Juli 2021

Från södra Sverige kan man i slutet av månaden se Jupiter och Saturnus. Månen syns bäst på dagtid, både som avtagande fram till ny (10/7) och sedan som kommande fram till full (24/7).

Jupiter och Saturnus ovanför fullmånen kring midnatt den 24-25/7

24/25 Saturnus ovanför till höger om fullmånen, i sydsydost kring midnatt, med Jupiter ganska nära till vänster.

25/26 Jupiter ovanför till vänster om en nästan full måne, i sydost kring midnatt, med Saturnus ganska nära till höger.