Maj 2020

I början av månaden är Venus fortfarande vacker Aftonstjärna. Den närmar sig Oxens övre hornspets (beta Tauri), men vänder och sjunker allt snabbare ner mot horisonten kväll för kväll. I slutet av månaden möts Venus och Merkurius, men på så ljus himmel att det bara syns från sydligaste Sverige. Månen går från halv (1/5) till full (7/5), men är sedan svår att se när den som avtagande passerar Jupiter och Saturnus.

1/2  Regulus nedanför till vänster om en tjock halvmåne, i västsydväst omkring midnatt. Venus strålar i sydväst.

12-13   Från södra Sverige kan man den 12/5 omkring 02.45 se Jupiter och Saturnus till vänster (12/5) om en trekvartsfull måne lågt i sydsydost. Den 13/5 är månen inte uppe förrän 03.15 och det krävs nog fältkikare för att se Jupiter och Saturnus på den ljusa himlen ovanför till höger.

15  Från sydligaste Sverige kan man omkring 03.45 se Mars nära ovanför till vänster om en knapp halvmåne, lågt i sydost. Himlen är mycket ljus, men Jupiter och Saturnus syns också högre upp i sydsydost.

Schematisk bild av månen, Mars, Jupiter och Saturnus från sydligaste Sverige den 15 maj omkring klockan 03.45

21-28 Merkurius andra kvällssynlighet i maj gäller egentligen bara södra Sverige. Eftersom Venus samtidigt är på väg att försvinna som Aftonstjärna kan man dock använda den som riktmärke för att lättare hitta Merkurius. Titta i nordväst omkring klockan 23 så finns Merkurius den 21/5 nära under, den 22/5 nära till vänster, och fr.o.m. 23/5 allt längre ovanför till vänster om Venus.

Merkurius nära Venus på ljus himmel den 21 maj omkring 23.15 sett från sydligaste Sverige

24  Från sydligaste Sverige kan man strax före klockan 23 se Venus, med Merkurius snett ovanför till vänster och en smal månskära ytterligare ett steg till vänster. I Lund går Venus ner 23.12 och månen 23.28.

25  Från sydligaste Sverige kan man omkring 23.15 se en fin månskära i västnordväst, och sedan Merkurius snett ner till höger, lågt över horisonten. Venus har gått ner.

29/30 Regulus nedanför till höger om halvmånen, i väster omkring 00.30. Från sydligaste Sverige kan man en timme senare se Jupiter och Saturnus på väg upp i sydost.