September 2020

På kvällarna kan vi se både Mars, Jupiter och Saturnus, och som fin Morgonstjärna Venus. Från norra Norrland står dock Jupiter och Saturnus opraktiskt sydligt, och kan vara svåra att se. September är också normalt en månad med många klara nätter. Månen är ur vägen mellan ungefär 11/9 och 23/9, och om man lyckas hitta en plats med mörk himmel har man chansen att se en fin vintergata.

5/6   Mars nära till vänster om en ganska full måne, i öster vid 22-tiden, med Jupiter och Saturnus i söder. Under nattens lopp kommer månen allt närmare Mars, och vid 8-tiden på morgonen står Mars bara en månradie ovanför till höger om månranden. Månen går lätt att hitta, och med teleskop kan man faktiskt se även Mars på daghimlen.

Mars, månen, Jupiter och Saturnus alla lika lågt över horisonten, 5 september ca klockan 22.

9/10  Aldebaran nedanför till höger om en tjock halvmåne, i ostnordost efter klockan 23. Högre upp i ostsydost strålar Mars, medan Jupiter och Saturnus håller på att gå ner i sydsydväst.

14   Den som är uppe omkring 04.30 kan se Venus under en fin månskära i öster. Mars strålar i sydsydväst, och däremellan finns hela vinterhimlen.

Vintergatan genom Sommartriangeln, och med Jupiter och Saturnus vid horisonten. Mitten av september vid 22-tiden.

24-25  Den 24/9 ser vi vid 21-tiden i sydsydväst Jupiter ovanför till vänster om månen, med Saturnus ytterligare ett stycke till vänster. Den 25/9 står Saturnus rakt ovanför månen, med Jupiter ovanför till höger. I öster strålar Mars nu starkare än Jupiter. I norra Norrland är månen under horisonten.