December 2022

Mars är nu i opposition till solen (8/12), dvs den är som närmast jorden och lyser starkt och rött i Oxens stjärnbild. Genom en lustig slump passerar månen (som definitionsmässigt då också är full) rakt över planeten nästan precis vid oppositionen, och denna mycket ovanliga ockultation är väl synlig från Sverige. Både Jupiter och Saturnus är också väl synliga på kvällarna, liksom den vackra vinterhimlen. Från sydligaste Sverige kan man möjligen få syn på Venus och Merkurius.

 

1-2 Jupiter ovanför till vänster (1/12) eller rakt till höger (2/12) om månen, i söder vid 19-tiden . Saturnus finns lågt i sydsydväst, medan Mars lyser starkt och rött mellan Oxens horn i öster.

7/8 Mars till vänster om fullmånen, högt i söder vid midnatt. Månen närmar sig successivt, och på morgonen, med Mars på väg ner i västnordväst, sker en sällsynt ockultation. I fältkikare kan man se hur Mars under en halv minut minskar i ljusstyrka tills den helt försvinner, och hur den så småningom lika gradvis kommer fram igen. Med teleskop är det ännu mer sevärt, när man faktiskt ser den lilla Marsskivan täckas och en timme senare avtäckas av månranden. Tiderna här är för Marsskivans mitt, men både inträde och utträde tar alltså över en halv minut.

ock börjar        ock slutar
Lund              05.58             06.51
Göteborg       05.55             06.48
Stockholm     05.55             06.54
Östersund     05.50             06.38
Luleå             05.49             06.30
Kiruna            05.47            06.26

Mars före ockultationen den 8/12

 

13  Regulus långt under en trekvartsfull måne, i öster omkring 23.30. Mars och hela vinterhimlen strålar i söder, medan Jupiter är på väg ner i västsydväst.

20  Stjärnan alfa i Vågen (Zubenelgenubi), som ockulterades i januari, syns nära ovanför till vänster om månskäran, i sydsydost omkring 06.30. Titta gärna med fältkikare så syns det tydligt att den är dubbel. De två stjärnorna ligger så långt från varandra att omloppsperioden är minst en halv miljon år, men var och en av dem är i sin tur en mer kortperiodisk dubbel.

26-31 Egentligen är varken Venus eller Merkurius nu synliga från Sverige, men den som bor i Skåne och vill ha en utmaning kan spana med fältkikare lågt över horisonten i sydväst omkring klockan 16.30. Om det är tillräckligt klart bör man då lätt se Venus, men bara med svårighet den nästan hundra gånger svagare Merkurius. Merkurius finns dock i samma kikarfält, först ovanför till vänster, sen som närmast ovanför till höger den 29/12 och den 31/12 rakt åt höger.

26  Vacker kväll med Saturnus ovanför månskäran i sydsydväst vid 17-tiden. Jupiter strålar i söder och Mars i öster. Stjärnan nära till vänster om Saturnus är delta i Stenbocken (Capricornus).

29 Jupiter nära ovanför till höger om halvmånen, i söder omkring 17.30. Saturnus finns vid delta Capricorni nere i sydväst, medan Mars strålar ovanför Aldebaranpå i ostsydost.