. Den rör sig sakta åt vänster och finns (igen) nära gamma och delta i Stenbocken. När synbarheten nu går mot sitt slut råkar det bli så att Venus samtidigt kommer fram som Aftonstjärna, och mellan 20/1 och 25/1 kan vi (med fri horisont) se planeterna tillsammans. Den 22/1 syns Saturnus mindre än en halv grad ovanför Venus, men den är 80 gånger ljussvagare och syns knappast utan fältkikare. Den 23/1-25/1 passerar också månen förbi, vilket ger extra sevärda himlar, se Himlascener.

Komet 2022 E3:

Kometen befinner sig nära både jorden och solen och rör sig snabbt över himlen. Den ses på kvällstid mot norr, högre för varje kväll. Vädret har ju varit bedrövligt, men den 20/1 kunde jag ta en ful bild (sammansatt av några kortare exponeringar). Dels står kometen lågt, dels är norr riktningen mot Värnamos ljus, men att den syntes såpass fick mig alltså att fixa detta appendix.

I en hast hittar jag följande karta från BBC Science Focus, som tydligt visar hur man via Karlavagnen och Polstjärnan kan hitta kometen de närmaste kvällarna. (Kometsymbolen den 26/1 innebär läget vid midnatt 25-26/1, dvs snarast läget på kvällen den 25/1). Det är antagligen svårt att se den med blotta ögat, medan den bör vara uppenbar i en fältkikare. Tyvärr blir månen efter halv den 28/1 alltmer störande fram till fullmånen den 5/2.

Aktuellt 4/1-5/2 2023

Venus i stället för Saturnus

Kvällshimlen domineras till en början av månen och de två ljusstarka planeterna Jupiter och Mars. Vid 21-tiden syns Mars högt i söder, nära Aldebaran och Plejaderna. Jupiter är på väg ner i västsydväst, och månen rör sig successivt framåt längs ekliptikan, med fullmåne i Tvillingarna den 6/1. Den 10/1 passerar månen ovanför Regulus, den 13-14/1 syns den nära under stjärnan Porrima (gamma i Jungfrun), den 14-15/1 nära Spica och den 18/1 nära Antares, se Himlascener.

Efter den 12/1 kan vi vid 21-tiden se den fina vinterhimlen mer ostört, men senare eller på morgnarna också följa den avtagande månen. I slutet av månaden kan vi se en serie kvällspassager av rymdstationen ISS. Tidtabellen här är för Värnamo, men man hittar som vanligt detaljerade data för valfri ort på heavens-above.
dat           kl            h           dat           kl             h
21/1     19.22    17        22/1     18.35     25
23/1     17.46    21        24/1     18.33     31
23/1     19.21    22
25/1     17.45    28        26/1     18.32     32
25/1     19.20    25
27/1     17.43    32        28/1     18.30     27
29/1     17.42    30        30/1     18.29     21
31/1     17.40    25
2/2        17.38   18

Så tidigt som omkring 17.30 har man hela månaden också kunnat se planeten Saturnus lågt i sydväst. Den rör sig sakta åt vänster och finns (igen) nära gamma och delta i Stenbocken. När synbarheten nu går mot sitt slut råkar det bli så att Venus samtidigt kommer fram som Aftonstjärna, och mellan 20/1 och 25/1 kan vi se planeterna tillsammans. Den 22/1 syns Saturnus mindre än en halv grad ovanför Venus, men den är 80 gånger ljussvagare och syns knappast utan fältkikare. Den 23/1-25/1 passerar också månen förbi, vilket ger extra sevärda himlar, se Himlascener. Den 30/1 syns Mars till vänster om en 70% belyst oval måne, och månen vandrar sedan vidare mot full den 5/2, mellan Kräftan och Lejonet.

 

Aktuellt 4/12 2022 – 5/1 2023

Marsopposition med ockultation

I början av december ser vi före 19.30 fortfarande Saturnus lågt i sydväst, men det är Jupiter i söder och Mars i öster som dominerar planethimlen. Månen är stor och tilltagande, och på väg fram mot en sällsynt ockultation av Mars den 7-8/12. Mars är precis i opposition och lyser så starkt att man på kvällen den 7/12 lätt ser den till vänster om fullmånen. Månen kommer allt närmare, och själva ockultationen sker inte förrän vid 6-tiden på morgonen den 8/12. Om vädret (mot förmodan i december) blir klart ska man absolut försöka titta, se mer information och tider på Himlascener.

