Oktober 2020

Jupiter och Saturnus är svåra att se från norra Sverige, medan Mars har en för svensk del idealisk opposition, med hyggligt stor deklination och ändå relativt litet avstånd från jorden. Venus är vacker Morgonstjärna, och passerar den 3/10 mycket nära Regulus. För att se vintergatan eller Andromedagalaxen kan man passa på när månen är borta kring mitten av månaden.

2-4  Venus passerar nära förbi Regulus. Den 2/10 syns stjärnan nedanför till vänster, den 4/10 ovanför till höger, och den 3/10 bara ungefär 10 bågminuter ovanför Venus. Eftersom Venus är 150 gånger ljusstarkare behöver man en fältkikare för att se dem tillsammans. Titta i öster före klockan 5, så finns en röd och stark Mars nära fullmånen i väster.

2/3  Mars är nu nära sin opposition, och lyser starkare än Jupiter. Den syns i början av natten till vänster om en nästan full måne, men månen kommer under natten allt närmare, och vid 5-tiden står Mars bara ett par grader ovanför. I öster kan man då samtidigt se Venus nära Regulus!

Månen vid Mars plus Jupiter och Saturnus, 2 oktober ca 21.00

6 Om man tittar vid 21-tiden ser man i sydsydväst Jupiter och Saturnus på väg ner, i ostsydost en röd och stark Mars, och nere i ostnordost en trekvartsfull måne ovanför Aldebaran. I norra Norrland får man titta tidigare för att se Jupiter och Saturnus.

13-14  Vackra morgnar före ungefär 05.30,  med en månskära ovanför till vänster om Regulus (13/10) eller Venus (14/10) i ostsydost, en maximalt ljus Mars i väster, och hela vinterhimlen däremellan

22-23  Den 22/10 står Jupiter ovanför en tjock månskära, med Saturnus till vänster. Den 23/10 syns först Saturnus och sedan Jupiter till höger om halvmånen.Titta i sydsydväst vid 20-tiden. I norra Norrland kommer månen inte över horisonten, och man måste vara ute tidigare för att se Jupiter och Saturnus. Mars strålar i ostsydost.

29 Mars nära ovanför en nästan full måne, i ostsydost vid 18-tiden. Jupiter och Saturnus syns tillsammans längre ner i sydsydväst.