Allmänt 2022

Planeterna:

Merkurius har oftast en gynnsam (kvälls-)elongation på våren och en (morgon-)elongation på hösten, och i år kommer dessa i april resp. oktober. Möjligen kan man få en skymt också de första dagarna av januari och de sista i december. Venus är morgonstjärna från januari till oktober, men vårens ekliptikalutning gör att den bara syns kring den störta elongationen i  mars och april, plus lite kort i augusti. Även när den blivit aftonstjärna i slutet av året är ekliptikalutningen fel, så den fortsätter att vara osynlig. Sedan har alla de yttre planeterna sina oppositioner på höstsidan, vilket innebär att de som morgonobjekt under våren på grund av ekliptikalutningen blir i stort sett osynliga. Mars har sin opposition i december, men börjar inte synas förrän i juli. På hösten syns den sedan allt bättre fram till en halvbra opposition den 8 december. Jupiter och Saturnus börjar året som kvällsobjekt, men efter konjunktioner med solen i februari och mars hamnar också de som osynliga morgonobjekt på vårekliptikan. Efter oppositionerna (Saturnus den 14 augusti och Jupiter 26 september) blir de kvällsobjekt på höstekliptikan, och syns dåligt då också.

Förmörkelser och ockultationer:

I sydvästra Sverige kan man se de första minuterna av en månförmörkelse den 16 maj, medan den partiella solförmörkelsen den 25 oktober syns bra i hela Sverige. Den 8 december kan vi se en spännande ockultation av Mars precis vid fullmåne och opposition, men den kräver teleskop för att synas bra.