Juni 2023

Nu blir Venus snabbt svårare att se på kvällarna, men från södra Sverige syns den nog fram till midsommar. Annars är juni en månad med ljus sommarhimmel och få stjärnor.

Antares nära under fullmånen den 3/4 juni omkring 00.30. De överiga stjärnorna i Skorpionens huvud syns inte på ljus himmel i fullmånesken.

3/4 Låg sommarfullmåne (under horisonten norr om Skellefteå), i söder omkring 00.30. I södra Sverige kan vi titta mot månen med fältkikare och se Antares mindre än en måndiameter nedanför, successivt allt längre åt höger när månen rör sig åt vänster.  Venus strålar fortfarande i nordväst.

21/22   Från södra Sverige kan vi före midnatt se en kommande månskära ovanför till höger om Venus, lågt över horisonten i västnordväst. Med fältkikare syns möjligen till vänster om Venus en 250 gånger svagare(!) Mars.