November 2021

De första dagarna av månaden kan vi ännu se Merkurius på morgnarna, nu i sällskap med en fin månskära. Efter den 10/11 har vi månen på kvällarna, men Jupiter och Saturnus syns också bra. Den 19/11 på morgonen sker en partiell månförmörkelse, där början kan ses från norra Norrland.

2-3  Den 2/11 syns en fin månskära i ostsydost omkring klockan 06.00, med Merkurius lågt över horisonten neråt vänster. Den 3/11 är månskäran mycket smalare och står lägre, närmare ovanför till höger om Merkurius. Från södra Sverige kan man också försöka se stjärnan Spica nedanför till höger om Merkurius. Spica lyser 5 gånger svagare än Merkurius, och det behövs nog fältkikare för att se den.

10  Saturnus ovanför en mager halvmåne i söder vid 18-tiden. Jupiter strålar längre upp åt vänster.

Jupiter och Saturnus ovanför halvmånen, den 11 november omkring 18.30.

11  Jupiter rakt ovanför och Saturnus längre åt höger om halvmånen, i söder omkring klockan 18.                    

19  På morgonen när fullmånen går ner är den faktiskt inne i jordens halvskugga, men det är antagligen svårt att märka, eftersom det är översidan som skuggas medan undersidan naturligt försvagas mer vid nedgången. Nordväst om en linje ungefär Östersund-Luleå kan man dock i princip se även inträdet i kärnskuggan klockan 08.19, så en observatör i Kiruna kan se en intressant nergång med ett successivt större ”bett” i månens överkant. På kvällen syns månen i trakten av Plejaderna och Aldebaran, men den lyser så starkt att man knappast kan urskilja några stjärnor.

26/27 Regulus nedanför en tjock halvmåne, i ostnordost efter 22.30. Om man tittar  med  fältkikare kan man sedan strax se stjärnan eta i Lejonet komma fram bakom månens mörka rand efter en ockultation. Tidpunkten är inom en minut från 22.48 i större delen av Sverige. Allra längst upp i norr är ockultationen kortare, och i Kiruna kommer stjärnan fram igen redan 22.45

30  Stjärnan Porrima (gamma i Jungfrun) nära nedanför till höger om den avtagande månskäran när den går upp i öster omkring 02.30. Om man fortsätter att titta ser man tydligt hur månen rör sig, så att Porrima omkring 06.30 står längre till höger om månen, som då finns högre upp i sydsydost.