Juni 2020

Sommarhimlen är ljus, men från sydligaste Sverige kan vi se Mars, Jupiter och Saturnus, och kanske till och med en ockultation av Venus.

Fullmånen passerar genom jordens halvskugga, men det är troligen omöjligt att märka något. Månen går upp omkring 21.30 med underkanten lätt skuggad, vilket lika väl kan vara orsakat av jordatmosfären. Från sydligaste Sverige kan man försöka urskilja om skuggningen möjligen förskjuts mot högerkanten (men samtidigt minskar) medan månen stiger uppåt. Efter 22 är förmörkelsen helt omärklig.

8-9 Från södra Sverige kan man omkring 01.30 se en ganska full måne lågt i sydsydost, och ovanför till höger planeten Jupiter. Saturnus är betydligt ljussvagare men finns ovanför till vänster. Hela triangeln blir ett fint  fältikikarfält.

12-13 Från sydligaste Sverige kan man omkring 02.30 se en avtagande halvmåne lågt i sydsydost, och nära ovanför månen planeten Mars, som nu börjat ljusna ordentligt. Jupiter och Saturnus syns i sydsydost.

Tre planeter och månen sett från Skåne den 13 juni omkring 02.30.

19 Den som har tillgång till teleskop kan denna förmiddag se Venus försvinna bakom månen. Månen är en smal skära bara 20 grader från solen, och troligen nästan osynlig. Det bästa är att försöka hitta Venus, vilken också är en smal, men intensivt lysande, skära, och sedan följa den i teleskopet. Vid 10-tiden börjar månen täcka Venus, vars skära är så stor att hela förloppet tar en minut (i kontrast till ögonblickliga stjärnockultationer). Om teleskopet följer himlen kan man sedan efter en timme se Venus komma fram igen, återigen mycket tydligare än månskäran. Tider för några orter ges i tabellen:

Lund             10.02 – 11.02
Göteborg      10.01 – 11.05
Stockholm    10.10 – 11.13
Östersund    10.08 – 11.15
Luleå            10.17 – 11.23
Kiruna           10.16 – 11.23