När månen efter någon vecka försvunnit från kvällshimlen har vi denna jul och nyår en ovanligt bländande vinterhimmel. Utom de vanliga extraljusa stjärnorna (Sirius, Procyon, Betelgeuze, Rigel och Capella) har vi mellan Plejaderna och Aldebaran en Siriusstark Mars, och Jupiter nere i sydväst går inte ner förrän efter 23. På morgonhimlen kan vi fortsatt se den avtagande månen passera vårstjärnbilderna Lejonet och Jungfrun. Den 20/12 står den nära under den intressanta dubbelstjärnan Zubenelgenubi (alfa i Vågen), se Himlascener.

I slutet av månaden gör rymdstationen ISS en serie morgonpassager (som så här års inte är så tidiga att man därför måste välja bort dem). Tiderna här är som vanligt för Värnamo, med detaljer för valfri ort på heavens-above.
dat             kl           h               dat           kl            h
20/12     7.29     22          21/12     6.40     18
22/12     7.28     29          23/12     6.40     25
24/12     5.52     21          25/12     6.39     31
24/12     7.28     32
26/12     5.51     28         27/12      6.39     31
26/12     7.27     30
28/12     5.50     32         29/12      6.38     27
28/12     7.26     23
30/12     5.50     29         31/12      6.37      20
1/1           5.49     23

Månen är tillbaka på kvällshimlen den 26/12 när vi kan se den rakt under Saturnus. Den 29/12 syns den vackert som knappt halv nära nedanför till vänster om Jupiter. Den 1 januari omkring 23.50 ockulterar månen planeten Uranus, men det krävs teleskop för att det ska vara intressant att följa. När månen (91% belyst) den 3/1 åter är framme vid Mars har banan redan ändrat sig såpass att den nu passerar ett par diametrar under planeten. Eftersom Mars är så ljusstark är paret är ändå spännande att se på omkring 20.30.

Aktuellt 4/11 – 5/12 2022

Planeter och ISS på kvällshimlen

Stjärnhimlen domineras till en början av månen, Jupiter och Mars, men Saturnus syns fortfarande bra tidigt om kvällarna, i sydsydväst vid 20-tiden. En 85% oval måne syns nära under Jupiter den 4/11. Efter full den 8/11 når månen inte fram till Mars förrän 11/11, 89% avtagande. Mars lyser nu lika starkt som Sirius, och passerar 13/11 tillbaka mellan Oxens horn inför oppositionen den 8/12. Efter den 18/11 är månen osynlig före midnatt, och man kan beundra vinterhimlen med Mars som extra utropstecken.

För morgonobservatören är den avtagande månskäran intressant nära stjärnan Porrima den 20/11, ganska nära Spica  den 21/11, och den 22/11 vackert smal (4%), se Himlascener.

I slutet av månaden gör rymdstationen ISS också en serie kvällspassager, vilket alltid är trevligt att se på. Särskilt kan man lägga märke till att ISS några gånger passerar mycket nära Jupiter. Tidtabellen här är för Värnamo, och som vanligt kan man få data för sin egen ort på heavens-above.

dat             kl            h               dat            kl              h
22/11   18.42     18          23/11    17.55       21
24/11   18.41     23          25/11    17.54       28
26/11   17.05     24          27/11    16.16       20
26/11   18.40     26          27/11     17.52      31
28/11   17.04     30          29/11     16.15      27
28/11   18.39     25          29/11     17.51      30
30/11   17.02     32            1/12       16.13      31
30/11   18.38     20            1/12       17.50      25
2/12      17.01      28           3/12       16.12      31
4/12      16.59      21

Efter ny kan man börja se en kvällsmåne igen den 27/11. Den 29/11 står en mager halvmåne till vänster om Saturnus och den 1/12 en tjock halvmåne nedanför till höger om Jupiter. Den 5/12 ockulteras planeten Uranus, men månen är så nära full (94%) att det är svårt att observera utan stort teleskop. I nästa Aktuellt kommer mer om en observerbar ockultation av Mars den 8/12, se också Himlascener för december,

