April 2023

Venus är vacker aftonstjärna hela månaden, och har i början sällskap även av Merkurius. Mars är inte så ljusstark, men passerar intressant nära stjärnan epsilon i Tvillingarna den 14/4. Jupiter är osynlig för att den står för nära solen, och Saturnus för att ekliptikans lutning missgynnar morgonobservationer.

1-15   Gynnsam kvällssynlighet för Merkurius. Titta snett ner åt höger från Venus omkring klockan 21 i början av perioden till 21.45 i slutet, så syns Merkurius som en ensam stjärna nere vid horisonten.

2   Regulus ett stycke till höger om en kommande oval måne, i söder omkring 22.30. Venus strålar ännu lågt i västnordväst, medan Mars finns högre upp i västsydväst, ovanför det karakteristiska stjärnparet my och eta i Tvillingarna.

6  Spica nedanför till höger om en nästan full avtagande måne, i  sydost omkring 22.30. Venus strålar under Plejaderna i västnordväst.

Venus nära Plejaderna och Merkurius nere vid horisonten den 10 april omkring klockan 22.

8-13  Venus passerar Plejaderna på kvällshimlen. Den 8/4 syns planeten rakt under, passerar så nedanför till vänster den 10-11/4 för att den 13/4 synas rakt vänster om stjärnhopen. Före 22 kan vi också se Merkurius nere vid horisonten!

10   Från södra Sverige kan vi liksom förra månaden lätt hitta Antares. Med fältkikare syns den på sin högsta höjd i söder vid 4-tiden, nära nedanför till vänster om en avtagande oval måne.

13-15 Mars passerar bara 1/3 måndiameter under stjärnan Mebsuta (epsilon i Tvillingarna) den 14/4. Den 13/4 syns stjärnan ovanför till vänster om Mars, den 14/4 nära ovanför till höger och den 15/4 nedanför till höger. Titta i västsydväst vid 22-tiden, helst med fältkikare.

21   För den som bor i södra Sverige en bra kväll att försöka se en mycket smal månskära, bara 3,3% belyst. Titta vid 22-tiden nära horisonten i nordväst, nedanför till höger om Venus, gärna med fältkikare.

22-23   Vackra nordvästhimlar vid 23-tiden, med en kommande månskära mellan Plejaderna och Venus (22/4) eller nära ovanför Venus (23/4). Mars syns som en extra stjärna i Tvillingarna, halvvägs mellan Castor  och Alhena (gamma).

25 Mars ett stycke till vänster om en tjock kommande månskära, i väster vid 23-tiden. Venus strålar längre ner åt höger.

29/30  Regulus rakt under en tilltagande oval måne, i västsydväst kring midnatt. Venus strålar ännu lågt i nordväst, medan Mars nu bildar en nästan rätvinklig triangel med Castor och Pollux.