Juni 2021

Denna årets ljusaste månad har en trevlig solförmörkelse som kan observeras från hela Sverige. Eftersom den är central (ringformig) uppe i Arktis blir förmörkelsen större ju längre norrut man befinner sig, men förhållandena är idealiska i hela Sverige, med solen högt på himlen i söder. I sydligaste Sverige kan man i slutet av månaden få syn på Jupiter.

10  Den ringformiga solförmörkelsen över Arktis syns som partiell i hela Sverige. Tabellen ger tider och maximal förmörkelse för några orter. Man får aldrig titta mot solen utan speciella filter(!), och har man inte tillgång till sådana får man försöka projicera en solbild på en skärm bakom en kikare.

Ort                början                 max                     slut

Lund             11.34             12.42 (32%)                13.52

Göteborg       11.32             12.42 (37%)               13.55

Stockholm     11.42             12.53 (38%)               14.05

Östersund     11.37             12.51 (49%)               14.06

Luleå             11.47             13.01 (52%)              14.15

Kiruna           11.45             12.59 (57%)               14.14

22/23  Från sydligaste Sverige kan man se Antares nedanför till vänster om en 95% full måne, i sydsydväst omkring klockan 01.

24/25 Fullmånen lågt i söder omkring klockan 01. Norr om Östersund kommer den inte över horisonten.

Jupiter ovanför månen på ljus himmel den 29 juni omkring klockan 01

27/29 Från sydligaste Sverige kan man för första gången på länge få syn på Jupiter, och det är lättast när månen passerar förbi. Den 27-28/6 vid 1-tiden syns en ganska full måne lågt i sydost, och Jupiter finns snett upp till vänster. Den 28-29/6 finns Jupiter rakt ovanför månen. Från Norrland är månen delvis osynlig, och himlen mycket ljus.