Aktuellt 3/10 – 4/11 2022

Merkurius och solförmörkelse

På kvällarna är det månen som dominerar, till en början lågt på himlen i söder, men successivt allt mer iögonenfallande.Den passerar den 5/10 som en 80% tilltagande oval under Saturnus, står som nästan full nära under Jupiter den 8/10, men når inte förrän den 14/10 som 78% avtagande oval fram till Mars i Oxen. Från och med ungefär 18/10 är månen ur vägen på kvällstid, och vi kan utan störning se vintergatans stora båge från västsydväst till ostnordost. De tre planeterna spänner en nästan lika lång båge längre ner, från Saturnus i sydsydväst  till Mars i ostnordost. Starkast lyser förstås Jupiter i sydsydost.

På morgnarna har man nu årets andra bra tillfälle att se Merkurius. Tack vare att det fortfarande är sommartid räcker det att vara uppe vid 6-tiden för att mellan ungefär 5/10 och 15/10 se planeten som en ensam stjärna lågt över horisonten i öster. I slutet av perioden får man dock se upp med stjärnan Arkturus som står på samma låga höjd längre år nordost, se Himlascener

Efter den 20/10 ser man vid 6-tiden på morgnarna en imponerande vinterhimmel (med Mars) i söder, samtidigt med månens successivt krympande skära i öster. Den 23/10 är den perfekt smal med vackert jordsken, och ännu morgonen därpå kan man efter 06.30 med fältkikare försöka få syn på en extremt smal  (bara 2% av månens diameter!) skära.

Den 25/10 kan vi vid middagstid se en ganska stor partiell solförmörkelse, se Himlascener för exaktare tider. Bara med speciella solförmörkelseglasögon kan man titta mot solen, och det säkraste är alltid att med en kikare försöka projicera en solbild på en vit skärm. Förmörkelsen syns bra från hela Sverige, för ovanlighets skull t.o.m. bättre ju längre norrut man befinner sig.

Sent i oktober och in i november gör rymdstationen ISS en serie morgonpassager. Tider och höjder är för Värnamo, men på heavens-above kan man som vanligt få aktuella data för den egna orten. (Tiderna ser diskontinuerliga ut eftersom vi har skiftet från sommar- till normaltid den 30/10.

dat                 kl             h                 dat              kl             h
25/10       05.47     14          26/10       06.33     24
27/10       05.44     20          28/10       06.31     30
29/10       05.41     27          30/10       05.28     32
29/10       07.17     30
31/10       04.39     30              1/11       05.25     28
31/10       06.15     25
2/11          04.36     27              3/11       05.22    22
4/11          04.34     19

Den exakta nymånen inföll förstås vid solförmörkelsen den 25/10, men på grund av ekliptikans höstlutning ser vi inte förrän omkring 31/10 månen på kvällstid igen. Den 1/11 syns en tjock halvmåne nedanför till höger om Saturnus och den 4/11 står den stora (85%) ovala månen nedanför till höger om Jupiter.

 

 

Aktuellt 7/9 – 4/10 2022

Vi har nu först en 10-dagarsperiod med en iögonenfallande måne på kvällarna. Den syns nära Saturnus den 8/9, är i stort sett full både 9/9 och 10/9, och syns sen nära nedanför Jupiter den 11/9. Månen rör sig stadigt uppåt längs ekliptikan, och syns ännu den 15/9 redan vid 22-tiden, som en 70% avtagande oval under Plejaderna. Den 16/9 står en tjock avtagande halvmåne nära ovanför Mars, och den är precis halv när den på kvällen den 17/9 passerar Oxens hornspetsar (beta och zeta Tauri). Tillsammans med månen ser vi förstås kvällsplaneterna Saturnus, Jupiter och Mars, se Himlascener. Saturnus var i opposition den 14 augusti, men rör sig ännu sakta åt höger i Stenbocken. Jupiter är också på väg åt höger i ett område i Fiskarna utan ljusstarka stjärnor. Den når sin ovanligt gynnsamma opposition den 26/9 och lyser hela månaden med en magnitud nära -3. Mars vandrar vidare åt vänster i Oxen, redan avsevärt ljusstarkare än Aldebaran.

