Mars 2021

Även mars inleds med månen i nedan och de tidiga kvällarna ostörda. Planeten Mars passerar  mellan Aldebaran och Plejaderna, genom de yttre delarna av stjärnhopen Hyaderna, och det blir igen flera närpassager av stjärnor där man kan se planetens rörelse från kväll till kväll. När månen kommer tillbaka blir det som vanligt vackra vårhimlar med Aldebaran och Plejaderna, och nu med Mars som extra prydnad.  

1-2  Stjärnan Spica ett bra stycke under (1/3) eller ovanför till höger (2/3) om en ganska full måne, lågt i sydost vid 23-tiden.

2-5   Mars är dessa kvällar som närmast Plejaderna, högt i västsydväst vid 20-tiden.

5      En tjock halvmåne passerar nära under stjärnan Acrab (beta i Skorpionen) omkring klockan 04.45. Titta med fältkikare så syns från södra Sverige också Antares nedanför till vänster, lågt över horisonten.

9-11  Mars, rakt till vänster om Plejaderna, passerar nära stjärnan 37 Tauri, och är den 10/3 bara en halv måndiameter ifrån. Titta i sydväst vid 20-tiden.

Vacker kvällshimmel den 18 mars

18-19 Ovanligt vackra kvällshimlar med månskäran, Mars, Alebaran och Plejaderna i olika mönster till höger om Orion. Om man tittar med fältkikare ser man också att Mars dessa kvällar finns mycket nära stjärnan ypsilon Tauri. Titta i västsydväst vid 20-tiden.

23-25  Mars nära stjärnan 94 Tauri, titta i väster omkring klockan 21.

25    Regulus nedanför till vänster om en 90% full måne, i söder vid 22-tiden.

28/29  Stjärnan Porrima (gamma i Jungfrun) nära nedanför till höger om fullmånen, i sydost omkring 22.30. Med fältkikare kan man följa hur månen först närmar sig och efter 23.30 avlägsnar sig igen.

29   Spica nedanför till höger om en nästan full måne, lågt i sydost vid 23-tiden.