September 2023

Utom Jupiter och Saturnus kan vi denna månad se både Venus och Merkurius. Bara Mars är helt osynlig nära solen. I mitten av månaden är det också en bra tid att titta på vintergatan, utan störande månsken.

4/5  Jupiter nära nedanför till höger om en avtagande oval måne, i öster omkring 23.30. Saturnus finns i sydsydost.

10-23 Ännu en bra månfri period för kvällsobservationer. Det är nu mörkt redan vid 22-tiden även i norra Sverige, och man vill gärna titta så tidigt som möjligt innan de ljusaste delarna av vintergatan hunnit gå ner.

11-12  Vackra morgnar vid 4.30-tiden, med en avtagande  månskära ett bra stycke ovanför (11/9) eller ovanför till vänster (12/9) om den strålande Venus i öster. Saturnus går precis ner i västsydväst, medan Jupiter dominerar himlen i söder.

13  Mycket smal (3,6%) avtagande månskära lågt i ostnordost omkring 04.45. I öster strålar Venus och i söder Jupiter. Med fältkikare kan man också nära nedanför till höger om månen se stjärnan Regulus.

15-19  Jupiter har börjat sin oppositionsslinga och passerar nu tillbaka under sigma i Väduren på väg åt höger. Det minsta avståndet den 17/9 är nu 5 bågminuter, och det räcker med en fältkikare för att urskilja stjärnan. Titta i öster omkring 22.30.

Vidvinkelbild av himlen den 20/9 05.00. Utom Merkurius och Venus ser vi Jupiter och vinterhimlen.

18-30 Bra morgonsynlighet för Merkurius. Liksom i april kan vi utgå från Venus, och sen titta ner åt vänster lågt över horisonten i öster. Tidpunkten bör vara ungefär 05.00 i början av perioden till 05.30 i slutet.

26/27  Saturnus ovanför till vänster om en tilltagande oval måne, i söder omkring 22.30. Jupiter strålar i öster.