Från och med den 18/9 kan vi räkna med att månperioden är över och kanske då flytta över intresset på vintergatan som vid 21.30-tiden fortfarande är en sevärdhet. Vi har också en period med trevliga kvällspassager av rymdstationen ISS. Tidtabellen här är för Värnamo, med detaljer för valfri ort på heavens-above.

dat            kl           h              dat          kl           h
18/9      21.26    21        19/9     20.39    21
20/9      21.26    28        21/9     20.38    28
22/9     19.49     25        23/9     20.37    32
22/9      21.25    30
24/9      19.48    30        25/9     20.36    30
24/9      21.24    26
26/9      19.48    32        27/9     20.35    24
26/9      21.23    20
28/9      19.46    28        29/9     20.34    17
30/9      19.45    21

Som vanligt denna årstid kan man på morgnarna se fina avtagande månskäror, och den 23/9 vid 5-tiden ockulteras nästan stjärnan eta i Lejonet, se Himlascener. Efter ny den 25/9 dröjer det igen länge innan man ser månen på kvällarna, tidigast kanske kring 1/10 från södra Sverige, och flera dagar senare från norra Norrland.

Aktuellt 9/8-8/9 2022

Perseider, planeter, vintergata och ISS

Augusti kommer med mycket att titta på. Perseidmeteorerna (med maximum omkring 12/8) störs av en full måne, och det är bäst att passa på några dagar innan maximum. Det går då att vänta tills månen frampå småtimmarna gått ner och Perseus samtidigt står högt i öster. Saturnus når sin opposition den 14/8, och syns alltså ganska nära (ovanför till vänster) om fullmånen natten 11-12/8. Vid midnatt ser vi också Jupiter stråla i ostnordost, medan Mars ännu står lågt i Oxen i ostnordost. Månen passerar Jupiter den 15-16/8 och Mars(extra sevärt) den 19-20/8, se Himlascener. Den avtagande månskäran är vacker under Tvillingarna den 24/8, (långt) ovanför Venus den 25/8, och bara med lite möda urskiljbar till vänster om planeten den 26/8. För att Venus ska vara uppe måste man vänta till efter klockan 04, och himlen är ljus. Från norra Norrland kan man titta redan vid 3-tiden, men himlen är ännu ljusare. Inte förrän ungefär 5/9 blir månen igen synlig på kvällstid, från norra Norrland knappast förrän 8/9.

Efter den 21/8 är månen borta från kvällshimlen, och de närmsta två veckorna har man årets bästa chans att se de ljusstarkaste delarna av vintergatan lågt över horisonten i söder. Kravet är en mörk himmel, långt från stadsljus, och ju längre söderut man befinner sig, desto bättre.

I början av september gör rymdstationen ISS en serie passager tidigt på morgnarna. Tidtabellen här är för Värnamo, men man kan som vanligt få aktuella data för sin egen ort från heavens-above.

dat             kl             h                dat          kl              h
31/8      04.40       24
1/9         03.51       20            2/9       04.38       30
3/9         03.50       26            4/9       04.37       32
3/9         05.25       31
5/9         03.49       30            6/9       04.36       29
5/9         05.25       25
7/9         03.48       25            8/9       04.34       22
7/9         05.23      18

Aktuellt 13/7 – 10/8 2022

Måne, planeter och ISS

Fullmånen den 13/7 är påtagligt stor, men också med så sydlig deklination att den är helt osynlig från Östersund och norrut. De avtagande faserna syns bättre, och kan användas för att peka ut de morgonplaneter som hela våren dolt sig för oss nordbor. Klockan 01.30 är det någorlunda mörkt, och vi kan den 15-16/7 se Saturnus ovanför en stor oval måne. Planeten står rätt lågt  i sydsydost, nära stjärnan delta i Stenbocken. På samma höjd i ostsydost ser man också den strålande Jupiter, och i öster, lite lägre, också den rödaktiga Mars. Väntar vi en timme kommer också Venus upp i nordost, men då på ljus himmel nära solen. Den 18-19/7 står månen nära nedanför till höger om Jupiter, och den 21-22/7 har vi den nära till vänster om Mars. Den 26/7 omkring 03.15 ser vi en smal månskära ovanför till höger om den strålande Venus, lågt över horisonten i nordost. Den 27/7 kan man se en ännu smalare månskära rakt till vänster om Venus, extra vackert med fältkikare.

