Aktuellt 1/5-1/6

Månaden börjar med månen ur vägen, och i södra Sverige finns  en sista chans till nattmörker före sommarljuset. Svanen stiger uppåt i nordost, och en kan börja ana den vintergata som sedan inte kommer tillbaka förrän i augusti/september. Mars vandrar vidare i Tvillingarna, och passerar under epsilon (Mebsuta) den 9-10/5. Från södra Sverige har en ungefär 7-17/5 chans att vid 23-tiden se Merkurius lågt i nordväst, men i Norrland är det chanslöst på den ljusa himlen. Den 13/5 står en smal nymåne under Merkurius, och med fältkikare bör detta vara en vacker syn. Den 14/5 är nymånen lättare synlig och den 15/5 syns den till höger om Mars. Genom fältkikare kan en se att den då också står nära under Mebsuta, allra närmast omkring 00.40 (16/5). Månen vandrar sedan vidare och syns som halv ovanför Regulus kring midnatt 19-20/5. Den är full den 26-27/5, och står då lågt nära Antares i Skorpionen, se Himlascener. Följande tre dygn står den ännu lägre, och kommer inte över horisonten norr om Umeå.

Redan från början av månaden är också rymdstationen ISS synlig en eller ett par gånger per natt. Den har nu under den ljusa delen av året ”dubbla” synbarhetsperioder, där morgonpassager övergår i kvällspassager utan lucka. Tidtabellen här är för Värnamo, medan en som vanligt kan få detaljer för den egna orten på heavens-above.

dat                 kl            h                     dat           kl             h
1-2/5         04.22    18
3-4/5         04.24    26                 4-5/5       03.36     22
5-6/5         02.49    18                 6-7/5       03.38     29
7-8/5         02.51    26                 8-9/5       02.03     22
.                                                                8-9/5       03.40      32
9-10/5      02.52    31              10-11/5   02.05      29
.                                                              10-11/5    03.41      29
11-12/5    01.18     24             12-13/5    02.06     32
11-12/5    02.54     31             12-13/5    03.43     22
13-14/5    01.19     31             14-15/5    00.32    29
13-14/5    02.55     26             14-15/5    02.08     29
15-16/5    01.21     31             16-17/5     00.33    32
15-16/5    02.57     18             16-17/5     02.10    22
17-18/5    23.46     31             18-19/5     22.59    29
17-18/5    01.22     26             18-19/5     00.35    29
19-20/5    23.48     31              20-21/5    23.00    32
19-20/5    01.23     17              20-21/5    00.37    22
21-22/5    23.49     26              22-23/5    23.02    29
23-24/5    23.51     18              24-25/5    23.03    22

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.