Oktober 2022

En trevlig månad för astronomi. De tre ljusa planeterna Mars, Jupiter och Saturnus syns alla bra på kvällarna, och dessutom har Merkurius årets bästa morgonsynlighet. Den 25/10 kan man se en ganska stor partiell solförmörkelse från hela Sverige.

4-18  Bra morgonsynlighet för Merkurius. Titta i öster ungefär 6.00 i början till 6.30 i slutet av perioden, så syns planeten som en ensam stjärna lågt över horisonten, nedanför till vänster om Regulus. Observera att stjärnan Arkturus står ungefär lika lågt, men betydligt längre åt vänster. I söder strålar Sirius, och högt i sydsydväst Mars

Saturnus ovanför till höger om en 80% full måne, i söder omkring 21.30. Jupiter strålar i sydost, medan Mars ännu står lågt i nordost.

8  Jupiter nära ovanför en nästan full måne, i sydost omkring 21.30. Saturnus står i söder, och Mars lågt i ostnordost på väg in mellan Oxens horn.

14 Mars nedanför en trekvartsfull avtagande måne, i öster omkring 23.30. Jupiter strålar i söder, medan Saturnus är på väg ner i sydväst.

16-19  Mars rör sig långsamt åt vänster genom ”ekliptikans port”, d.v.s. Oxens hornspetsar beta och zeta Tauri. I november (inför oppositionen i december) rör den sig tillbaka åt höger, och inte förrän nästa år i mars slutgiltigt igenom åt vänster.

17/18  Avtagande halvmåne symmetriskt under Castor och Pollux, i ostnordost omkring 23.20. Mars lyser rött högre upp i öster, Jupiter strålar ännu starkare i söder, medan Saturnus ännu inte har gått ner i sydväst.

Månen under Castor och Pollux och Mars i ekliptikans port

 

24  Ovanligt smal månskära, lågt över horisonten i öster omkring 06.30.

25  Den riktiga nymånen ger en partiell solförmörkelse över Arktis som syns bra från hela Sverige. Förmörkelsen är större ju längre åt nordost man befinner sig, som syns av följande tabell. Obs! Titta aldrig direkt på solen! Använd speciella solfilter, eller försök projicera en solbild efter en kikare!

början       max            slut

Lund              11.07    12.12(48%)   13.18
Göteborg       11.06    12.10(49%)   13.15
Stockholm     11.08    12.15(56%)   13.23
Östersund     11.05    12.11(57%)   13.17
Luleå             11.09    12.16(64%)   13.24
Kiruna           11.08    12.14(64%)   13.20