Den pågående serien av ISS-passager fortsätter, och rymdstationen är så iögonenfallande ljusstark att man lätt ser den även på ljus himmel. Tider och höjder är för Värnamo, men som vanligt finns aktuella data för valfri ort på heavens-above.

.   dat                  kl             h                   dat               kl              h
13-14/7      23.24      20          14-15/7     00.12      30
13-14/7      01.00      32          14-15/7     01.48      28
13-14/7      02.37      24
15-16/7      23.24      27          16-17/7     00.12      32
15-16/7      01.00      30          16-17/7     01.48      21
15-16/7      02.36      17
17-18/7      23.23      31          18-19/7     00.11      28
17-18/7      00.59      25
19-20/7      23.23      31          20-21/7     00.11      21
19-20/7      00.59      17
21-22/7      23.22      25          22-23/7    22.33      28
23-24/7      23.21      18          24-25/7    22.33      22

Efter nymånen 28/7 dröjer det på grund av den ogynnsamma geometrin länge innan man kan se månen ordentligt, men när nattmörkret i början av augusti  återvänder till södra Sverige är detta bara ett plus. Om man väntar till efter midnatt kan man fram till åtminstone den 8/8 se en fin vintergata. Sedan är månen svår att undvika, även om den i norra Norrland gömmer sig helt under horisonten 7-10/8.

Aktuellt 14/6 – 14/7 2022

Midsommarens natthimmel är ljus och stjärnfattig. Från södra Sverige kan man kring midnatt i alla fall se Sommatriangelns Vega (alfa i Lyran) högt i sydost. En bra bit ner finns Altair (alfa i Örnen), och triangeln fullbordas med den lite svagare Deneb (alfa i Svanen) uppe till vänster. Den rödaktiga Arkturus (alfa i Björnvaktaren) lyser starkt i västsydväst, och lågt över horisonten i norr kan finns Capella (alfa i Kusken). Sommarfullmånen den 14/6 står ovanligt lågt, både den och de avtagande faserna fram till den 17/6 är helt osynliga norr om Sundsvall. Även därefter är månen svår att se från norra Sverige. Den 18-19/6 omkring 01.30 kan man från södra Sverige se en fortfarande trekvartsfull måne gå upp, och då med Saturnus ovanför till höger.

Hela våren har man ju från sydligare latituder kunnat följa Mars, Jupiter och Saturnus på morgonhimlen, men vårt ”nordiska problem” med ekliptikalutningen har gjort dem osynliga för oss. Efter sommarsolståndet 21/6 blir förhållandena så småningom gynnsammare. Från 1 juli kan man titta efter Saturnus redan 00.30, och den stiger stadigt högre från natt till natt. Den syns nära ovanför stjärnan delta i Stenbocken, och man ser att den rör sig sakta åt höger relativt denna. Från 10 juli ungefär kan man också börja se Jupiter lågt i öster. Månen är tillbaka som skära omkring midnatt 2-3/7 och den 6-7/7 kan man med fältkikare se stjärnan Porrima nära till höger om den kommande halvmånen. Den 10-11/7 kring midnatt har månen nått Antares, som man från södra Sverige (också med fältkikare) kan se nedanför till vänster. En ny låg fullmåne kommer den 13-14/7.

Utom månen och Jupiter är rymdstationen ISS det ljusstarkaste man kan se på himlen. En lång serie ISS-passager börjar omkring 5/7. Den preliminära tidtabellen här är för Värnamo, men aktuellare data för valfri ort får man på heavens-above. Passagerna fortsätter fram till 23/7, så fortsättning följer i nästa Aktuellt.

dat                 kl            h                   dat                 kl            h
5-6/7        02.30      20             6-7/7          01.42      16
7-8/7        02.29      27             8-9/7          01.41      23
.                                                              8-9/7          03.17      32
9-10/7      00.53     19           10-11/7      01.40      30
9-10/7      02.29     31           10-11/7      03.17      28
11-12/7    00.52     27           12-13/7      00.03      23
11-12/7    02.28     31           12-13/7      01.39      32
.                                                              12-13/7     03.16      22
13-14/7    23.15    19            14-15/7       00.01      29
13-14/7    00.51    31            14-15/7       01.38      29
13-14/7    02.27    25