September 2022

De första dagarna i månaden kan vi så fort det blivit mörkt se en fin vintgergata, men från den 5/9 kommer månen och stör. Vid 23-tiden står Saturnus och Jupiter bra till i söder och sydost, medan Mars ännu står lågt ovanför Aldebaran i ostsnordost. Månen passerar förbi och pekar ut planeterna, men är efter ungefär 17/9 ur vägen på kvällstid, så att man åter  kan se vintergatan.

8  Saturnus ovanför till höger om en nästan full måne, i söder omkring 23.30. Jupiter strålar i sydost medan Mars ovanför Aldebaran ännu står lågt i ostnordost.

11 Jupiter nära ovanför till höger om en nästan full måne, i sydost vid 23-tiden. Saturnus står i söder, och Mars lågt i ostnordost.

16 Mars nära under en tjock halvmåne, i ostnordost vid 23-tiden. Nedanför till höger finns Aldebaran och Hyaderna, i sydost strålar Jupiter och i söder finns Saturnus.

23-24 Vackra morgnar vid 5-tiden. Den 23/9 står den smala månskäran mycket nära stjärnan eta i Lejonet, med Regulus nedanför till höger. Den 24/9 står en ännu smalare skära mitt under Lejonet. I söder och sydost finns hela vinterhimlen, med Mars som accent uppe i Oxen, och lågt i västsydväst en extra ljusstark Jupiter precis i opposition.

månen vid eta Leo den 23 september klockan 05.00