Januari 2021

De första dagarna av januari kan man möjligen fortfarande se Jupiter och Saturnus tätt ihop i skymningen. En ganska ljusstark och rödaktig Mars finns i sydväst på kvällarna, i Vädurens stjärnbild. Månen lämnar kvällshimlen ca 5/1 och man kan sedan minst tio kvällar beundra vinterhimlens många ljusa stjärnor. Månen är tillbaka som en smal skära i sydväst den 15/1, passerar Mars den 21/1, och är sedan åter ganska störande  om man vill se på stjärnhimlen.

1-3  Från södra Sverige kan man med fältkikare spana mot sydväst före klockan 16.30. På den ljusa himlen bör man då se paret Jupiter/Saturnus mycket lågt över horisonten.

2   Stjärnan Regulus syns nedanför till höger om en ganska full avtagande måne, i öster omkring klockan 21.

7  På morgonen den 7/1 vid 7-tiden kan man i söder se stjärnan Spica nedanför till höger om en knappt halv måne.

10  Från sydligaste Sverige ser man vid 7-tiden den avtagande månskäran lågt i sydsydost, och i fältkikare också nedanför till höger om månen stjärnan Antares i Skorpionen.

20-30  Merkurius har en ganska dålig kvällssynlighet och syns bara från södra Sverige.Titta i västsydväst omkring 17.30 så syns en ensam Merkurius mycket lågt över horisonten.

Översiktsbild 21 januari, med Mars nära månen och Orion till vänster.

Detaljkarta, Mars och Uranus

21  Mars syns denna kväll ovanför till höger om en tjock halvmåne, högt i söder omkring 18.30. Om man tittar med fältkikare kan man nära ovanför till höger om Mars se en svag stjärna. Rakt under Mars, ungefär dubbelt så långt ifrån, syns en annan svag stjärna, som faktiskt är planeten Uranus.

23  En trekvartsfull måne står mitt emellan Aldebaran och Plejaderna, högt i söder vid 19-tiden. Till höger i sydsydväst lyser Mars, och nedanför till vänster i sydsydost Orion med Betelgeuze.

28  Fullmånen strålar ganska ensam i Kräftan, långt från några ljusa stjärnor.

30  Före 06.30 på morgonen finns stjärnan Regulus nedanför till vänster om en nästan full måne i väster, och man kan behöva fältkikare för att se den i månskenet. Samma kväll vid 20-tiden kan man se paret i öster, men månen har rört sig så att  Regulus nu står ett bra stycke uppåt åt höger om den.