Maj 2023

Nu kommer mörkret allt senare eller inte alls, men Venus är fortfarande vacker aftonstjärna på kvällarna. Mars syns också bra på hög deklination, även om den inte är särskilt ljusstark. Den 5/5 sker en halvskuggeförmörkelse av månen som inte går att se från Sverige. Den 17/5 ockulterar månen Jupiter, men inte heller det går att observera.

Venus och Mars vid midnatt 1-2 maj

1/2   Venus passerar mellan Oxens hornspetsar, den s.k. ”ekliptikans port”. Aldebaran och Plejaderna har försvunnit i horisontljuset, men efter 23 strålar Venus sett från södra Sverige på en mörk himmel.  Mars finns under Tvillingarna, och en tilltagande oval måne lyser starkt mellan Lejonet och Jungfrun. I Norrland får man titta senare, och längst i norr syns nog inga stjärnor alls.

3/4   Stjärnan Spica i Jungfrun syns nära nedanför till vänster om en nästan full tilltagande måne, i söder efter 23.30. Venus strålar i nordväst, och lite högre upp i västnordväst bildar Mars en triangel med Tvillingarna Castor och Pollux.

5   Fullmånen når nästan jordens kärnskugga klockan 19.23, men från Sverige sett är den då ännu långt under horisonten. När månen går upp vid 21-tiden går slutet av halvskuggeförmörkelsen inte längre att märka.

7/8  En observatör i södra Sverige som är uppe vid 2-tiden kan lågt i söder se stjärnan Antares ett stycke till höger om en avtagande oval måne.

16/17  Himlen är ljus ännu vid midnatt, men Venus är uppenbar i nordväst. Med fältkikare kan vi en dryg måndiameter nedanför till vänster om Venus se stjärnan Mebsuta (eps Gem), som  Mars passerade betydligt närmare den 14 april.

17  När månen passerar Jupiter på eftermiddagen omkring 15.45 blir det  en ockultation, men så nära solen på en ljus himmel att den inte går att observera.

22-24  Vackra himlar i nordväst efter midnatt, med en kommande månskära till höger (22-23/5) eller ovanför till vänster (23-24/5) om Venus. Himlen är ljusare ju längre norrut man befinner sig, och längst i norr är det svårt att se något.

24/25  Från södra Sverige kan vi i nordväst innan klockan 01 se Mars under en tjock kommande månskära. Nedanför till höger går Venus strax ner.