Aktuellt 15/4-15/5 2022

Vårens Merkurius

Månen är full till vänster om Spica den 16/4 och är efter den 19/4 osynlig före midnatt. Om man är uppe tidigt kan man den 18/4 vid 4-tiden med fältkikare se den avtagande månen intressant nära under dubbelstjärnan Zubenelgenubi (alfa i Vågen). Venus, Mars, Jupiter och Saturnus finns alla på för oss för oss fel sida av ekliptikan, och är i praktiken osynliga. Däremot har Merkurius i slutet av april sin bästa kvällssynlighet för året och kan (igen från och med ungefär 18/4) ses nedanför till höger om Plejaderna, se Himlascener för april. I maj försvinner Merkurius in mot solen igen, men den 2/5 kan man med fältkikare se den tillsammans med en smal månskära och Plejaderna, se Himlascener för maj. Den 3 och 4 maj är månskäran lättare att se, och sedan växer den vidare kväll för kväll. Kring midnatt den 9-10/5 syns en tjock halvmåne i västsydväst mellan alfa (Regulus) och gamma i Lejonet. Den 12-13/5 rör sig månen fram mot Porrima (gamma i Jungfrun) och när det börjar ljusna vid 3-tiden sker faktiskt en ockultation, se Himlascener.

I maj kan vi också se rymdstationen ISS. Vi är nu så långt framme mot sommaren att ISS inte längre har separata perioder med morgon- respektive kvällssynlighet. Vi har i stället en enda längre period där ISS först syns tidiga morgnar efter midnatt och sedan sena kvällar före midnatt. Morgonpassagerna råkar man ju inte se av en slump, men om man är uppe någon natt (för Porrima-ockultationen t.ex!) kan man passa på att titta. Passagetider och -höjder är för Värnamo, men detaljerade data för den egna orten finns alltid på heavens-above.

dat                    kl              h                    dat                 kl              h
1-2/5          04.09        19
3-4/5          04.08        26                 4-5/5        03.20      23
5-6/5          02.31        19                 6-7/5        03.19      29
5-6/5          04.07        31
7-8/5          02.30        26                 8-9/5        03.13      32
7-8/5          04.06        31
9-10/5        02.29       31            10-11/5        01.40       28
9-10/5        04.05       26            10-11/5        03.16       29
11-12/5     00.53       18            12-13/5        01.39       32
11-12/5     02.28       31            12-13/5        03.15       23
13-14/5     00.50       30             14-15/5       00.01       28
13-14/5     02.26       27             14-15/5       01.37       30
15-16/5     23.12       24
15-16/5     00.49       31

I nästa Aktuellt fortsätter listan med fler kvällspassager.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *