Aktuellt 14/6 – 14/7 2022

Midsommarens natthimmel är ljus och stjärnfattig. Från södra Sverige kan man kring midnatt i alla fall se Sommatriangelns Vega (alfa i Lyran) högt i sydost. En bra bit ner finns Altair (alfa i Örnen), och triangeln fullbordas med den lite svagare Deneb (alfa i Svanen) uppe till vänster. Den rödaktiga Arkturus (alfa i Björnvaktaren) lyser starkt i västsydväst, och lågt över horisonten i norr kan finns Capella (alfa i Kusken). Sommarfullmånen den 14/6 står ovanligt lågt, både den och de avtagande faserna fram till den 17/6 är helt osynliga norr om Sundsvall. Även därefter är månen svår att se från norra Sverige. Den 18-19/6 omkring 01.30 kan man från södra Sverige se en fortfarande trekvartsfull måne gå upp, och då med Saturnus ovanför till höger.

Hela våren har man ju från sydligare latituder kunnat följa Mars, Jupiter och Saturnus på morgonhimlen, men vårt ”nordiska problem” med ekliptikalutningen har gjort dem osynliga för oss. Efter sommarsolståndet 21/6 blir förhållandena så småningom gynnsammare. Från 1 juli kan man titta efter Saturnus redan 00.30, och den stiger stadigt högre från natt till natt. Den syns nära ovanför stjärnan delta i Stenbocken, och man ser att den rör sig sakta åt höger relativt denna. Från 10 juli ungefär kan man också börja se Jupiter lågt i öster. Månen är tillbaka som skära omkring midnatt 2-3/7 och den 6-7/7 kan man med fältkikare se stjärnan Porrima nära till höger om den kommande halvmånen. Den 10-11/7 kring midnatt har månen nått Antares, som man från södra Sverige (också med fältkikare) kan se nedanför till vänster. En ny låg fullmåne kommer den 13-14/7.

Utom månen och Jupiter är rymdstationen ISS det ljusstarkaste man kan se på himlen. En lång serie ISS-passager börjar omkring 5/7. Den preliminära tidtabellen här är för Värnamo, men aktuellare data för valfri ort får man på heavens-above. Passagerna fortsätter fram till 23/7, så fortsättning följer i nästa Aktuellt.

dat                 kl            h                   dat                 kl            h
5-6/7        02.30      20             6-7/7          01.42      16
7-8/7        02.29      27             8-9/7          01.41      23
.                                                              8-9/7          03.17      32
9-10/7      00.53     19           10-11/7      01.40      30
9-10/7      02.29     31           10-11/7      03.17      28
11-12/7    00.52     27           12-13/7      00.03      23
11-12/7    02.28     31           12-13/7      01.39      32
.                                                              12-13/7     03.16      22
13-14/7    23.15    19            14-15/7       00.01      29
13-14/7    00.51    31            14-15/7       01.38      29
13-14/7    02.27    25

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *